Symposium Leven met Water in de Stad

Woensdag 24 oktober 2007, TU Delft gebouw Civiele Techniek

Gouda – Water krijgt een andere plaats in de inrichting van onze steden. En dat niet alleen om ze meer klimaat- en waterrobuust te maken, maar ook om de beleving en de bruikbaarheid van het water te versterken. Nieuwe vormen van waterwonen zijn in ontwikkeling, grond- en oppervlaktewater worden ingezet bij de energievoorziening van woonwijken, de risico’s voor de volksgezondheid worden beperkt door een betere beheersing van de waterkwaliteit, het grondwater gaat actief beheerd worden, de schade door zetting en bodemdaling wordt beperkt en andere vormen van locatie(her)ontwikkeling en de financiering daarvan tekenen zich af. Zo wordt de kwaliteit van onze leefomgeving verhoogd. Door al die aanpassingen verandert ook de ruimtelijke inrichting van de stad. Leven met water in de stad is dan ook een uitdaging van formaat geworden voor stedenbouwkundigen, architecten, technici én waterbeheerders.

Op 24 oktober 2007 organiseren het kennisprogramma Leven met Water, het Kennisplatform NBW en STOWA in samenwerking met de BNA, het NIROV, SBR en de TU Delft het symposium Leven met Water in de Stad. Peter Glas, watergraaf van het Waterschap de Dommel, en landschapsarchitect Dirk Sijmons komen er vertellen over hun inspiratie rond water in de stad. Op de informatiemarkt en tijdens een kleine twintig workshops over gaan professionals dieper in op de mogelijkheden en moeilijkheden van wonen en bouwen op, aan en in het water. Dat gebeurt vanuit een praktijkgerichte optiek, en aan de hand van projecten die in uitvoering zijn. Zowel voor nieuw als voor bestaand stedelijk gebied worden de nieuwe oplossingen aangereikt die bij kunnen dragen aan een attractieve Nederlandse waterstad. Een bijzonder moment is verder de uitreiking van het boek ‘Een rijke Bron: een nieuwe rol van water voor ontwerpen in de stad’ door Sybrand Tjallingii aan Burgemeester Opstelten van Rotterdam.

Voor meer informatie over het programma en aanmelding: www.levenmetwaterindestad.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: CURNET