KNV: investeringen in infra beneden Europees peil

Reactie Koninklijk Nederlands Vervoer op Rijksbegroting 2008

Den Haag – De fiscale maatregelen van het kabinet Balkenende die tot doel hebben om schadelijke uitstoot van het verkeer tegen te gaan, werken averechts. Dit stelt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een reactie op de Rijksbegroting. Investeren in energie-efficiënte infrastructuur is een oplossing die goed is voor de doorstroming en goed voor de luchtkwaliteit . Toch kiest dit kabinet daar niet voor. Dat is een gemiste kans. Binnen Europa loopt Nederland achteraan als het gaat om investeringen in mobiliteitsinfrastructuur.

Accijns op diesel

KNV vindt de aangekondigde accijnsverhoging op dieselolie een verkeerd middel op een verkeerd tijdstip. Diesel is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een relatief schone brandstof. De accijnsverhoging zal niet leiden tot een vermindering van voertuigbewegingen, want het zakelijk verkeer dat diesel als brandstof gebruikt, heeft geen keuze om niet of minder te rijden. Een nadelig effect van de dieselaccijnsverhoging is, dat de rendementen in het openbaarvervoer verder onder druk komen te staan. Dit vindt KNV een ongewenst signaal in een tijd waarin de roep om betere openbaarvervoer voorzieningen steeds luider wordt.

Laag niveau infra-investeringen

Gemiddeld liggen de investeringen in spoor- en weginfrastructuur in Europese landen ruim boven 1% van het Bruto Nationaal Product. In Centraal en Oost Europa is dat bijna 1,5%. Nederland doet het al jaren met een percentage dat niet boven de 0,9% uitkomt.

KNV directeur Ad Toet: “Dit is een trend die we snel en met kracht moeten ombuigen. We lopen helemaal vast. Voor een land dat ambities heeft als distributieland is dit economisch onverantwoord. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de Randstad ontwikkelen tot een aantrekkelijke en concurrerende Europese topregio. Dat kan alleen als de spoor- en weginvesteringen ook op Europees topniveau komen te liggen.”

Koninklijk Nederlands Vervoer zet in op een versnelling van investeringen in bereikbaarheid. De keuze van òf meer asfalt, òf meer openbaar vervoer is niet meer actueel. Zowel investeringen in meer rijbanen, meer doelgroepstroken, meer railinfrastructuur en meer en beter openbaar vervoer zijn nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. KNV prijst het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege zijn voornemen om snelheid in besluitvorming te brengen en zal dit proces nauwlettend volgen.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

KNV: investeringen in infra beneden Europees peil | Infrasite

KNV: investeringen in infra beneden Europees peil

Reactie Koninklijk Nederlands Vervoer op Rijksbegroting 2008

Den Haag – De fiscale maatregelen van het kabinet Balkenende die tot doel hebben om schadelijke uitstoot van het verkeer tegen te gaan, werken averechts. Dit stelt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een reactie op de Rijksbegroting. Investeren in energie-efficiënte infrastructuur is een oplossing die goed is voor de doorstroming en goed voor de luchtkwaliteit . Toch kiest dit kabinet daar niet voor. Dat is een gemiste kans. Binnen Europa loopt Nederland achteraan als het gaat om investeringen in mobiliteitsinfrastructuur.

Accijns op diesel

KNV vindt de aangekondigde accijnsverhoging op dieselolie een verkeerd middel op een verkeerd tijdstip. Diesel is de afgelopen jaren ontwikkeld tot een relatief schone brandstof. De accijnsverhoging zal niet leiden tot een vermindering van voertuigbewegingen, want het zakelijk verkeer dat diesel als brandstof gebruikt, heeft geen keuze om niet of minder te rijden. Een nadelig effect van de dieselaccijnsverhoging is, dat de rendementen in het openbaarvervoer verder onder druk komen te staan. Dit vindt KNV een ongewenst signaal in een tijd waarin de roep om betere openbaarvervoer voorzieningen steeds luider wordt.

Laag niveau infra-investeringen

Gemiddeld liggen de investeringen in spoor- en weginfrastructuur in Europese landen ruim boven 1% van het Bruto Nationaal Product. In Centraal en Oost Europa is dat bijna 1,5%. Nederland doet het al jaren met een percentage dat niet boven de 0,9% uitkomt.

KNV directeur Ad Toet: “Dit is een trend die we snel en met kracht moeten ombuigen. We lopen helemaal vast. Voor een land dat ambities heeft als distributieland is dit economisch onverantwoord. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil de Randstad ontwikkelen tot een aantrekkelijke en concurrerende Europese topregio. Dat kan alleen als de spoor- en weginvesteringen ook op Europees topniveau komen te liggen.”

Koninklijk Nederlands Vervoer zet in op een versnelling van investeringen in bereikbaarheid. De keuze van òf meer asfalt, òf meer openbaar vervoer is niet meer actueel. Zowel investeringen in meer rijbanen, meer doelgroepstroken, meer railinfrastructuur en meer en beter openbaar vervoer zijn nodig om de bereikbaarheid te verbeteren. KNV prijst het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege zijn voornemen om snelheid in besluitvorming te brengen en zal dit proces nauwlettend volgen.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsvervoer: openbaar vervoer, goederenvervoer, taxi en touringcarvervoer.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)