Noord-Holland vraagt ABP te investeren in nieuwe grote Zeesluis

Haarlem – De heer Borghouts, commissaris van de Koningin in Noord-Holland, roept het pensioenfonds ABP op te investeren in een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden.

De toegenomen scheepvaart en de grotere omvang van de schepen maken een nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden als toegang tot de havens in het Noordzeekanaalgebied noodzakelijk. De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam zijn bereid mee te betalen. Ook van het bedrijfsleven wordt verwacht dat zij zullen investeren. De heer Borghouts is van mening dat een Nederlandse financiële instelling de nodige investeringen, ruim € 400 miljoen naast de bijdragen van de overheden, doet. Het risico van de investering is niet hoog, omdat een constante stroom sluisgelden binnenkomt. Hij acht heel goed mogelijk dat een instelling zoals het ABP zo’n investering doet, omdat het ABP al in infrastructuur in het buitenland investeert en dat ook in Nederland doet als het vereiste rendement wordt gehaald.

De heer Borghouts deed zijn uitspraken tijdens een bijeenkomst op 27 september 2007 van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel in Purmerend.

Op dezelfde bijeenkomst roept de heer Borghouts de gemeenten Amsterdam en Zaanstad op om met hun wagenpark over te stappen op aardgas als brandstof. De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem, ook bij het busvervoer, zijn al overgestapt op het veel schonere aardgas. Hoe meer gemeenten de overstap naar aardgas maken, des te rendabeler het wordt op meer locaties aardgasvulpunten in te richten. De gemeente Amsterdam heeft weliswaar een stap gemaakt naar zuinige hybride voertuigen, zuinige diesel en plaatsing van roetfilters, maar kan een veel grotere stap maken naar schone lucht door over te stappen op aardgas.

Zie voor de volledige toespraak van de heer Borghouts www.noord-holland.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland