Provincies nemen treindienst Zwolle – Emmen over van Rijk

Rijk en provincies bereiken een akkoord

Assen – De colleges van Drenthe en Overijssel hebben een akkoord met het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereikt over de overname van de spoorlijn Zwolle – Emmen. Indien de staten van beide provincies met het akkoord instemmen, zal de spoorlijn vanaf 9 december 2007 een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van beide provincies. Die zullen binnen enkele jaren het vervoer op de spoorlijn aanbesteden. De provincies willen de kwaliteit van het treinvervoer tussen beide steden minimaal op het huidige niveau houden.

De verantwoordelijke vervoersgedeputeerden Bats en Klaasen zijn blij met het akkoord. De provincies vinden dat de lijn beter vanuit de regio aangestuurd kan worden. Het gaat om regionale treindiensten die niet tot het zogenaamde landelijke kernnet behoren. Om de treindiensten sterker te maken is een nauwe afstemming met busvervoer en het overig mobiliteitsbeleid van de regio noodzakelijk. Dat vraagt om maatwerk. Het busvervoer in de regio is al langer een verantwoordelijkheid van de provincies.

De treindienst Zwolle-Emmen is de laatste in de reeks van over te dragen diensten van het Rijk aan de provincies. Overijssel nam eerder al de lijn Zwolle – Kampen over van het rijk. De overnameonderhandeling heeft langer dan elders geduurd. Dat komt doordat voor deze treindienst nader onderzocht moest worden in hoeverre het huidige spoor voldoende ruimte biedt om tenminste de huidige kwaliteit van de treindienst te kunnen houden in de komende jaren. Dit was een belangrijke voorwaarde voor overname voor de bestuurders.

Indien de staten akkoord gaan met de overname van de spoorlijn blijft Nederlandse Spoorwegen in eerste instantie vervoerder op de lijn. De gedeputeerden verwachten ongeveer twee tot drie jaren voorbereiding nodig te hebben voor Europese aanbesteding.

De provincies hebben een afspraak met het rijk over de financiering van de eventueel noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast krijgen de provincies een bedrag van het rijk om de exploitatie te bekostigen. De vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de opbrengsten. In eerste instantie blijft de huidige dienstregeling ongewijzigd, maar de provincies gaan onderzoeken of er na de aanbesteding ook verbeteringen in de dienstregeling gerealiseerd kunnen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Drenthe

Provincies nemen treindienst Zwolle – Emmen over van Rijk | Infrasite

Provincies nemen treindienst Zwolle – Emmen over van Rijk

Rijk en provincies bereiken een akkoord

Assen – De colleges van Drenthe en Overijssel hebben een akkoord met het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereikt over de overname van de spoorlijn Zwolle – Emmen. Indien de staten van beide provincies met het akkoord instemmen, zal de spoorlijn vanaf 9 december 2007 een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van beide provincies. Die zullen binnen enkele jaren het vervoer op de spoorlijn aanbesteden. De provincies willen de kwaliteit van het treinvervoer tussen beide steden minimaal op het huidige niveau houden.

De verantwoordelijke vervoersgedeputeerden Bats en Klaasen zijn blij met het akkoord. De provincies vinden dat de lijn beter vanuit de regio aangestuurd kan worden. Het gaat om regionale treindiensten die niet tot het zogenaamde landelijke kernnet behoren. Om de treindiensten sterker te maken is een nauwe afstemming met busvervoer en het overig mobiliteitsbeleid van de regio noodzakelijk. Dat vraagt om maatwerk. Het busvervoer in de regio is al langer een verantwoordelijkheid van de provincies.

De treindienst Zwolle-Emmen is de laatste in de reeks van over te dragen diensten van het Rijk aan de provincies. Overijssel nam eerder al de lijn Zwolle – Kampen over van het rijk. De overnameonderhandeling heeft langer dan elders geduurd. Dat komt doordat voor deze treindienst nader onderzocht moest worden in hoeverre het huidige spoor voldoende ruimte biedt om tenminste de huidige kwaliteit van de treindienst te kunnen houden in de komende jaren. Dit was een belangrijke voorwaarde voor overname voor de bestuurders.

Indien de staten akkoord gaan met de overname van de spoorlijn blijft Nederlandse Spoorwegen in eerste instantie vervoerder op de lijn. De gedeputeerden verwachten ongeveer twee tot drie jaren voorbereiding nodig te hebben voor Europese aanbesteding.

De provincies hebben een afspraak met het rijk over de financiering van de eventueel noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid welke maatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast krijgen de provincies een bedrag van het rijk om de exploitatie te bekostigen. De vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de opbrengsten. In eerste instantie blijft de huidige dienstregeling ongewijzigd, maar de provincies gaan onderzoeken of er na de aanbesteding ook verbeteringen in de dienstregeling gerealiseerd kunnen worden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Drenthe