Stadsregio Arnhem Nijmegen: 280 mln voor mobiliteit

Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUM) 2008-2011 vastgesteld

Nijmegen – “Tot en met 2011 reserveren we ongeveer 280 miljoen euro voor regionale mobiliteit. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel geld!” Bestuursvoorzitter van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Jaap Modder is tevreden. Op 4 oktober 2007 besloot het College van Bestuur van de stadsregio akkoord te gaan met de regionale mobiliteitsbegroting, het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (MUM) 2008-2011.

Met het MUM legt de stadsregio vast hoe het mobiliteitsbudget de komende jaren verdeeld gaat worden. Voor 2008 is het bestedingsplan definitief vastgesteld, voor de jaren tot en met 2011 is de verdeling nog indicatief. Daarmee ontstaat ruimte om de komende jaren ook financieel te kunnen reageren op regionale ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. De financiële mobiliteitsagenda van de stadsregio is gebaseerd op de Regionale Nota Mobiliteit, die vorig jaar door de KAN-raad werd vastgesteld. In de Regionale Nota Mobiliteit wordt nadrukkelijk gekozen voor regionale bereikbaarheid.

Verplicht en nieuw

De beschikbare financiële middelen bestaan met name uit BDU-gelden (Brede Doel Uitkering). Voor het jaar 2008 is er een bedrag van ruim 73 miljoen euro beschikbaar. Hiervan gaat bijna 58 miljoen euro naar vastgelegde verplichtingen, met name reserveringen voor een goed functionerend openbaar vervoer in de stadsregio. Er resteert een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro voor nieuw beleid. Overigens beslist de KAN-raad in december nog over het MUM.

Verkeersveiligheid

“Vijftien miljoen euro voor nieuw beleid is natuurlijk wel veel geld, maar het dwingt ons toch tot het maken van lastige keuzes”, aldus Modder. “Over verkeersveiligheid is de Regionale Nota Mobiliteit duidelijk: het accent ligt op de regierol van de stadsregio en bij preventie op regionale schaal. Toch gaan we volgend jaar nog een kleine miljoen euro investeren in verkeersveiligheid. Dat doen we omdat, tegen de verwachtingen in, het bromfietsrijbewijs nog steeds niet verplicht is. We dragen daarom nog een jaar bij aan de kosten van bromfietscursussen.”

Dynamische informatie

Ruim een miljoen euro gaat in 2008 naar de invoering van een Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS). Met dit systeem wordt de reiziger, via panelen bij bushaltes op de hoogte gehouden van de actuele reisinformatie Met de openbaar vervoer bedrijven zijn afspraken gemaakt over de invoering van dit systeem in 2008 en 2009.

Ook investeert de stadsregio volgend jaar fors in Arnhem Centraal (1,2 miljoen euro) en het zogenaamde Rondje Heyendaal (1,5 miljoen euro). Dat gaat in allebei de gevallen om extra investeringen, die nodig zijn om de realisatie van deze grote projecten te versnellen.

Meer geldbronnen

Ruim 2 miljoen wordt verder apart gezet voor een vlotte invoering van de OV-chipkaart. Dat staat voor halverwege volgend jaar gepland. Modder: “Overigens is de BDU slechts één van de financieringsbronnen voor investeringen in infrastructuur. Ook het Rijk, de provincie en onze regiogemeenten investeren fors. Het Rijk heeft bijvoorbeeld de komende jaren nog vele honderden miljoenen euro’s geprogrammeerd staan voor projecten in de stadsregio, zoals de verbreding van de A50, doortrekking A15 of de 2e stadsbrug Nijmegen. Maar ook de provincie en gemeenten investeren in de stadsregio flink in infrastructuurprojecten. Kortom: er is nog genoeg te doen de komende jaren!”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)