Connexxion: Kabinet frustreert openbaar vervoer

Peter Kortenhorst: investering onduidelijk, bezuinigingen duidelijk

Hilversum – De overheid hecht weinig waarde aan het openbaar vervoer. Dat is volgens bestuursvoorzitter Peter Kortenhorst eens te meer duidelijk geworden in de troonrede. "Het is typerend dat er slechts één zin gewijd is aan het openbaar vervoer in de troonrede. De genoemde investeringen om gebruik van het OV te stimuleren zijn echter volstrekt onduidelijk, de bezuinigingen daarentegen zijn volledig duidelijk."

In de plannen van het kabinet is het regionaal openbaar vervoer 25 miljoen euro extra toegezegd. Volgens Kortenhorst beschamend weinig. "Het is symptomatisch voor het ontkennen van een probleem. Juist het regionaal OV heeft een belangrijke maatschappelijke functie en kan een grote bijdrage leveren in de bereikbaarheidsproblematiek, maar dan is een veelvoud van dit bedrag noodzakelijk. Vergeet niet, dat congestie voornamelijk wordt veroorzaakt door reizigers, die minder dan 30 km van hun werkplek wonen."

Ook de aankondiging dat er op meer plaatsen proeven gaan plaatsvinden met gratis OV, draagt volgens Connexxion niet structureel bij aan de oplossing van de fileproblematiek. "Deze proeven slaan voornamelijk gaten in de begroting, want het gaat ten koste van structurele oplossingen. Een structurele oplossing is het verhogen van het aanbod, vergroten van de frequentie en vrije infrastructuur."

Accijnsstijging

Niet alleen de troonrede wekt ergernis op, Connexxion dreigt een miljoenenschade te lijden door de aangekondigde accijnsstijgingen. Door een accijnsverhoging van 3 cent per liter diesel is Connexxion 3 miljoen euro extra kwijt aan brandstofkosten die niet verrekend kunnen worden in de prijs, bovenop de dieselprijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarnaast heeft staatssecretaris Huizinga besloten, om te korten op de algemene prijsstijging van 2008.

De opdrachtgevers, vervoerders en reizigersorganisatie Rover waren het eens over een prijsstijging van 3,2 procent, maar na protest van de SP heeft staatssecretaris Huizinga besloten de prijzen met slechts 2,5 procent te verhogen. Volgens Connexxion een onbegrijpelijk besluit. Kortenhorst: "Dit is dus gewoon de zoveelste verkapte bezuiniging." Door deze bezuinigingen lijdt Connexxion naar schatting 12 miljoen euro schade, deze bezuiniging komt bovenop de niet gecompenseerde kosten van het afgelopen jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connexxion

Connexxion: Kabinet frustreert openbaar vervoer | Infrasite

Connexxion: Kabinet frustreert openbaar vervoer

Peter Kortenhorst: investering onduidelijk, bezuinigingen duidelijk

Hilversum – De overheid hecht weinig waarde aan het openbaar vervoer. Dat is volgens bestuursvoorzitter Peter Kortenhorst eens te meer duidelijk geworden in de troonrede. "Het is typerend dat er slechts één zin gewijd is aan het openbaar vervoer in de troonrede. De genoemde investeringen om gebruik van het OV te stimuleren zijn echter volstrekt onduidelijk, de bezuinigingen daarentegen zijn volledig duidelijk."

In de plannen van het kabinet is het regionaal openbaar vervoer 25 miljoen euro extra toegezegd. Volgens Kortenhorst beschamend weinig. "Het is symptomatisch voor het ontkennen van een probleem. Juist het regionaal OV heeft een belangrijke maatschappelijke functie en kan een grote bijdrage leveren in de bereikbaarheidsproblematiek, maar dan is een veelvoud van dit bedrag noodzakelijk. Vergeet niet, dat congestie voornamelijk wordt veroorzaakt door reizigers, die minder dan 30 km van hun werkplek wonen."

Ook de aankondiging dat er op meer plaatsen proeven gaan plaatsvinden met gratis OV, draagt volgens Connexxion niet structureel bij aan de oplossing van de fileproblematiek. "Deze proeven slaan voornamelijk gaten in de begroting, want het gaat ten koste van structurele oplossingen. Een structurele oplossing is het verhogen van het aanbod, vergroten van de frequentie en vrije infrastructuur."

Accijnsstijging

Niet alleen de troonrede wekt ergernis op, Connexxion dreigt een miljoenenschade te lijden door de aangekondigde accijnsstijgingen. Door een accijnsverhoging van 3 cent per liter diesel is Connexxion 3 miljoen euro extra kwijt aan brandstofkosten die niet verrekend kunnen worden in de prijs, bovenop de dieselprijsstijgingen van de afgelopen jaren. Daarnaast heeft staatssecretaris Huizinga besloten, om te korten op de algemene prijsstijging van 2008.

De opdrachtgevers, vervoerders en reizigersorganisatie Rover waren het eens over een prijsstijging van 3,2 procent, maar na protest van de SP heeft staatssecretaris Huizinga besloten de prijzen met slechts 2,5 procent te verhogen. Volgens Connexxion een onbegrijpelijk besluit. Kortenhorst: "Dit is dus gewoon de zoveelste verkapte bezuiniging." Door deze bezuinigingen lijdt Connexxion naar schatting 12 miljoen euro schade, deze bezuiniging komt bovenop de niet gecompenseerde kosten van het afgelopen jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connexxion