IPO: Kabinet schendt gemaakte afspraken

Den Haag – Het kabinet breekt op twee fronten bestaande afspraken open en haalt jaarlijks tientallen miljoenen bij de provincies weg; geld dat bestemd is voor noodzakelijke regionale investeringen.

Het kabinet kondigt vandaag nieuw beleid aan op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer en voor natuur en vitaal platteland. Negen maanden geleden hebben de provincies met het vorige kabinet meerjarige overeenkomsten gesloten ter verbetering van natuur, recreatie, landschap en milieu. Dit geeft de provincies speelruimte voor een flexibele en zekere uitvoering van talloze projecten. Die handtekeningen zijn niets waard, nu eenzijdig € 60 miljoen euro uit de zogenoemde ILG-contracten (Investeringsbudget Landelijk Gebied) wordt gehaald.

Ook de ingreep in de BDU (brede doeluitkering) komt hard aan. Dit fonds is bedoeld voor investeringen in infrastructuur, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. In de Nota Mobiliteit is afgesproken dat het fonds jaarlijks zou groeien met 2,1%. Het kabinet ‘schaaft‘ zodanig dat voor de periode 2008-2012 € 490 miljoen wordt bezuinigd, waarvan ruim € 150 miljoen voor rekening van de provincies komt. Dit gaat onherroepelijk ten koste van de investeringen voor de provinciale wegen en de verbetering van de verkeersveiligheid. Een ander gevolg is dat de provincies moeten opdraaien voor de loonafspraken met de buschauffeurs, omdat het rijk de loonindex niet meer uitkeert. Provincies sluiten immers de aanbestedingscontracten met de OV-bedrijven af en zijn gehouden aan hun afspraken.

De nieuwe kabinetsplannen komen boven op het financiële akkoord tussen provincies en kabinet voor 2008, waarbij is afgesproken dat de provincies € 200 miljoen bijdragen aan de investeringsagenda van het kabinet. Hierbij gaat het om het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), het project Mainport Rotterdam en het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Ook voor de periode 2009-2011 ligt er een financiële claim van € 600 miljoen, over de besteding waarvan provincies en kabinet het nog eens moeten worden.

Een uitgebreide reactie (20 pagina’s) vindt u op de website van het IPO: IPO-reactie Miljoenennota 2007 Kabinet neemt van de regio, maar geeft niet. Plannen gaan ten koste van investeringen in de provincies.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Rijk en provincies sluiten financieel akkoord 2008 (05-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)

IPO: Kabinet schendt gemaakte afspraken | Infrasite

IPO: Kabinet schendt gemaakte afspraken

Den Haag – Het kabinet breekt op twee fronten bestaande afspraken open en haalt jaarlijks tientallen miljoenen bij de provincies weg; geld dat bestemd is voor noodzakelijke regionale investeringen.

Het kabinet kondigt vandaag nieuw beleid aan op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer en voor natuur en vitaal platteland. Negen maanden geleden hebben de provincies met het vorige kabinet meerjarige overeenkomsten gesloten ter verbetering van natuur, recreatie, landschap en milieu. Dit geeft de provincies speelruimte voor een flexibele en zekere uitvoering van talloze projecten. Die handtekeningen zijn niets waard, nu eenzijdig € 60 miljoen euro uit de zogenoemde ILG-contracten (Investeringsbudget Landelijk Gebied) wordt gehaald.

Ook de ingreep in de BDU (brede doeluitkering) komt hard aan. Dit fonds is bedoeld voor investeringen in infrastructuur, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. In de Nota Mobiliteit is afgesproken dat het fonds jaarlijks zou groeien met 2,1%. Het kabinet ‘schaaft‘ zodanig dat voor de periode 2008-2012 € 490 miljoen wordt bezuinigd, waarvan ruim € 150 miljoen voor rekening van de provincies komt. Dit gaat onherroepelijk ten koste van de investeringen voor de provinciale wegen en de verbetering van de verkeersveiligheid. Een ander gevolg is dat de provincies moeten opdraaien voor de loonafspraken met de buschauffeurs, omdat het rijk de loonindex niet meer uitkeert. Provincies sluiten immers de aanbestedingscontracten met de OV-bedrijven af en zijn gehouden aan hun afspraken.

De nieuwe kabinetsplannen komen boven op het financiële akkoord tussen provincies en kabinet voor 2008, waarbij is afgesproken dat de provincies € 200 miljoen bijdragen aan de investeringsagenda van het kabinet. Hierbij gaat het om het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), het project Mainport Rotterdam en het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Ook voor de periode 2009-2011 ligt er een financiële claim van € 600 miljoen, over de besteding waarvan provincies en kabinet het nog eens moeten worden.

Een uitgebreide reactie (20 pagina’s) vindt u op de website van het IPO: IPO-reactie Miljoenennota 2007 Kabinet neemt van de regio, maar geeft niet. Plannen gaan ten koste van investeringen in de provincies.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Rijk en provincies sluiten financieel akkoord 2008 (05-09-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Interprovinciaal Overleg (IPO)