Waterschappen blij met aandacht voor klimaatverandering

De waterbeheerders gaan er van uit dat zij hun deskundigheid kunnen inzetten

Den Haag – De Unie van Waterschappen is blij met de aandacht in de troonrede voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het streven van de regering om kritisch te kijken naar het bouwen in de open ruimte en om het water de plek te geven die het toekomt, past helemaal in het streven van de waterschappen.

De nationale strategie waarmee Nederland het hoofd kan bieden aan de stijging van de zeespiegel als gevolg van die klimaatverandering sluit aan op het pleidooi van de voorzitter van de Unie van waterschappen om te komen tot een nieuw Deltaplan.

Dit idee is intussen overgenomen door staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Een commissie onder voorzitterschap van Kees Veerman onderzoekt het plan dat Nederland voor een nieuwe periode van ten minste vijftig jaar veilig moet maken voor overstromingen. Zo’n plan kan bovendien bijdragen aan de waterstaatkundige toppositie van ons land.

De Unie van Waterschappen gaat er van uit dat de regering naast gemeenten en provincies vooral waterschapen zal vragen hun deskundige inbreng te leveren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen

Waterschappen blij met aandacht voor klimaatverandering | Infrasite

Waterschappen blij met aandacht voor klimaatverandering

De waterbeheerders gaan er van uit dat zij hun deskundigheid kunnen inzetten

Den Haag – De Unie van Waterschappen is blij met de aandacht in de troonrede voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het streven van de regering om kritisch te kijken naar het bouwen in de open ruimte en om het water de plek te geven die het toekomt, past helemaal in het streven van de waterschappen.

De nationale strategie waarmee Nederland het hoofd kan bieden aan de stijging van de zeespiegel als gevolg van die klimaatverandering sluit aan op het pleidooi van de voorzitter van de Unie van waterschappen om te komen tot een nieuw Deltaplan.

Dit idee is intussen overgenomen door staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Een commissie onder voorzitterschap van Kees Veerman onderzoekt het plan dat Nederland voor een nieuwe periode van ten minste vijftig jaar veilig moet maken voor overstromingen. Zo’n plan kan bovendien bijdragen aan de waterstaatkundige toppositie van ons land.

De Unie van Waterschappen gaat er van uit dat de regering naast gemeenten en provincies vooral waterschapen zal vragen hun deskundige inbreng te leveren.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Unie van Waterschappen