Kabinetsbesluit A9 biedt ‘unieke kans’ voor Amstelveen

B en W van Amstelveen zijn zeer verheugd dat het Kabinet zijn goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord dat de gemeente op 10 oktober 2007 bereikte met minster Eurlings van Verkeer en Vervoer over de ondertunneling van de A9 in Amstelveen.

Dit akkoord maakt deel uit van de afspraken tussen het Rijk en de regio over onder meer de verbreding van de A1, de A6, de A10 en de A9. Wethouder Pols (Ruimtelijke Ordening) spreekt van een "unieke kans". Pols: "Hoewel dit pas het begin is van een omvangrijk project, beschouwen wij dit resultaat als een formidale stap vooruit voor Amstelveen. Het akkoord is een belangrijke basis voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad. De leefbaarheid in Amstelveen staat daarbij voor ons voorop."

Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft in het najaar van 2005 een visie op de Rijksweg A9 opgesteld om positief mee te denken aan een oplossingsrichting voor de mobiliteitsproblemen van de regio. Het huidige college van B en W is op basis van de visie tot de conclusie gekomen dat een ondergrondse aanleg van de A9 de enige juiste maatregel is. Dat het verkeer over de A9 moet worden gefaciliteerd, is onderkend. Maar de leefbaarheid van de zone langs de A9 staat voorop.

De visie van de gemeente Amstelveen op de A9 omvat drie speerpunten. Dit zijn ondertunneling en gebiedsontwikkeling van de A9 in combinatie met regionale oplossingen als de opwaardering van de N201 en het aanleggen van hoogwaardig openbaar vervoer. Amstelveen sprak met deze voorkeur een hoog ambitieniveau uit en heeft zich hier ook voor ingezet in een onderhandelingsproces dat anderhalf jaar heeft geduurd.

Ondertunneling van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt het mogelijk om te kiezen voor bouwen in de stad en voor meer hoogwaardig openbaar vervoer. De (asfalt)kloof die de A9 nu vormt, wordt overbrugd en Amstelveen wordt weer één stad. Tegelijkertijd wordt de capaciteitsvergroting van de A9 gefaciliteerd.

Als de gemeenteraad van Amstelveen instemt met het akkoord zullen B en W direct aan de slag gaan met de nadere uitwerking van de ondertunneling en alle volgende stappen die daarvoor noodzakelijk zijn. Een plan van aanpak ligt al klaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amstelveen

Kabinetsbesluit A9 biedt ‘unieke kans’ voor Amstelveen | Infrasite

Kabinetsbesluit A9 biedt ‘unieke kans’ voor Amstelveen

B en W van Amstelveen zijn zeer verheugd dat het Kabinet zijn goedkeuring heeft gegeven aan het akkoord dat de gemeente op 10 oktober 2007 bereikte met minster Eurlings van Verkeer en Vervoer over de ondertunneling van de A9 in Amstelveen.

Dit akkoord maakt deel uit van de afspraken tussen het Rijk en de regio over onder meer de verbreding van de A1, de A6, de A10 en de A9. Wethouder Pols (Ruimtelijke Ordening) spreekt van een "unieke kans". Pols: "Hoewel dit pas het begin is van een omvangrijk project, beschouwen wij dit resultaat als een formidale stap vooruit voor Amstelveen. Het akkoord is een belangrijke basis voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Noordvleugel van de Randstad. De leefbaarheid in Amstelveen staat daarbij voor ons voorop."

Het gemeentebestuur van Amstelveen heeft in het najaar van 2005 een visie op de Rijksweg A9 opgesteld om positief mee te denken aan een oplossingsrichting voor de mobiliteitsproblemen van de regio. Het huidige college van B en W is op basis van de visie tot de conclusie gekomen dat een ondergrondse aanleg van de A9 de enige juiste maatregel is. Dat het verkeer over de A9 moet worden gefaciliteerd, is onderkend. Maar de leefbaarheid van de zone langs de A9 staat voorop.

De visie van de gemeente Amstelveen op de A9 omvat drie speerpunten. Dit zijn ondertunneling en gebiedsontwikkeling van de A9 in combinatie met regionale oplossingen als de opwaardering van de N201 en het aanleggen van hoogwaardig openbaar vervoer. Amstelveen sprak met deze voorkeur een hoog ambitieniveau uit en heeft zich hier ook voor ingezet in een onderhandelingsproces dat anderhalf jaar heeft geduurd.

Ondertunneling van de A9 in combinatie met een gebiedsontwikkelingsplan maakt het mogelijk om te kiezen voor bouwen in de stad en voor meer hoogwaardig openbaar vervoer. De (asfalt)kloof die de A9 nu vormt, wordt overbrugd en Amstelveen wordt weer één stad. Tegelijkertijd wordt de capaciteitsvergroting van de A9 gefaciliteerd.

Als de gemeenteraad van Amstelveen instemt met het akkoord zullen B en W direct aan de slag gaan met de nadere uitwerking van de ondertunneling en alle volgende stappen die daarvoor noodzakelijk zijn. Een plan van aanpak ligt al klaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amstelveen