VNO-NCW: Kabinet beschadigt met begroting motor economie

Den Haag – Het kabinet legt in de begroting voor 2008 een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt daarmee de motor van onze economie. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in hun gezamenlijke reactie op de Miljoenennota.

"De banengroei zal verder terugvallen. Minder koopkracht leidt tot omzetverlies bij bedrijven. Voor het milieu moet meer worden betaald, zonder dat het schoner wordt. Het fileprobleem blijft toenemen. Zorgelijk is ook dat nivelleren weer terug is op de agenda. Voor de schadelijke gevolgen daarvan hoeven we maar een paar decennia terug te gaan."

De drie organisaties vinden het jammer dat bovendien onzekerheid blijft bestaan over de positie van Nederland in Europa, nu er nog altijd een referendum dreigt over het nieuwe verdrag van de EU. "Volledige deelname van Nederland in de Europese besluitvorming is van essentieel belang voor het land en de economie."

Eén van de lastenstijgingen waarover het bedrijfsleven zich zorgen maakt, is de stijging van de ziektekostenpremie voor ondernemers. In 2008 gaat bovendien de WW-premie voor werkgevers omhoog. "Dit raakt bedrijven hard", aldus de werkgeversorganisaties. "In 2009 volgt weliswaar een verlaging van de WW-premie, maar deze is volstrekt onvoldoende om de lastenverzwaringen te compenseren. De premieverlaging zou nu al moeten gebeuren. In 2009 gaat bovendien de BTW omhoog, met ongewisse economische effecten."

Zorgen zijn er verder over de mobiliteitssector (auto’s, vliegverkeer) die hard wordt geraakt door vergroening van belastingen, "zonder dat het iets uithaalt voor het milieu". Positief is dat het kabinet een duurzaamheidakkoord met het bedrijfsleven wil sluiten, dat wél effect zal hebben. "Rijdend Nederland heeft het nakijken, want weggebruikers moeten meer gaan betalen terwijl er geen kilometer weg bijkomt. Stilstaan wordt simpelweg duurder."

De nivelleringsmaatregelen, waarvan de PvdA al heeft aangekondigd dat dit nog maar het begin is, halen volgens ondernemers de dynamiek weg uit de economie. Ze vinden de beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies een slecht idee. "Dit grijpt in aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, raakt directeuren-grootaandeelhouders en is slecht voor bedrijven met veel specialistische en innovatieve werknemers. Dit kan de hoofdkantoren van ondernemingen in ons land fors raken."

Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zou het kabinet moeten zorgen voor een "betere, evenwichtige spreiding van de lastenverlichting die voor latere jaren op de rol staat. Het beoogde overschot in de overheidsfinanciën hoeft niet in gevaar te komen. Beschadiging van de economie door het kabinetsbeleid voor 2008 brengt ons veel verder van huis."

Ook vinden de drie organisaties dat de modernisering van het ontslagrecht moet worden doorgezet. "Dit maakt de kansen op werk voor mensen die langdurig langs de kant staan aanmerkelijk groter, zonder dat grote groepen werknemers een redelijke uitkering verliezen bij ontslag."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW

VNO-NCW: Kabinet beschadigt met begroting motor economie | Infrasite

VNO-NCW: Kabinet beschadigt met begroting motor economie

Den Haag – Het kabinet legt in de begroting voor 2008 een forse rekening bij ondernemingen en beschadigt daarmee de motor van onze economie. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in hun gezamenlijke reactie op de Miljoenennota.

"De banengroei zal verder terugvallen. Minder koopkracht leidt tot omzetverlies bij bedrijven. Voor het milieu moet meer worden betaald, zonder dat het schoner wordt. Het fileprobleem blijft toenemen. Zorgelijk is ook dat nivelleren weer terug is op de agenda. Voor de schadelijke gevolgen daarvan hoeven we maar een paar decennia terug te gaan."

De drie organisaties vinden het jammer dat bovendien onzekerheid blijft bestaan over de positie van Nederland in Europa, nu er nog altijd een referendum dreigt over het nieuwe verdrag van de EU. "Volledige deelname van Nederland in de Europese besluitvorming is van essentieel belang voor het land en de economie."

Eén van de lastenstijgingen waarover het bedrijfsleven zich zorgen maakt, is de stijging van de ziektekostenpremie voor ondernemers. In 2008 gaat bovendien de WW-premie voor werkgevers omhoog. "Dit raakt bedrijven hard", aldus de werkgeversorganisaties. "In 2009 volgt weliswaar een verlaging van de WW-premie, maar deze is volstrekt onvoldoende om de lastenverzwaringen te compenseren. De premieverlaging zou nu al moeten gebeuren. In 2009 gaat bovendien de BTW omhoog, met ongewisse economische effecten."

Zorgen zijn er verder over de mobiliteitssector (auto’s, vliegverkeer) die hard wordt geraakt door vergroening van belastingen, "zonder dat het iets uithaalt voor het milieu". Positief is dat het kabinet een duurzaamheidakkoord met het bedrijfsleven wil sluiten, dat wél effect zal hebben. "Rijdend Nederland heeft het nakijken, want weggebruikers moeten meer gaan betalen terwijl er geen kilometer weg bijkomt. Stilstaan wordt simpelweg duurder."

De nivelleringsmaatregelen, waarvan de PvdA al heeft aangekondigd dat dit nog maar het begin is, halen volgens ondernemers de dynamiek weg uit de economie. Ze vinden de beperking van de aftrekbaarheid van pensioenpremies een slecht idee. "Dit grijpt in aan de bovenkant van de arbeidsmarkt, raakt directeuren-grootaandeelhouders en is slecht voor bedrijven met veel specialistische en innovatieve werknemers. Dit kan de hoofdkantoren van ondernemingen in ons land fors raken."

Volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zou het kabinet moeten zorgen voor een "betere, evenwichtige spreiding van de lastenverlichting die voor latere jaren op de rol staat. Het beoogde overschot in de overheidsfinanciën hoeft niet in gevaar te komen. Beschadiging van de economie door het kabinetsbeleid voor 2008 brengt ons veel verder van huis."

Ook vinden de drie organisaties dat de modernisering van het ontslagrecht moet worden doorgezet. "Dit maakt de kansen op werk voor mensen die langdurig langs de kant staan aanmerkelijk groter, zonder dat grote groepen werknemers een redelijke uitkering verliezen bij ontslag."

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW