Bouwsector ontevreden over inhoud Miljoenennota

Aandacht voor personeelstekort in de bouw ontbreekt ten onrechte

Rotterdam – Tweederde (66%) van de bedrijven in de bouwsector, die (enigszins) bekend is met de inhoud van de Miljoenennota, vindt dat er onvoldoende aandacht in de Miljoenennota is voor de bouwsector; slechts 7% vindt de aandacht voor de bouwsector voldoende en nog eens 27% weet hier geen oordeel over te geven. Met name het gebrek aan aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek in de bouw wordt gehekeld. Meer dan driekwart (77%) van deze bedrijven vindt het een misser dat hier in de Miljoenennota geen aandacht aan wordt besteed. Dit blijkt uit een peiling van USP Marketing Consultancy onder 452 bedrijven in de bouwsector.

Arbeidsmarktproblematiek in bouw onderbelicht in Miljoenennota

Het belangrijkste knelpunt in de bouwsector is momenteel het tekort aan personeel, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dit probleem wordt nog eens versterkt door de economische groei en daarmee samenhangende toenemende vraag naar bouwcapaciteit.

Het kabinet trekt in de Miljoenennota tientallen miljoenen euro’s uit om mensen met een uitkering aan de slag te helpen. Dit zou ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de arbeidsproblematiek in de bouw. Echter, slechts 12% van de bedrijven in de bouwsector is door het voornemen van het kabinet positiever gestemd over het toenemende personeelstekort in de bouw. Driekwart van de bedrijven (75%) ziet dit initiatief niet als een echte bijdrage aan het oplossen van het personeelstekort in de bouw; de overige 13% van de bedrijven in de bouwsector heeft hier geen mening over.

Voor het personeelstekort in het onderwijs is in de Miljoenennota wel veel aandacht. Echter ook het personeelstekort in de bouw raakt algemeen maatschappelijke belangen. Ruim driekwart (77%) van de bedrijven is dan het dan ook (zeer) eens met de stelling dat het een misser is dat gezien het maatschappelijke belang hiervan in de Miljoenennota hier geen aandacht aan is besteed. Vooral uitvoerende partijen (80%) zijn deze mening toegedaan.

Technische verantwoording

Dit onderzoek is gehouden onder het bedrijvenpanel BouwPanel.nl. Het veldwerk van dit onderzoek liep tussen 19 september en 24 september 2007 onder 452 bedrijven. Aan dit onderzoek namen 43 opdrachtgevers (woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten), 74 voorschrijvers (ontwerpers en adviseurs en 335 uitvoerders (aannemers, installateurs en afbouwers) deel. De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op de meningen van functionarissen, voornamelijk directeuren, binnen de bedrijven die (enigszins) bekend zijn met de inhoud van de Miljoenennota. Functionarissen die geen kennis hebben van de inhoud van de Miljoenennota zijn buiten de analyses gehouden. De cijfers zijn gewogen naar het aandeel van de betreffende marktpartij in de totale populatie van bedrijven in de bouwsector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: USP Marketing Consultancy BV

Bouwsector ontevreden over inhoud Miljoenennota | Infrasite

Bouwsector ontevreden over inhoud Miljoenennota

Aandacht voor personeelstekort in de bouw ontbreekt ten onrechte

Rotterdam – Tweederde (66%) van de bedrijven in de bouwsector, die (enigszins) bekend is met de inhoud van de Miljoenennota, vindt dat er onvoldoende aandacht in de Miljoenennota is voor de bouwsector; slechts 7% vindt de aandacht voor de bouwsector voldoende en nog eens 27% weet hier geen oordeel over te geven. Met name het gebrek aan aandacht voor de arbeidsmarktproblematiek in de bouw wordt gehekeld. Meer dan driekwart (77%) van deze bedrijven vindt het een misser dat hier in de Miljoenennota geen aandacht aan wordt besteed. Dit blijkt uit een peiling van USP Marketing Consultancy onder 452 bedrijven in de bouwsector.

Arbeidsmarktproblematiek in bouw onderbelicht in Miljoenennota

Het belangrijkste knelpunt in de bouwsector is momenteel het tekort aan personeel, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Dit probleem wordt nog eens versterkt door de economische groei en daarmee samenhangende toenemende vraag naar bouwcapaciteit.

Het kabinet trekt in de Miljoenennota tientallen miljoenen euro’s uit om mensen met een uitkering aan de slag te helpen. Dit zou ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de arbeidsproblematiek in de bouw. Echter, slechts 12% van de bedrijven in de bouwsector is door het voornemen van het kabinet positiever gestemd over het toenemende personeelstekort in de bouw. Driekwart van de bedrijven (75%) ziet dit initiatief niet als een echte bijdrage aan het oplossen van het personeelstekort in de bouw; de overige 13% van de bedrijven in de bouwsector heeft hier geen mening over.

Voor het personeelstekort in het onderwijs is in de Miljoenennota wel veel aandacht. Echter ook het personeelstekort in de bouw raakt algemeen maatschappelijke belangen. Ruim driekwart (77%) van de bedrijven is dan het dan ook (zeer) eens met de stelling dat het een misser is dat gezien het maatschappelijke belang hiervan in de Miljoenennota hier geen aandacht aan is besteed. Vooral uitvoerende partijen (80%) zijn deze mening toegedaan.

Technische verantwoording

Dit onderzoek is gehouden onder het bedrijvenpanel BouwPanel.nl. Het veldwerk van dit onderzoek liep tussen 19 september en 24 september 2007 onder 452 bedrijven. Aan dit onderzoek namen 43 opdrachtgevers (woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten), 74 voorschrijvers (ontwerpers en adviseurs en 335 uitvoerders (aannemers, installateurs en afbouwers) deel. De cijfers in dit persbericht zijn gebaseerd op de meningen van functionarissen, voornamelijk directeuren, binnen de bedrijven die (enigszins) bekend zijn met de inhoud van de Miljoenennota. Functionarissen die geen kennis hebben van de inhoud van de Miljoenennota zijn buiten de analyses gehouden. De cijfers zijn gewogen naar het aandeel van de betreffende marktpartij in de totale populatie van bedrijven in de bouwsector.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: USP Marketing Consultancy BV