Amsterdam over kabinetsbesluit A9

Amsterdam op hoofdlijnen positief over kabinetsbesluit A9

De gemeente Amsterdam reageert op hoofdlijnen positief op het kabinetsbesluit over de verbetering van de wegverbindingen tussen Amsterdam en Almere. Naast de A10, A1 en A6 gaat ook de A9 (Gaasperdammerweg) aangepakt worden. Daarbij geldt de voorkeursvariant van Amsterdam, de ‘kamelenvariant’, waarbij de weg verbreed, deels verdiept en vrijwel geheel overkluisd wordt. Deze variant zorgt voor minder overlast (geluid en luchtverontreiniging) voor de bewoners in Zuidoost en verbindt de beide wijken aan weerszijden van de weg met elkaar. Amsterdam wil snel nadere afspraken met minister Eurlings maken om ook de overlast voor bewoners langs de A1 en A10 zo gering mogelijk te maken en de leefbaarheid te verbeteren.

Amsterdam reageert tevens positief op het voornemen van minister Eurlings om nog dit najaar een besluit te nemen over de openbaar vervoer-verbindingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Voor Amsterdam zijn een forse investering in het openbaar vervoer en versnelde invoering van de kilometerheffing in de regio essentiële onderdelen van de aanpak.

Wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer): “De urgentie om de drukte op de wegen aan te pakken is zeer groot. Door de toenemende files staat de bereikbaarheid van de regio onder grote druk. Dit kabinet heeft eindelijk een beslissing genomen voor de aanpak van de wegen. Nu is het zaak om goed naar de precieze invulling te kijken, zodanig dat de overlast voor bewoners zo gering mogelijk is, de leefbaarheid verbeterd wordt en de normen voor luchtkwaliteit gehaald worden. De aanpak van de wegen is bovendien lang niet voldoende om alle bereikbaarheidsproblemen aan te pakken: Er moeten ook snel vergaande besluiten genomen worden over verbetering van het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en een versnelde invoering van de kilometerheffing in de regio.”

De komende weken wordt met het ministerie en de partners in de regio gewerkt aan een definitieve overeenkomst. Ondertekening van deze overeenkomst door Amsterdam geschiedt onder voorbehoud van instemming door de Gemeenteraad. Vervolgens zal worden gewerkt aan het tracé-besluit waarover naar verwachting uiterlijk 2009 een beslissing genomen zal worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam

Amsterdam over kabinetsbesluit A9 | Infrasite

Amsterdam over kabinetsbesluit A9

Amsterdam op hoofdlijnen positief over kabinetsbesluit A9

De gemeente Amsterdam reageert op hoofdlijnen positief op het kabinetsbesluit over de verbetering van de wegverbindingen tussen Amsterdam en Almere. Naast de A10, A1 en A6 gaat ook de A9 (Gaasperdammerweg) aangepakt worden. Daarbij geldt de voorkeursvariant van Amsterdam, de ‘kamelenvariant’, waarbij de weg verbreed, deels verdiept en vrijwel geheel overkluisd wordt. Deze variant zorgt voor minder overlast (geluid en luchtverontreiniging) voor de bewoners in Zuidoost en verbindt de beide wijken aan weerszijden van de weg met elkaar. Amsterdam wil snel nadere afspraken met minister Eurlings maken om ook de overlast voor bewoners langs de A1 en A10 zo gering mogelijk te maken en de leefbaarheid te verbeteren.

Amsterdam reageert tevens positief op het voornemen van minister Eurlings om nog dit najaar een besluit te nemen over de openbaar vervoer-verbindingen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Voor Amsterdam zijn een forse investering in het openbaar vervoer en versnelde invoering van de kilometerheffing in de regio essentiële onderdelen van de aanpak.

Wethouder Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer): “De urgentie om de drukte op de wegen aan te pakken is zeer groot. Door de toenemende files staat de bereikbaarheid van de regio onder grote druk. Dit kabinet heeft eindelijk een beslissing genomen voor de aanpak van de wegen. Nu is het zaak om goed naar de precieze invulling te kijken, zodanig dat de overlast voor bewoners zo gering mogelijk is, de leefbaarheid verbeterd wordt en de normen voor luchtkwaliteit gehaald worden. De aanpak van de wegen is bovendien lang niet voldoende om alle bereikbaarheidsproblemen aan te pakken: Er moeten ook snel vergaande besluiten genomen worden over verbetering van het openbaar vervoer tussen Schiphol, Amsterdam en Almere en een versnelde invoering van de kilometerheffing in de regio.”

De komende weken wordt met het ministerie en de partners in de regio gewerkt aan een definitieve overeenkomst. Ondertekening van deze overeenkomst door Amsterdam geschiedt onder voorbehoud van instemming door de Gemeenteraad. Vervolgens zal worden gewerkt aan het tracé-besluit waarover naar verwachting uiterlijk 2009 een beslissing genomen zal worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam