Riolering Noord-Holland onder de loep

Haarlem – De provincie Noord-Holland en de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) roepen alle gemeenten in de provincie op om deel te nemen aan een benchmark rioleringszorg. Dit is een vergelijkend onderzoek waarmee gemeenten inzicht krijgen in de effectiviteit en doelmatigheid van de rioleringszorg binnen en tussen gemeenten. Op 5 oktober 2007 hebben de provincie, de VNHG en Stichting RIONED een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee is de eerste stap voor de uitvoering van de benchmark gezet.

Doel van de benchmark is dat gemeenten van elkaar leren door te vergelijken. Het presteren van een gemeente wordt gemeten op vijf aandachtspunten:

  • Toestand en functioneren van het rioolstelsel;
  • Functioneren van de riolering in relatie tot het milieu;
  • Organisatievermogen van de gemeente;
  • Uitgaven per inwoner;
  • Afhandeling van overlast en klachten.

Uit een benchmark kan bijvoorbeeld worden afgeleid hoe het komt dat kosten per gemeenten verschillen. Dit is nu niet altijd duidelijk. Uitvoering van deze benchmark op provinciale schaal kan bijdragen aan een verbetering van de rioleringszorg in de hele provincie.

RIONED maakt voor elke deelnemende gemeente een maatwerkrapport. Daarnaast worden de gezamenlijke uitkomsten verwerkt tot een Noord-Hollands koepelrapport. De provincie en de VNHG maken de resultaten van het koepelrapport bekend tijdens de Noord-Hollandse Waterketenconferentie in 2008.

Alle gemeenten in Noord-Holland krijgen aankomende week een brief waarin ze worden uitgenodigd deel te nemen aan de benchmark. Stichting RIONED start begin 2008 met de uitvoering.

Afspraken met waterketenpartners

De provincie Noord-Holland werkt samen met haar waterketenpartners (VNHG, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en Vitens) aan het convenant ‘Samenwerken Waterketen Noord-Holland’. Dit convenant bevat een concretisering van het nationaal Bestuursakkoord Waterketen. Het benchmarken van de rioleringszorg is een van de afspraken uit het convenant.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland

Riolering Noord-Holland onder de loep | Infrasite

Riolering Noord-Holland onder de loep

Haarlem – De provincie Noord-Holland en de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) roepen alle gemeenten in de provincie op om deel te nemen aan een benchmark rioleringszorg. Dit is een vergelijkend onderzoek waarmee gemeenten inzicht krijgen in de effectiviteit en doelmatigheid van de rioleringszorg binnen en tussen gemeenten. Op 5 oktober 2007 hebben de provincie, de VNHG en Stichting RIONED een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee is de eerste stap voor de uitvoering van de benchmark gezet.

Doel van de benchmark is dat gemeenten van elkaar leren door te vergelijken. Het presteren van een gemeente wordt gemeten op vijf aandachtspunten:

  • Toestand en functioneren van het rioolstelsel;
  • Functioneren van de riolering in relatie tot het milieu;
  • Organisatievermogen van de gemeente;
  • Uitgaven per inwoner;
  • Afhandeling van overlast en klachten.

Uit een benchmark kan bijvoorbeeld worden afgeleid hoe het komt dat kosten per gemeenten verschillen. Dit is nu niet altijd duidelijk. Uitvoering van deze benchmark op provinciale schaal kan bijdragen aan een verbetering van de rioleringszorg in de hele provincie.

RIONED maakt voor elke deelnemende gemeente een maatwerkrapport. Daarnaast worden de gezamenlijke uitkomsten verwerkt tot een Noord-Hollands koepelrapport. De provincie en de VNHG maken de resultaten van het koepelrapport bekend tijdens de Noord-Hollandse Waterketenconferentie in 2008.

Alle gemeenten in Noord-Holland krijgen aankomende week een brief waarin ze worden uitgenodigd deel te nemen aan de benchmark. Stichting RIONED start begin 2008 met de uitvoering.

Afspraken met waterketenpartners

De provincie Noord-Holland werkt samen met haar waterketenpartners (VNHG, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en Vitens) aan het convenant ‘Samenwerken Waterketen Noord-Holland’. Dit convenant bevat een concretisering van het nationaal Bestuursakkoord Waterketen. Het benchmarken van de rioleringszorg is een van de afspraken uit het convenant.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland