NS gaat OV-fiets exploiteren

Den Haag – Op 1 januari 2008 neemt NS de exploitatie van OV-fiets over. Hiervoor hebben betrokkenen vandaag een convenant ondertekend. Dit convenant is tot stand gekomen na bemiddeling door de OV-ambassadeur, Jeltje van Nieuwenhoven. Het convenant bevat heldere afspraken over de overdracht van de exploitatie van OV-fiets aan NS. Hiernaast gaat het convenant in op de manier waarop maatschappelijke partijen en overheden betrokken blijven bij de verdere groei van OV-fiets.

ProRail heeft de OV-fietsformule bedacht en ontwikkeld. In opdracht van ProRail heeft de stichting OV-fiets de formule de afgelopen drie jaar met succes geëxploiteerd en uitgebreid.

Om het succes van OV-fiets uit te bouwen hebben NS, ProRail en de Stichting OV-fiets de onderstaande ambities afgesproken:

  • NS investeert een bedrag van 3 tot 7 miljoen euro in de nieuwe BV die OV-fiets gaat exploiteren;
  • NS streeft naar een aantal ritten in 2010 van 750.000 en in 2015 van 1,4 miljoen op jaarbasis;
  • NS zal het aantal locaties waarop OV-fiets beschikbaar is aanzienlijk uitbreiden. Zij zal onder andere de geautomatiseerde stallingen geschikt maken voor OV-fiets en ervoor zorgen dat de OV-fiets op alle stations met een NS-stalling beschikbaar is. Uitbreiding naar locaties buiten NS stations is uitdrukkelijk de bedoeling. NS is hierbij echter afhankelijk van de medewerking en financiering van derden;
  • de klanttevredenheid wordt blijvend gemeten door de Fietsersbond. NS streeft naar een jaarlijkse gelijkblijvende of verhoging van de klanttevredenheid.

Alle partijen hebben in het convenant afgesproken maximaal bij te dragen aan de uitbouw van OV-fiets en de gestelde ambities. In het convenant nemen de volgende partijen deel: de Fietsersbond, NS, ProRail, de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Mobis, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting OV-fiets.

OV-fiets is een landelijk systeem van snel en gemakkelijk huren van fietsen op vervoerknooppunten tegen een zeer aantrekkelijk tarief. OV-fiets is op dit moment op 133 locaties te huur.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief br.791 advies OV-ambassadeur over toekomst OV-fiets. Kamerstuk | 12-04-2007 op de website van VenW (zoek op datum)|

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
ProRail spant kort geding aan tegen OV-fiets (12-09-2007)

OV-ambassadeur bemiddelt in conflict OV-fiets (16-04-2007)
Stichtingsbestuur OV-fiets wil zelfstandig verder (29-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

NS gaat OV-fiets exploiteren | Infrasite

NS gaat OV-fiets exploiteren

Den Haag – Op 1 januari 2008 neemt NS de exploitatie van OV-fiets over. Hiervoor hebben betrokkenen vandaag een convenant ondertekend. Dit convenant is tot stand gekomen na bemiddeling door de OV-ambassadeur, Jeltje van Nieuwenhoven. Het convenant bevat heldere afspraken over de overdracht van de exploitatie van OV-fiets aan NS. Hiernaast gaat het convenant in op de manier waarop maatschappelijke partijen en overheden betrokken blijven bij de verdere groei van OV-fiets.

ProRail heeft de OV-fietsformule bedacht en ontwikkeld. In opdracht van ProRail heeft de stichting OV-fiets de formule de afgelopen drie jaar met succes geëxploiteerd en uitgebreid.

Om het succes van OV-fiets uit te bouwen hebben NS, ProRail en de Stichting OV-fiets de onderstaande ambities afgesproken:

  • NS investeert een bedrag van 3 tot 7 miljoen euro in de nieuwe BV die OV-fiets gaat exploiteren;
  • NS streeft naar een aantal ritten in 2010 van 750.000 en in 2015 van 1,4 miljoen op jaarbasis;
  • NS zal het aantal locaties waarop OV-fiets beschikbaar is aanzienlijk uitbreiden. Zij zal onder andere de geautomatiseerde stallingen geschikt maken voor OV-fiets en ervoor zorgen dat de OV-fiets op alle stations met een NS-stalling beschikbaar is. Uitbreiding naar locaties buiten NS stations is uitdrukkelijk de bedoeling. NS is hierbij echter afhankelijk van de medewerking en financiering van derden;
  • de klanttevredenheid wordt blijvend gemeten door de Fietsersbond. NS streeft naar een jaarlijkse gelijkblijvende of verhoging van de klanttevredenheid.

Alle partijen hebben in het convenant afgesproken maximaal bij te dragen aan de uitbouw van OV-fiets en de gestelde ambities. In het convenant nemen de volgende partijen deel: de Fietsersbond, NS, ProRail, de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Mobis, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting OV-fiets.

OV-fiets is een landelijk systeem van snel en gemakkelijk huren van fietsen op vervoerknooppunten tegen een zeer aantrekkelijk tarief. OV-fiets is op dit moment op 133 locaties te huur.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in de Kamerbrief br.791 advies OV-ambassadeur over toekomst OV-fiets. Kamerstuk | 12-04-2007 op de website van VenW (zoek op datum)|

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
ProRail spant kort geding aan tegen OV-fiets (12-09-2007)

OV-ambassadeur bemiddelt in conflict OV-fiets (16-04-2007)
Stichtingsbestuur OV-fiets wil zelfstandig verder (29-11-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat