Provincie Noord-Brabant kritisch over Miljoenennota

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant vinden dat het Rijk geld weghaalt in Brabant. Daardoor komen de plannen die met onder meer de gemeenten zijn gemaakt voor jeugdzorg en bereikbaarheid onder druk te staan. Dat is de eerste reactie van het Provinciebestuur op de Miljoenennota zoals die door het kabinet is gepresenteerd. Ook plannen rondom de stedelijke ontwikkeling en het landelijk gebied komen onder druk. Verder maakt de Provincie zich sterk voor onderhoud aan vliegtuigen in en rond Woensdrecht, ook wel Maintenance Valley genoemd.

Het Provinciebestuur zal in Den Haag in ieder geval aandacht vragen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de bereikbaarheid. Deze en andere onderwerpen zullen volgende week woensdag onder de aandacht worden gebracht van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer tijdens het zogeheten Prinsjesdagontbijt in Den Haag.

Centrum voor jeugd en gezin

Het landelijke concept Centra voor Jeugd en Gezin is nog in ontwikkeling. In Brabant werken de 68 gemeenten en de Provincie al goed samen. Daarom vraagt de Provincie aan minister Rouvoet om Brabant tot proefgebied te maken.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het Provinciebestuur vindt het snel groeiende vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door de grote en middelgrote steden heen, onaanvaardbaar. De Provincie wil overleg met de minister over alternatieven op de korte en lange termijn. Onder andere vindt het college dat vól moet worden ingezet op het gebruik van de Betuweroute.

Bereikbaarheid

De Provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van zuidoost-Brabant, ook wel de Zuidoostvleugel van BrabantStad genoemd. Daar zijn plannen voor gemaakt, zoals het uitbreiden van de weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Weert. Verder wil de Provincie een oplossing voor de rijksweg N69 en de brug bij Gorinchem (A27).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant kritisch over Miljoenennota | Infrasite

Provincie Noord-Brabant kritisch over Miljoenennota

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant vinden dat het Rijk geld weghaalt in Brabant. Daardoor komen de plannen die met onder meer de gemeenten zijn gemaakt voor jeugdzorg en bereikbaarheid onder druk te staan. Dat is de eerste reactie van het Provinciebestuur op de Miljoenennota zoals die door het kabinet is gepresenteerd. Ook plannen rondom de stedelijke ontwikkeling en het landelijk gebied komen onder druk. Verder maakt de Provincie zich sterk voor onderhoud aan vliegtuigen in en rond Woensdrecht, ook wel Maintenance Valley genoemd.

Het Provinciebestuur zal in Den Haag in ieder geval aandacht vragen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de bereikbaarheid. Deze en andere onderwerpen zullen volgende week woensdag onder de aandacht worden gebracht van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer tijdens het zogeheten Prinsjesdagontbijt in Den Haag.

Centrum voor jeugd en gezin

Het landelijke concept Centra voor Jeugd en Gezin is nog in ontwikkeling. In Brabant werken de 68 gemeenten en de Provincie al goed samen. Daarom vraagt de Provincie aan minister Rouvoet om Brabant tot proefgebied te maken.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het Provinciebestuur vindt het snel groeiende vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor dwars door de grote en middelgrote steden heen, onaanvaardbaar. De Provincie wil overleg met de minister over alternatieven op de korte en lange termijn. Onder andere vindt het college dat vól moet worden ingezet op het gebruik van de Betuweroute.

Bereikbaarheid

De Provincie maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van zuidoost-Brabant, ook wel de Zuidoostvleugel van BrabantStad genoemd. Daar zijn plannen voor gemaakt, zoals het uitbreiden van de weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Weert. Verder wil de Provincie een oplossing voor de rijksweg N69 en de brug bij Gorinchem (A27).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant