Werkzaamheden N31 Leeuwarden – Drachten (de Waldwei)

Woensdag 26 september 2007 en van 1 tot en met 4 oktober

Garyp – Op woensdag 26 september 2007 zijn er wegwerkzaamheden tussen 10.00 en 13.00 uur op het traject Nijtap-Nijega.
Ter hoogte van kilometrering 70.1 wordt de geleiderail hersteld. Het verkeer wordt over een afstand van circa 100 meter over één rijstrook geleid. Er geldt tijdelijk een maximum snelheid van 70 km per uur. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd.

1 t/m 4 oktober werkzaamheden Traject Hemriksein- Ureterp Vallaat

Van maandag 1 oktober tot en met donderdag 4 oktober worden overdag de bermen gemaaid langs de N31 Wâldwei. Het verkeer wordt over één rijstrook geleid. In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 oktober is het gedeelte Garyp-Hemriksein volledig gestremd voor verkeer tussen 21.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends. De omleiding wordt aangekondigd middels de gele bebording langs de weg. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd.

Omzetting verkeer naar nieuwe zuidbaan
In deze nacht wordt ook meteen het verkeer omgezet op het traject Langdeel-Fonejachtbrug. Het verkeer richting Drachten zal dan tijdelijk over de nieuwe zuidbaan (rechterrijbaan) komen te rijden. Het verkeer richting Leeuwarden tijdelijk over de noordbaan (linkerrijbaan).

Rijstrookafsluitingen

 • Op ma/1 okt. tussen Garyp-Nijega-Nijtap van 09.00 uur tot 15.00 uur (rechterrijbaan);
 • Op di/ 2 okt. tussen Nijtap-Ureterp Vallaat van 09.00 uur tot 12.00 uur (rechterrijbaan);
 • Op di/ 2 okt. tussen Ureterp-Vallaat-Nijtap tussen 12.00 uur en 15.00 uur (linkerrijbaan);
 • Op wo/ 3 okt. tussen Nijtap-Nijega-Garyp tussen 09.00 uur en 15.00 uur (linkerrijbaan);
 • Op do/ 4 okt. tussen Garyp-Ureterp Vallaat tussen 09.00 uur en 12.00 uur (middenberm);
 • Op do/4 okt. tussen reterp Vallaat-Garyp tussen 12.00 uur en 15.00 uur (middenberm).

Omleidingsroute 5/6 oktober
Verkeer richting Drachten

 • Bestemming Drachten via Heerenveen (A32/A7);
 • Bestemming Garyp / Earnewâld / Oudega / Nijega via Hurdegaryp/Burgum

Verkeer richting Leeuwarden

 • Bestemming Leeuwarden via Heerenveen (A7/A32);
 • Bestemming Warten / Wergea via Heerenveen (A7/A32) of via Burgum (N356 en N913);
 • Bestemming Earnewâld/Garyp via Burgum (N 356).

Inhoud van het project N31

Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden eind 2007, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)

Werkzaamheden N31 Leeuwarden – Drachten (de Waldwei) | Infrasite

Werkzaamheden N31 Leeuwarden – Drachten (de Waldwei)

Woensdag 26 september 2007 en van 1 tot en met 4 oktober

Garyp – Op woensdag 26 september 2007 zijn er wegwerkzaamheden tussen 10.00 en 13.00 uur op het traject Nijtap-Nijega.
Ter hoogte van kilometrering 70.1 wordt de geleiderail hersteld. Het verkeer wordt over een afstand van circa 100 meter over één rijstrook geleid. Er geldt tijdelijk een maximum snelheid van 70 km per uur. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd.

1 t/m 4 oktober werkzaamheden Traject Hemriksein- Ureterp Vallaat

Van maandag 1 oktober tot en met donderdag 4 oktober worden overdag de bermen gemaaid langs de N31 Wâldwei. Het verkeer wordt over één rijstrook geleid. In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 oktober is het gedeelte Garyp-Hemriksein volledig gestremd voor verkeer tussen 21.00 uur ’s avonds en 06.00 uur ‘s ochtends. De omleiding wordt aangekondigd middels de gele bebording langs de weg. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd.

Omzetting verkeer naar nieuwe zuidbaan
In deze nacht wordt ook meteen het verkeer omgezet op het traject Langdeel-Fonejachtbrug. Het verkeer richting Drachten zal dan tijdelijk over de nieuwe zuidbaan (rechterrijbaan) komen te rijden. Het verkeer richting Leeuwarden tijdelijk over de noordbaan (linkerrijbaan).

Rijstrookafsluitingen

 • Op ma/1 okt. tussen Garyp-Nijega-Nijtap van 09.00 uur tot 15.00 uur (rechterrijbaan);
 • Op di/ 2 okt. tussen Nijtap-Ureterp Vallaat van 09.00 uur tot 12.00 uur (rechterrijbaan);
 • Op di/ 2 okt. tussen Ureterp-Vallaat-Nijtap tussen 12.00 uur en 15.00 uur (linkerrijbaan);
 • Op wo/ 3 okt. tussen Nijtap-Nijega-Garyp tussen 09.00 uur en 15.00 uur (linkerrijbaan);
 • Op do/ 4 okt. tussen Garyp-Ureterp Vallaat tussen 09.00 uur en 12.00 uur (middenberm);
 • Op do/4 okt. tussen reterp Vallaat-Garyp tussen 12.00 uur en 15.00 uur (middenberm).

Omleidingsroute 5/6 oktober
Verkeer richting Drachten

 • Bestemming Drachten via Heerenveen (A32/A7);
 • Bestemming Garyp / Earnewâld / Oudega / Nijega via Hurdegaryp/Burgum

Verkeer richting Leeuwarden

 • Bestemming Leeuwarden via Heerenveen (A7/A32);
 • Bestemming Warten / Wergea via Heerenveen (A7/A32) of via Burgum (N356 en N913);
 • Bestemming Earnewâld/Garyp via Burgum (N 356).

Inhoud van het project N31

Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden eind 2007, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)