Transactie voor onjuiste handelingen spoorwegballast

Rotterdam – Het Functioneel Parket heeft aan een aantal bedrijven transacties aangeboden voor onjuiste handelingen rondom de verwijdering van ballastafval. Aan ProRail, opdrachtgever voor diverse werkzaamheden, is een transactie aangeboden van € 100.000,-. Bij de uitvoering waren wisselend drie andere bedrijven betrokken, aan welke het Functioneel Parket een transactievoorstel heeft gedaan van respectievelijk € 30.000,-, € 20.000,-en € 10.000,-.

Onder leiding van het Functioneel Parket heeft de Dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten over een periode medio 2003 tot medio 2005 onderzoek gedaan naar de handelingen rondom de verwijdering van balastafval.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bij de opdrachtverlening en de werkzaamheden zelf onvoldoende zorg is betracht om schade aan het milieu te voorkomen. Bij het zich ontdoen van spoorwegballast zijn ten onrechte de bemonsteringsvoorschriften toegepast die gelden voor bouwstoffen in plaats van de voor afvalstoffen voorgeschreven bemonsteringswijze. De, als gevolg daarvan, verkregen uitslagen zijn vervolgens in een aantal gevallen toegepast op afval en daardoor is afval ten onrechte ingezet als bouwstof. Ook is spoorwegballast afgegeven aan bedrijven die niet gerechtigd waren om het in ontvangst te nemen en is ballastafval zonder beschermende maatregelen tegen doorlekken op de bodem bewaard.

Spoorwegballast wordt gebruikt als bed voor de rails. Na verloop van tijd verslijt de ballast en verliest het eigenschappen zoals elasticiteit en waterdoorlatendheid. Voor de veiligheid van het treinverkeer dient het dan verwijderd te worden.

Prorail heeft inmiddels als ontdoener van de afvalstoffen haar bedrijfsvoering en een aantal bedrijfsprocessen aangepast om herhaling te voorkomen in de keten van bedrijven die bij de verwijdering van spoorwegballast zijn betrokken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Openbaar Ministerie Landelijk Parket