Milieudefensie over miljoenennota: Goede maatregelen, geen trendbreuk

Amsterdam – Milieudefensie directeur Frank Köhler: ‘De plannen bevatten goede aanzetten tot het invoeren van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en dat werd hoog tijd. Autoverkeer en vliegverkeer zijn immers verantwoordelijk voor veel vervuiling en klimaatverandering. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs lastenverzwaringen. Mensen die veel willen vervuilen, krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. Mensen die kiezen voor schoon en zuinig, zijn straks goedkoper uit. Maar het Kabinet heeft een kans gemist door niet meer geld voor het spoor te reserveren.’

De vliegtax en de maatregelen om minder vervuilende auto’s te stimuleren, zijn een goede eerste stap. Ook de hogere aanschafbelasting op dieselauto’s zonder roetfilter, de hogere dieselaccijns en het belasten van leaseauto’s zijn goede vergroeningen van het belastingstelsel, die mensen wat te kiezen laat en vervuilers aanpakt.

Het effect van de maatregelen wordt volgens Köhler echter ondermijnd door het voorzetten van het gebrek aan balans tussen asfalt en openbaar vervoer. ‘Het spoor komt er bekaaid vanaf in de miljoenennota. De in het regeerakkoord genoemde doelstelling van 5 procent groei van het OV over spoor zal met dit bedrag niet gerealiseerd worden. Er komt in de hele kabinetsperiode slechts 350 miljoen bij voor de trein. Volgens de NS is tot 2020 8 miljard nodig om de trein de gevraagde rol te kunnen laten spelen in de filebestrijding. Dat geld zou uit de asfaltpot moeten komen, daarin zit nog 20 miljard voor nieuwe wegen. Hier had de trendbreuk gerealiseerd moeten worden.’

Milieudefensie ziet de vliegtickettax als een goede aanzet om vliegen net als andere verkeerssectoren normaal te belasten. Het ligt voor de hand nu ook accijns te gaan heffen op kerosine, want vliegverkeer is tot nu toe nog steeds vrijgesteld van zowel accijns als BTW. Nederland kan samen met buurlanden een Europese kopgroep vormen om de accijns in te voeren.

Milieudefensie ondersteunt het voornemen windenergie op land te verdubbelen in de komende vier jaar. Ook voor windenergie op zee zijn er nog veel mogelijkheden. Toch geven de klimaatplannen nog onvoldoende zekerheid dat het Kabinet de voorgenomen reductie van 30 procent CO2 ook echt gaat halen. Die zekerheid kan wel gegeven worden door middel van het aannemen van een klimaatwet. Milieudefensie zal eind dit jaar een wetsvoorstel voor een klimaatwet presenteren.

Milieudefensie vindt het kabinetsplan onverstandig om in te zetten op een hoger verplicht percentage van biobrandstoffen van 20 procent in Europa. Dit brengt grote risico’s met zich mee op het gebied van ontbossing en concurrentie met voedselvoorziening in ontwikkelingslanden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie

Milieudefensie over miljoenennota: Goede maatregelen, geen trendbreuk | Infrasite

Milieudefensie over miljoenennota: Goede maatregelen, geen trendbreuk

Amsterdam – Milieudefensie directeur Frank Köhler: ‘De plannen bevatten goede aanzetten tot het invoeren van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en dat werd hoog tijd. Autoverkeer en vliegverkeer zijn immers verantwoordelijk voor veel vervuiling en klimaatverandering. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs lastenverzwaringen. Mensen die veel willen vervuilen, krijgen daarvoor de rekening gepresenteerd. Mensen die kiezen voor schoon en zuinig, zijn straks goedkoper uit. Maar het Kabinet heeft een kans gemist door niet meer geld voor het spoor te reserveren.’

De vliegtax en de maatregelen om minder vervuilende auto’s te stimuleren, zijn een goede eerste stap. Ook de hogere aanschafbelasting op dieselauto’s zonder roetfilter, de hogere dieselaccijns en het belasten van leaseauto’s zijn goede vergroeningen van het belastingstelsel, die mensen wat te kiezen laat en vervuilers aanpakt.

Het effect van de maatregelen wordt volgens Köhler echter ondermijnd door het voorzetten van het gebrek aan balans tussen asfalt en openbaar vervoer. ‘Het spoor komt er bekaaid vanaf in de miljoenennota. De in het regeerakkoord genoemde doelstelling van 5 procent groei van het OV over spoor zal met dit bedrag niet gerealiseerd worden. Er komt in de hele kabinetsperiode slechts 350 miljoen bij voor de trein. Volgens de NS is tot 2020 8 miljard nodig om de trein de gevraagde rol te kunnen laten spelen in de filebestrijding. Dat geld zou uit de asfaltpot moeten komen, daarin zit nog 20 miljard voor nieuwe wegen. Hier had de trendbreuk gerealiseerd moeten worden.’

Milieudefensie ziet de vliegtickettax als een goede aanzet om vliegen net als andere verkeerssectoren normaal te belasten. Het ligt voor de hand nu ook accijns te gaan heffen op kerosine, want vliegverkeer is tot nu toe nog steeds vrijgesteld van zowel accijns als BTW. Nederland kan samen met buurlanden een Europese kopgroep vormen om de accijns in te voeren.

Milieudefensie ondersteunt het voornemen windenergie op land te verdubbelen in de komende vier jaar. Ook voor windenergie op zee zijn er nog veel mogelijkheden. Toch geven de klimaatplannen nog onvoldoende zekerheid dat het Kabinet de voorgenomen reductie van 30 procent CO2 ook echt gaat halen. Die zekerheid kan wel gegeven worden door middel van het aannemen van een klimaatwet. Milieudefensie zal eind dit jaar een wetsvoorstel voor een klimaatwet presenteren.

Milieudefensie vindt het kabinetsplan onverstandig om in te zetten op een hoger verplicht percentage van biobrandstoffen van 20 procent in Europa. Dit brengt grote risico’s met zich mee op het gebied van ontbossing en concurrentie met voedselvoorziening in ontwikkelingslanden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie