Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur van start

Den Haag – Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft oop donderdag 8 november 2007 het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) geopend. Dit centrum gaat een structurele bijdrage leveren aan de bescherming van de vitale infrastructuur in Nederland tegen dreigingen door moedwillig menselijk handelen, zoals criminaliteit en terrorisme. Het NAVI zal vitale sectoren (zoals de energiesector, de drinkwatervoorziening, de chemische industrie) adviseren en ondersteunen bij noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

In het NAVI gaan overheidsdiensten, zoals politie, AIVD en NCTb nauw samenwerken met eigenaren en beheerders van vitale infrastructuur. De overheidsdiensten zullen informatie aanleveren over ontwikkelingen, trends en wijzigingen in de werkwijze van criminelen en terroristen. Op basis van deze informatie kunnen de vitale sectoren hun beveiligingsmaatregelen aanpassen of opvoeren.

De vitale infrastructuur bestaat uit de energie- en drinkwatervoorziening, de telecommunicatie, de voedselvoorziening en voedselveiligheid, de gezondheidszorg, de financiële infrastructuur, het keren en beheren van het oppervlaktewater, de openbare orde en veiligheid, de rechtsorde, het openbaar bestuur, het transport en de chemische en nucleaire industrie.

De vitale sectoren zijn van elkaar afhankelijk. Uitval of verstoring van een vitaal product of een vitale dienst kan leiden tot een domino-effect met aanzienlijke gevolgen in andere sectoren, en daarmee voor de Nederlandse samenleving.

Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur van start | Infrasite

Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur van start

Den Haag – Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft oop donderdag 8 november 2007 het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (NAVI) geopend. Dit centrum gaat een structurele bijdrage leveren aan de bescherming van de vitale infrastructuur in Nederland tegen dreigingen door moedwillig menselijk handelen, zoals criminaliteit en terrorisme. Het NAVI zal vitale sectoren (zoals de energiesector, de drinkwatervoorziening, de chemische industrie) adviseren en ondersteunen bij noodzakelijke veiligheidsmaatregelen.

In het NAVI gaan overheidsdiensten, zoals politie, AIVD en NCTb nauw samenwerken met eigenaren en beheerders van vitale infrastructuur. De overheidsdiensten zullen informatie aanleveren over ontwikkelingen, trends en wijzigingen in de werkwijze van criminelen en terroristen. Op basis van deze informatie kunnen de vitale sectoren hun beveiligingsmaatregelen aanpassen of opvoeren.

De vitale infrastructuur bestaat uit de energie- en drinkwatervoorziening, de telecommunicatie, de voedselvoorziening en voedselveiligheid, de gezondheidszorg, de financiële infrastructuur, het keren en beheren van het oppervlaktewater, de openbare orde en veiligheid, de rechtsorde, het openbaar bestuur, het transport en de chemische en nucleaire industrie.

De vitale sectoren zijn van elkaar afhankelijk. Uitval of verstoring van een vitaal product of een vitale dienst kan leiden tot een domino-effect met aanzienlijke gevolgen in andere sectoren, en daarmee voor de Nederlandse samenleving.