Pilots gratis en goedkoop busvervoer in Brabant

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven de voorkeur aan twee gemeenten en een regio om te experimenteren met gratis en goedkoop busvervoer in Brabant. Gekozen is voor de stadsdienst van ’s-Hertogenbosch voor het uitvoeren van de pilot voor gratis openbaar vervoer (OV), de stadsdienst van Tilburg voor het proefproject gratis OV voor leeftijdsgroepen in de regio Breda voor de pilot van een vast tarief van € 0,50 per rit.

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie van Provincale Staten uit om drie type pilots te initiëren. Gekozen is voor de gemeente of regio waar de experimenten het meeste effect hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de files en het bevorderen dat mensen makkelijker kunnen deelnemen in de samenleving. De kosten van de gekozen pilots gedurende de hele looptijd van 18 maanden bedragen circa € 11 miljoen.

Belangrijkste criteria voor de voorkeur van deze pilots zijn geweest dat zij voldoende vervoersvolume genereren, een looptijd van minimaal achttien maanden hebben en er geen verstorende maatregelen plaatsvinden in dezelfde periode en plaats. GS hebben een keuze gemaakt uit 12 gemeenten en regio’s die zich voor de uitvoering van de proefprojecten hadden aangemeld.

Vervolgtraject

De voorkeur van GS wordt in de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotesteden Beleid (EMG) van 19 oktober 2007 behandeld. In het vervolgtraject worden derden, zoals het Reizigers Overleg Brabant en gemeenten, betrokken. Besluitvorming over de startdatum van de pilots is uitgesteld, totdat de kwaliteit van de uitvoering van de dienstregeling, en dus de service aan de reizigers, gewaarborgd en gegarandeerd kan worden in overleg met de vervoerders. Ook moet er duidelijkheid zijn over de gevolgen van de proefprojecten voor zogenoemde Wet Maatschappelijk Ondersteuning (wmo)-pashouders. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten over de definitieve opzet en uitvoering van de pilots.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Pilots gratis en goedkoop busvervoer in Brabant | Infrasite

Pilots gratis en goedkoop busvervoer in Brabant

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven de voorkeur aan twee gemeenten en een regio om te experimenteren met gratis en goedkoop busvervoer in Brabant. Gekozen is voor de stadsdienst van ’s-Hertogenbosch voor het uitvoeren van de pilot voor gratis openbaar vervoer (OV), de stadsdienst van Tilburg voor het proefproject gratis OV voor leeftijdsgroepen in de regio Breda voor de pilot van een vast tarief van € 0,50 per rit.

Gedeputeerde Staten voeren hiermee de motie van Provincale Staten uit om drie type pilots te initiëren. Gekozen is voor de gemeente of regio waar de experimenten het meeste effect hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verminderen van de files en het bevorderen dat mensen makkelijker kunnen deelnemen in de samenleving. De kosten van de gekozen pilots gedurende de hele looptijd van 18 maanden bedragen circa € 11 miljoen.

Belangrijkste criteria voor de voorkeur van deze pilots zijn geweest dat zij voldoende vervoersvolume genereren, een looptijd van minimaal achttien maanden hebben en er geen verstorende maatregelen plaatsvinden in dezelfde periode en plaats. GS hebben een keuze gemaakt uit 12 gemeenten en regio’s die zich voor de uitvoering van de proefprojecten hadden aangemeld.

Vervolgtraject

De voorkeur van GS wordt in de statencommissie Economie, Mobiliteit en Grotesteden Beleid (EMG) van 19 oktober 2007 behandeld. In het vervolgtraject worden derden, zoals het Reizigers Overleg Brabant en gemeenten, betrokken. Besluitvorming over de startdatum van de pilots is uitgesteld, totdat de kwaliteit van de uitvoering van de dienstregeling, en dus de service aan de reizigers, gewaarborgd en gegarandeerd kan worden in overleg met de vervoerders. Ook moet er duidelijkheid zijn over de gevolgen van de proefprojecten voor zogenoemde Wet Maatschappelijk Ondersteuning (wmo)-pashouders. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten over de definitieve opzet en uitvoering van de pilots.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant