Regionaal Mobiliteitsfonds BrabantStad

‘s-Hertogenbosch – Er komt een Regionaal Mobiliteitsfonds waarmee de provincie, de vijf grote steden (Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, en Helmond) en Oosterhout verkeersmaatregelen financieren die op korte termijn effect sorteren. In dit fonds wordt € 8 miljoen gestort. Het rijk verdubbelt dit. Op 17 september 2007 is in het provinciehuis de bestuursovereenkomst ondertekend.

Met het Rijk zijn in oktober 2006 afspraken gemaakt over maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze vloeien voort uit de Netwerkanalyse BrabantStad. Het Rijk zou € 8 miljoen ter beschikking stellen, mits de regio dit bedrag verdubbelt. De Brabantse partners hebben besloten deze bijdrage van het rijk te besteden aan:

 • 1. Ongelijkvloerse kruising Aalsterweg (Eindhoven), € 2,33 miljoen

  Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met de Ring van Eindhoven als essentiële schakel in de (toekomstige) as voor hoogwaardig openbaar vervoer: Winkelcentrum Woensel-centraal station Eindhoven -High Tech-Campus-Valkenswaard;

 • 2. Reconstructie Noordelijke Rondweg (Breda), € 2,33 miljoen

  Het project omvat o.a. de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Oosterhoutseweg, de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Oosterhoutseweg en de aanleg van busstroken op de Oosterhoutseweg ter hoogte van de aansluiting met de Noordelijke Rondweg;

 • 3. Verbeteren bereikbaarheid transferium Willemspoort (’s-Hertogenbosch), € 2,33 miljoen

  In het plan ‘Willemspoort’ is een transferium gepland met 800 parkeerplaatsen ter weerszijde van de nog aan te leggen Randweg. Het project omvat o.a. de aanleg van een tunnel onder de Randweg en een brug over de Onderwijsboulevard t.b.v. het openbaar vervoer.

 • 4. Verbetering doorstroming A27 ter hoogte van Oosterhout, € 1 miljoen

  De doorstroming bij de A27 nabij Oosterhout moet verbeterd worden. Dit gebeurt o.a. door het aanpassen van de diverse toe- en afritten A27, het aanpassen van de verkeersregeling en het plaatsen van dynamische bewegwijzering langs de A27. De centra van Breda en Oosterhout maar ook bedrijventerrein de Krogten moeten hierdoor beter bereikbaar worden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Minister Eurlings steunt Netwerk analyse BrabantStad (29-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant

Regionaal Mobiliteitsfonds BrabantStad | Infrasite

Regionaal Mobiliteitsfonds BrabantStad

‘s-Hertogenbosch – Er komt een Regionaal Mobiliteitsfonds waarmee de provincie, de vijf grote steden (Eindhoven, Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, en Helmond) en Oosterhout verkeersmaatregelen financieren die op korte termijn effect sorteren. In dit fonds wordt € 8 miljoen gestort. Het rijk verdubbelt dit. Op 17 september 2007 is in het provinciehuis de bestuursovereenkomst ondertekend.

Met het Rijk zijn in oktober 2006 afspraken gemaakt over maatregelen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze vloeien voort uit de Netwerkanalyse BrabantStad. Het Rijk zou € 8 miljoen ter beschikking stellen, mits de regio dit bedrag verdubbelt. De Brabantse partners hebben besloten deze bijdrage van het rijk te besteden aan:

 • 1. Ongelijkvloerse kruising Aalsterweg (Eindhoven), € 2,33 miljoen

  Het realiseren van een ongelijkvloerse kruising met de Ring van Eindhoven als essentiële schakel in de (toekomstige) as voor hoogwaardig openbaar vervoer: Winkelcentrum Woensel-centraal station Eindhoven -High Tech-Campus-Valkenswaard;

 • 2. Reconstructie Noordelijke Rondweg (Breda), € 2,33 miljoen

  Het project omvat o.a. de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting ter hoogte van de Oosterhoutseweg, de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Oosterhoutseweg en de aanleg van busstroken op de Oosterhoutseweg ter hoogte van de aansluiting met de Noordelijke Rondweg;

 • 3. Verbeteren bereikbaarheid transferium Willemspoort (’s-Hertogenbosch), € 2,33 miljoen

  In het plan ‘Willemspoort’ is een transferium gepland met 800 parkeerplaatsen ter weerszijde van de nog aan te leggen Randweg. Het project omvat o.a. de aanleg van een tunnel onder de Randweg en een brug over de Onderwijsboulevard t.b.v. het openbaar vervoer.

 • 4. Verbetering doorstroming A27 ter hoogte van Oosterhout, € 1 miljoen

  De doorstroming bij de A27 nabij Oosterhout moet verbeterd worden. Dit gebeurt o.a. door het aanpassen van de diverse toe- en afritten A27, het aanpassen van de verkeersregeling en het plaatsen van dynamische bewegwijzering langs de A27. De centra van Breda en Oosterhout maar ook bedrijventerrein de Krogten moeten hierdoor beter bereikbaar worden.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Minister Eurlings steunt Netwerk analyse BrabantStad (29-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant