VNG: kabinet bezuinigt op OV, infrastructuur, verkeersveiligheid

Kabinet noodzaakt gemeenten en provincies te bezuinigen op openbaar vervoer en infrastructuur

Den Haag – Investeringen door gemeenten, provincies en stadsregio’s in openbaar vervoer, infrastructuur en verkeersveiligheid zijn hard nodig. Het huidige kabinet bezuinigt hier juist op. In tegenspraak met afspraken tussen het Rijk en decentrale overheden rond de Nota Mobiliteit. De bezuiniging verhoudt zich slecht tot de ambitie van dit kabinet om ons land bereikbaar en mobiel te houden.

BDU omlaag

Weliswaar trekt het kabinet in de Rijksbegroting 2008 extra rijksmiddelen uit voor de aanpak van mobiliteitsproblemen (zoals investeringen in spoorvervoer). Maar tegelijkertijd kort het kabinet op de Brede Doeluitkering (BDU) voor het decentrale verkeers- en vervoerbeleid.

Deze verschuiving van middelen betekent een centralisatie van beleid. Per saldo is er op decentraal niveau sprake van een bezuiniging op het openbaar vervoer, infrastructuur en verkeersveiligheid.

Teleurstelling

De VNG, de SkVV en het IPO hebben vorige week in een overleg met staatssecretaris Huizinga (V&W) hun grote teleurstelling geuit over de gevolgen van de Rijksbegroting 2008 voor de BDU.

De VNG vindt dat het kabinet afbreuk doet aan de verantwoordelijkheden van decentrale overheden en de ambities uit de Nota Mobiliteit.

Wij vragen ons af hoe de bezuinigingen zich verhouden tot:

  • de ambities uit de Nota Mobiliteit en het Regeerakkoord om heel Nederland bereikbaar en veilig te maken en te houden;
  • het streven naar decentralisatie (zoals dat onder meer blijkt uit het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten);
  • het voornemen de doelstellingen voor de verkeersveiligheid verder te verscherpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

VNG: kabinet bezuinigt op OV, infrastructuur, verkeersveiligheid | Infrasite

VNG: kabinet bezuinigt op OV, infrastructuur, verkeersveiligheid

Kabinet noodzaakt gemeenten en provincies te bezuinigen op openbaar vervoer en infrastructuur

Den Haag – Investeringen door gemeenten, provincies en stadsregio’s in openbaar vervoer, infrastructuur en verkeersveiligheid zijn hard nodig. Het huidige kabinet bezuinigt hier juist op. In tegenspraak met afspraken tussen het Rijk en decentrale overheden rond de Nota Mobiliteit. De bezuiniging verhoudt zich slecht tot de ambitie van dit kabinet om ons land bereikbaar en mobiel te houden.

BDU omlaag

Weliswaar trekt het kabinet in de Rijksbegroting 2008 extra rijksmiddelen uit voor de aanpak van mobiliteitsproblemen (zoals investeringen in spoorvervoer). Maar tegelijkertijd kort het kabinet op de Brede Doeluitkering (BDU) voor het decentrale verkeers- en vervoerbeleid.

Deze verschuiving van middelen betekent een centralisatie van beleid. Per saldo is er op decentraal niveau sprake van een bezuiniging op het openbaar vervoer, infrastructuur en verkeersveiligheid.

Teleurstelling

De VNG, de SkVV en het IPO hebben vorige week in een overleg met staatssecretaris Huizinga (V&W) hun grote teleurstelling geuit over de gevolgen van de Rijksbegroting 2008 voor de BDU.

De VNG vindt dat het kabinet afbreuk doet aan de verantwoordelijkheden van decentrale overheden en de ambities uit de Nota Mobiliteit.

Wij vragen ons af hoe de bezuinigingen zich verhouden tot:

  • de ambities uit de Nota Mobiliteit en het Regeerakkoord om heel Nederland bereikbaar en veilig te maken en te houden;
  • het streven naar decentralisatie (zoals dat onder meer blijkt uit het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten);
  • het voornemen de doelstellingen voor de verkeersveiligheid verder te verscherpen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)