één tramsysteem in stad en Regio Utrecht

Utrecht – Burgemeester & Wethouders van Utrecht en het Dagelijks Bestuur van Bestuur Regio Utrecht kiezen voor één tramsysteem in stad en regio. Zij onderschrijven de positieve rapportage van adviesbureau HTM Consultancy over vernieuwing en uitbreiding van het tramnet. Zij zijn het eens met de conclusie dat uit oogpunt van exploitatie, organisatie en ruimtebeslag één tramsysteem in Utrecht gewenst is. Nog voor het eind van 2007 nemen beide dagelijks besturen een definitief besluit over de wijze waarop een vernieuwde tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein in het Stationsgebied van Utrecht te koppelen is aan een nog te realiseren tramlijn naar De Uithof. Begin 2008 krijgen de gemeenteraad van Utrecht en het algemeen bestuur van Bestuur Regio Utrecht het tramvoorstel voorgelegd. Bij positieve besluitvorming volgt onderzoek naar de mogelijkheid van doortrekking van de tramlijn naar Zeist en Vianen.

Bestuur Regio Utrecht, Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein overleggen de komende maanden over de uitwerking van de tramrapportage. Een belangrijk uit te werken punt is de koppeling van tramlijnen in het Stationsgebied van Utrecht. Verschillende varianten zijn inmiddels bekeken. Het gebruik van de Leidse Veertunnel komt als het meest realistisch naar voren. Er is dan sprake van een uit vervoerkundig oogpunt gewenste tramhalte aan de binnenstadskant van de nieuwe OV-terminal op loopafstand van het centrum van Utrecht. De haalbaarheid van deze variant wordt de komende maanden verder onderzocht.

Het tramrapport van HTM Consultancy komt met de volgende conclusies:

  • De verwachte vervoerwaarde (33.000 reizigers per dag) is voldoende om een tramlijn naar de Uithof te exploiteren. Het advies is om de al geplande nieuwe busbaan naar de Uithof meteen te vertrammen;
  • Het huidige -in 2013 afgeschreven- tramsysteem Utrecht CS- Nieuwegein/IJsselstein kan worden omgevormd tot een modern tramsysteem. De belangrijkste kenmerken daarvan zijn een lage vloer met een uitstekende toegankelijkheid ook voor minder valide gebruikers en een goede inpasbaarheid in de omgeving;
  • Eén Utrechtse tram is het meest doelmatig en doeltreffend. Dat betekent dus koppeling van de vernieuwde tram naar Nieuwegein en IJsselstein aan de geplande, nog te realiseren tram naar De Uithof;
  • De extra investering voor het vertrammen van de geplande busbaan naar De Uithof bedraagt naar schatting €55 miljoen. De koppeling met de tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein vraagt een investering tussen de €25 en €50 miljoen (het definitieve bedrag hangt af van de gekozen oplossing). De verwachting is dat de exploitatiekosten voor een gekoppelde tramlijn naar De Uithof gelijk blijven ten opzichte van een exploitatie met bussen.

Gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht werken de komende maanden aan voorstellen om de extra investeringskosten te dekken.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Utrecht