Reactie provincie NH op kabinetsbesluit A6/A9

Kabinetsbesluit uitbreiding wegen en OV: Goede regionale samenwerking werpt vruchten af

Haarlem – De provincie Noord-Holland is, net als de rest van de regio Noordvleugel, positief over het kabinetsbesluit over de A6/A9. De provincie was en is groot pleitbezorger van een betere bereikbaarheid van de regio Schiphol-Amsterdam-Almere. Het kabinetsbesluit draagt hier in positieve zin aan bij. De keuzes die nu zijn gemaakt leveren een goede bijdrage aan de internationale concurrentiekracht van de Noordvleugel. Hiermee is het resultaat van een goede regionale samenwerking tussen de betrokken partijen bewezen. Daarnaast is de provincie verheugd dat het kabinet ook naar het leefbaarheidaspect heeft gekeken in het stedelijk gebied Amsterdam en Amstelveen met het besluit over het overkappen en ondertunnelen van de A9.

Het voornemen van het kabinet om aanzienlijk te investeren in concrete maatregelen in het openbaar vervoer, levert volgens de provincie eveneens een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Randstad.

Met het kabinetsbesluit worden de financiële afspraken over de Groene Uitweg, een project van de provincie, nog eens bevestigd. Hierbij gaat het om het samenhangende pakket van investeringen in natuur, cultuurhistorie en water bestaande uit: een natuurboulevard, waterberging Horstermeer, recreatieve vaarverbindingen, fietspaden en bruggen, investeringen in de Stelling van Amsterdam, Hollandse Waterlinie en het behoud van het weidelandschap.

Op 29 oktober 2007 ondertekenen minister Eurlings en een vertegenwoordiging van de regio het akkoord.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Reactie provincie NH op kabinetsbesluit A6/A9 | Infrasite

Reactie provincie NH op kabinetsbesluit A6/A9

Kabinetsbesluit uitbreiding wegen en OV: Goede regionale samenwerking werpt vruchten af

Haarlem – De provincie Noord-Holland is, net als de rest van de regio Noordvleugel, positief over het kabinetsbesluit over de A6/A9. De provincie was en is groot pleitbezorger van een betere bereikbaarheid van de regio Schiphol-Amsterdam-Almere. Het kabinetsbesluit draagt hier in positieve zin aan bij. De keuzes die nu zijn gemaakt leveren een goede bijdrage aan de internationale concurrentiekracht van de Noordvleugel. Hiermee is het resultaat van een goede regionale samenwerking tussen de betrokken partijen bewezen. Daarnaast is de provincie verheugd dat het kabinet ook naar het leefbaarheidaspect heeft gekeken in het stedelijk gebied Amsterdam en Amstelveen met het besluit over het overkappen en ondertunnelen van de A9.

Het voornemen van het kabinet om aanzienlijk te investeren in concrete maatregelen in het openbaar vervoer, levert volgens de provincie eveneens een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van het noordelijk deel van de Randstad.

Met het kabinetsbesluit worden de financiële afspraken over de Groene Uitweg, een project van de provincie, nog eens bevestigd. Hierbij gaat het om het samenhangende pakket van investeringen in natuur, cultuurhistorie en water bestaande uit: een natuurboulevard, waterberging Horstermeer, recreatieve vaarverbindingen, fietspaden en bruggen, investeringen in de Stelling van Amsterdam, Hollandse Waterlinie en het behoud van het weidelandschap.

Op 29 oktober 2007 ondertekenen minister Eurlings en een vertegenwoordiging van de regio het akkoord.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland