VenW maakt werk van innovatie

Den Haag – Innovatie is nodig om Nederland duurzaam, bereikbaar, schoon, veilig en concurrerend te houden. Daarom hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en minister Van der Hoeven van EZ op 1 november 2007 samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties InnovatieDoorbraken bekend gemaakt binnen de sectoren waarin VenW werkzaam is, namelijk bouw, luchtvaart, water, logistiek en verkeer. Zo trekt het kabinet 10 miljoen euro uit voor een experimentenregeling voor pilotprojecten met innovatieve bussen.

Dat heeft staatssecretaris Huizinga op 1 november 2007 bekend gemaakt tijdens de ‘Dag van Maarssen’. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan de regionale overheid die samen met een busbedrijf met het beste voorstel komt voor de inzet van innovatieve bussen, zoals bussen op waterstof, biogas, of biodiesel. Ook wil het kabinet met het programma ‘De Auto van de Toekomst Gaat Rijden’ innovaties voor stille, schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit versneld in Nederland op de markt te krijgen. De auto van de toekomst stoot minder of zelfs geen broeikasgassen en fijnstof uit, ook is hij geluidsarm. Minister Eurlings heeft aangegeven dat de overheid deze ambities niet alleen kan realiseren. Daarvoor is de gezamenlijke inzet nodig van overheid, marktpartijen en maatschappelijke partners.

Minister Eurlings wil de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein uit laten voeren met snelle aanbestedingsprocedures en minimale hinder voor gebruikers en omwonenden. Maandag 29 oktober 2007 heeft hij al afspraken gemaakt met andere overheden in het kader van ‘Randstad Urgent’ over versnelling van procedures. Op 1 november 2007 heeft hij met diverse marktpartijen een convenant ondertekend waarin hij afspreekt dat Verkeer en Waterstaat beschikbaarheid van de wegcapaciteit koopt bij de bouwer, in plaats van afzonderlijke bouw- en onderhoudscontracten. Dit convenant moet ervoor zorgen dat er meer wegcapaciteit beschikbaar komt. In Engeland levert een dergelijke aanpak substantieel meer capaciteit op.

Ook heeft de minister de winnaars bekend gemaakt van de prijsuitreiking ‘Schermen voor een betere luchtkwaliteit’. Het innovatieprogramma luchtkwaliteit heeft in mei marktpartijen uitgenodigd ideeën aan te dragen voor (geluids)schermen met een positief effect op de luchtkwaliteit langs wegen. Uit ruim 20 inzendingen kwamen acht ideeën als beste uit de bus. Vier van deze schermen worden in 2008 in de ‘Proeftuin Schermen’ in de praktijk getest. Dit is een proeflocatie langs de A28 ter hoogte van Strand Nulde in Putten. De overige vier schermen worden in een laboratorium onderzocht.

Van de publiek-private stuurgroep DeltaTechnologie heeft staatssecretaris Huizinga de innovatieagenda Deltatechnologie ontvangen. De agenda is een belangrijke stap om tot duurzame ontwikkeling van Nederland op watergebied te komen. Onderdeel van de innovatieagenda is het programma ‘Building with Nature’. Verschillende bedrijven doen hierin het voorstel om natuur en economie, meer dan tot dusverre, met elkaar te combineren, zodat beiden zich duurzaam kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen versterken. Huizinga wil bekijken of de agenda onderdeel kan uitmaken van het ‘Maatschappelijk Innovatieprogramma Water’ van het kabinet.

Ook is op 1 november 2007 de innovatieagenda logistiek ‘Innovatie in beweging’ aangeboden aan de ministers Eurlings en Van der Hoeven. De Nederlandse positie in de logistiek staat onder druk door internationale concurrentie. In de agenda staan innovaties die nodig zijn om onze positie te handhaven, zoals het Cross Chain Control Centre. Hierin kan gezamenlijke regie en coördinatie gevoerd worden op meerdere logistieke ketens. Vanuit één centrum kunnen meer verbeteringen worden gerealiseerd dan wanneer iedere partij het voor zich doet.

Minister Eurlings heeft tijdens de Dag van Maarssen het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad’ aangekondigd. Hier is 10 miljoen euro mee gemoeid. Het programma is een initiatief van het ministerie van VenW en VROM om de wetenschap in te zetten om een bijdrage te leveren aan de duurzame bereikbaarheid van de Randstad op langere termijn. Tegelijkertijd worden daarmee tientallen jonge weteschappers op dit vlak opgeleid. Daarmee wordt de kennisinfrastructuur in en voor de Randstad versterkt. Het programma start in 2008 en heeft een looptijd van 6 jaar.

Toespraak Minister Camiel Eurlings
Op de Dag van Maarssen, donderdag 1 november 2007, prees minister Eurlings de inspanningen van de Club van Maarssen. ‘Dankzij deze club werken we nu samen aan innovatieagenda’s voor de bouw, de luchtvaart, het verkeer, de logistieke sector en de watersector. Er worden concrete resultaten geboekt. Ik noem u bijvoorbeeld de A2-alliantie,’ zei de minister. Hij benadrukte ook noodzaak van innovatie om de spanning tussen economische groei en duurzaamheid te verminderen.

U vindt de volledige toespraak op de website van het Ministerie van VenW

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Slimme auto maakt verkeer veiliger (24-10-2006)

Meer informatie over het project Maasvlakte – Vaanplein vindt u op Infrasite.nl

Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)

Prijsvraag innovatieve schermen en luchtkwaliteit (31-05-2007)

Lancering Stuurgroep DeltaTechnologie (09-11-2006)

VenW maakt werk van innovatie | Infrasite

VenW maakt werk van innovatie

Den Haag – Innovatie is nodig om Nederland duurzaam, bereikbaar, schoon, veilig en concurrerend te houden. Daarom hebben minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat en minister Van der Hoeven van EZ op 1 november 2007 samen met bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties InnovatieDoorbraken bekend gemaakt binnen de sectoren waarin VenW werkzaam is, namelijk bouw, luchtvaart, water, logistiek en verkeer. Zo trekt het kabinet 10 miljoen euro uit voor een experimentenregeling voor pilotprojecten met innovatieve bussen.

Dat heeft staatssecretaris Huizinga op 1 november 2007 bekend gemaakt tijdens de ‘Dag van Maarssen’. Het geld wordt beschikbaar gesteld aan de regionale overheid die samen met een busbedrijf met het beste voorstel komt voor de inzet van innovatieve bussen, zoals bussen op waterstof, biogas, of biodiesel. Ook wil het kabinet met het programma ‘De Auto van de Toekomst Gaat Rijden’ innovaties voor stille, schone, zuinige, slimme en veilige mobiliteit versneld in Nederland op de markt te krijgen. De auto van de toekomst stoot minder of zelfs geen broeikasgassen en fijnstof uit, ook is hij geluidsarm. Minister Eurlings heeft aangegeven dat de overheid deze ambities niet alleen kan realiseren. Daarvoor is de gezamenlijke inzet nodig van overheid, marktpartijen en maatschappelijke partners.

Minister Eurlings wil de verbreding van de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein uit laten voeren met snelle aanbestedingsprocedures en minimale hinder voor gebruikers en omwonenden. Maandag 29 oktober 2007 heeft hij al afspraken gemaakt met andere overheden in het kader van ‘Randstad Urgent’ over versnelling van procedures. Op 1 november 2007 heeft hij met diverse marktpartijen een convenant ondertekend waarin hij afspreekt dat Verkeer en Waterstaat beschikbaarheid van de wegcapaciteit koopt bij de bouwer, in plaats van afzonderlijke bouw- en onderhoudscontracten. Dit convenant moet ervoor zorgen dat er meer wegcapaciteit beschikbaar komt. In Engeland levert een dergelijke aanpak substantieel meer capaciteit op.

Ook heeft de minister de winnaars bekend gemaakt van de prijsuitreiking ‘Schermen voor een betere luchtkwaliteit’. Het innovatieprogramma luchtkwaliteit heeft in mei marktpartijen uitgenodigd ideeën aan te dragen voor (geluids)schermen met een positief effect op de luchtkwaliteit langs wegen. Uit ruim 20 inzendingen kwamen acht ideeën als beste uit de bus. Vier van deze schermen worden in 2008 in de ‘Proeftuin Schermen’ in de praktijk getest. Dit is een proeflocatie langs de A28 ter hoogte van Strand Nulde in Putten. De overige vier schermen worden in een laboratorium onderzocht.

Van de publiek-private stuurgroep DeltaTechnologie heeft staatssecretaris Huizinga de innovatieagenda Deltatechnologie ontvangen. De agenda is een belangrijke stap om tot duurzame ontwikkeling van Nederland op watergebied te komen. Onderdeel van de innovatieagenda is het programma ‘Building with Nature’. Verschillende bedrijven doen hierin het voorstel om natuur en economie, meer dan tot dusverre, met elkaar te combineren, zodat beiden zich duurzaam kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen versterken. Huizinga wil bekijken of de agenda onderdeel kan uitmaken van het ‘Maatschappelijk Innovatieprogramma Water’ van het kabinet.

Ook is op 1 november 2007 de innovatieagenda logistiek ‘Innovatie in beweging’ aangeboden aan de ministers Eurlings en Van der Hoeven. De Nederlandse positie in de logistiek staat onder druk door internationale concurrentie. In de agenda staan innovaties die nodig zijn om onze positie te handhaven, zoals het Cross Chain Control Centre. Hierin kan gezamenlijke regie en coördinatie gevoerd worden op meerdere logistieke ketens. Vanuit één centrum kunnen meer verbeteringen worden gerealiseerd dan wanneer iedere partij het voor zich doet.

Minister Eurlings heeft tijdens de Dag van Maarssen het onderzoeksprogramma ‘Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad’ aangekondigd. Hier is 10 miljoen euro mee gemoeid. Het programma is een initiatief van het ministerie van VenW en VROM om de wetenschap in te zetten om een bijdrage te leveren aan de duurzame bereikbaarheid van de Randstad op langere termijn. Tegelijkertijd worden daarmee tientallen jonge weteschappers op dit vlak opgeleid. Daarmee wordt de kennisinfrastructuur in en voor de Randstad versterkt. Het programma start in 2008 en heeft een looptijd van 6 jaar.

Toespraak Minister Camiel Eurlings
Op de Dag van Maarssen, donderdag 1 november 2007, prees minister Eurlings de inspanningen van de Club van Maarssen. ‘Dankzij deze club werken we nu samen aan innovatieagenda’s voor de bouw, de luchtvaart, het verkeer, de logistieke sector en de watersector. Er worden concrete resultaten geboekt. Ik noem u bijvoorbeeld de A2-alliantie,’ zei de minister. Hij benadrukte ook noodzaak van innovatie om de spanning tussen economische groei en duurzaamheid te verminderen.

U vindt de volledige toespraak op de website van het Ministerie van VenW

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Slimme auto maakt verkeer veiliger (24-10-2006)

Meer informatie over het project Maasvlakte – Vaanplein vindt u op Infrasite.nl

Bestuurders tekenen voor Randstad Urgent projecten (29-10-2007)

Prijsvraag innovatieve schermen en luchtkwaliteit (31-05-2007)

Lancering Stuurgroep DeltaTechnologie (09-11-2006)