EVO: Kabinet zet mes in kip met gouden eieren

Zoetermeer – Het bedrijfsleven gaat veel meer betalen, maar krijgt daarvoor als wisselgeld een zwakkere economie en een slechter milieu. Dit schrijft EVO in een brief aan premier Balkenende.

Van Anders Betalen naar Meer Betalen

EVO is verbijsterd over de stap die het kabinet zet op weg naar de invoering van kilometerbeprijzing. Het vracht- en bestelverkeer moet de verlaging van de BPM voor personenverkeer gaan betalen. De aanschafbelasting BPM op personenauto’s wordt de komende vijf jaar afgebouwd met vijf procent per jaar onder gelijktijdige verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Voor bestel- en vrachtauto’s wordt helemaal geen BPM betaald, en toch gaat voor deze groep in 2008 de motorrijtuigenbelasting omhoog met maar liefst negen procent. Deze verhoging zal vijf jaar terugkomen. De BPM is een luxebelasting die ondernemers niet betalen. Nu via de achterdeur toch zo’n heffing invoeren zet het draagvlak bij het bedrijfsleven voor een spoedige invoering van kilometerbeprijzing op het spel.

Verhoging accijnzen schaadt milieu

Het kabinet maakt de schoonste brandstof – lpg – duurder. Hetzelfde geldt voor de diesel terwijl, dieselmotoren 20 procent minder CO2 uitstoten dan benzinemotoren. Voor de economie is de accijnsverhoging nadelig, omdat het bedrijfsleven voor het bevoorraden van winkels volledig afhankelijk is van diesel.

Voor bedrijven die rode diesel gebruiken ziet het er helemaal slecht uit. De rode diesel wordt 4 cent duurder, twee belangrijke teruggaafregelingen worden afgeschaft en de korting bij grootverbruik van rode diesel gaat verdwijnen. De Werkgroep Fiscale Vergroening heeft in 2001 negatief geadviseerd over het opheffen van het verschil tussen blanke en rode diesel omdat dit nauwelijks milieuwinst oplevert.

Verhoging fiscale bijtelling schiet doel voorbij

Ook de verhoging van de fiscale bijtelling voor de (bestel-)auto van de zaak van 22 naar 25 procent schaadt economie en milieu. Door deze verhoging zullen meer werknemers kiezen voor een kilometervergoeding in plaats van een leaseauto of de leaseauto alleen voor zakelijke ritten gebruiken. Dit betekent dat privé-ritten met een eigen auto worden afgelegd en die is in de regel minder schoon dan een leaseauto.

‘Rijdend Nederland’ wil snellere aanpak files

Het kabinet heeft grote plannen om de fileproblematiek op te lossen maar de financiering om echt grote stappen te kunnen zetten, ontbreekt. EVO ondersteunt het fileplan Zichtbaar Snel Meetbaar en benadrukt de noodzaak van versnelling van de hierin genoemde projecten. EVO hoopt dan ook dat het kabinetsvoornemen om meer snelheid te brengen in besluitvormingsprocedures daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De groei van het mondiale en nationale handelsvolume vereist dat er snel knopen worden doorgehakt. Vertraagde knelpunten moeten liever vandaag dan morgen worden aangepakt, om zo de economische schade voor ‘Rijdend Nederland’ zoveel mogelijk te beperken.

Fijnstof wordt opnieuw probleem

EVO ziet het als een gevaar dat infrastructuurplannen opnieuw stil komen te liggen door de mogelijke invoering van de fijnstofnorm 2,5 PM. EVO dringt er bij het kabinet op aan om de in Europees verband voorgestelde norm als streefwaarde in te voeren, en niet als einddoel.

Financiering beveiligde parkeerplaatsen ontbreekt

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft onlangs toegezegd geld uit te trekken voor beter beveiligde parkeerplaatsen. Tot teleurstelling van EVO is hierover niets terug te vinden in de begroting. Dit terwijl de economische schade door diefstal van lading in de Europese Unie op 8,2 miljard euro wordt geschat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO

EVO: Kabinet zet mes in kip met gouden eieren | Infrasite

EVO: Kabinet zet mes in kip met gouden eieren

Zoetermeer – Het bedrijfsleven gaat veel meer betalen, maar krijgt daarvoor als wisselgeld een zwakkere economie en een slechter milieu. Dit schrijft EVO in een brief aan premier Balkenende.

Van Anders Betalen naar Meer Betalen

EVO is verbijsterd over de stap die het kabinet zet op weg naar de invoering van kilometerbeprijzing. Het vracht- en bestelverkeer moet de verlaging van de BPM voor personenverkeer gaan betalen. De aanschafbelasting BPM op personenauto’s wordt de komende vijf jaar afgebouwd met vijf procent per jaar onder gelijktijdige verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Voor bestel- en vrachtauto’s wordt helemaal geen BPM betaald, en toch gaat voor deze groep in 2008 de motorrijtuigenbelasting omhoog met maar liefst negen procent. Deze verhoging zal vijf jaar terugkomen. De BPM is een luxebelasting die ondernemers niet betalen. Nu via de achterdeur toch zo’n heffing invoeren zet het draagvlak bij het bedrijfsleven voor een spoedige invoering van kilometerbeprijzing op het spel.

Verhoging accijnzen schaadt milieu

Het kabinet maakt de schoonste brandstof – lpg – duurder. Hetzelfde geldt voor de diesel terwijl, dieselmotoren 20 procent minder CO2 uitstoten dan benzinemotoren. Voor de economie is de accijnsverhoging nadelig, omdat het bedrijfsleven voor het bevoorraden van winkels volledig afhankelijk is van diesel.

Voor bedrijven die rode diesel gebruiken ziet het er helemaal slecht uit. De rode diesel wordt 4 cent duurder, twee belangrijke teruggaafregelingen worden afgeschaft en de korting bij grootverbruik van rode diesel gaat verdwijnen. De Werkgroep Fiscale Vergroening heeft in 2001 negatief geadviseerd over het opheffen van het verschil tussen blanke en rode diesel omdat dit nauwelijks milieuwinst oplevert.

Verhoging fiscale bijtelling schiet doel voorbij

Ook de verhoging van de fiscale bijtelling voor de (bestel-)auto van de zaak van 22 naar 25 procent schaadt economie en milieu. Door deze verhoging zullen meer werknemers kiezen voor een kilometervergoeding in plaats van een leaseauto of de leaseauto alleen voor zakelijke ritten gebruiken. Dit betekent dat privé-ritten met een eigen auto worden afgelegd en die is in de regel minder schoon dan een leaseauto.

‘Rijdend Nederland’ wil snellere aanpak files

Het kabinet heeft grote plannen om de fileproblematiek op te lossen maar de financiering om echt grote stappen te kunnen zetten, ontbreekt. EVO ondersteunt het fileplan Zichtbaar Snel Meetbaar en benadrukt de noodzaak van versnelling van de hierin genoemde projecten. EVO hoopt dan ook dat het kabinetsvoornemen om meer snelheid te brengen in besluitvormingsprocedures daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De groei van het mondiale en nationale handelsvolume vereist dat er snel knopen worden doorgehakt. Vertraagde knelpunten moeten liever vandaag dan morgen worden aangepakt, om zo de economische schade voor ‘Rijdend Nederland’ zoveel mogelijk te beperken.

Fijnstof wordt opnieuw probleem

EVO ziet het als een gevaar dat infrastructuurplannen opnieuw stil komen te liggen door de mogelijke invoering van de fijnstofnorm 2,5 PM. EVO dringt er bij het kabinet op aan om de in Europees verband voorgestelde norm als streefwaarde in te voeren, en niet als einddoel.

Financiering beveiligde parkeerplaatsen ontbreekt

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft onlangs toegezegd geld uit te trekken voor beter beveiligde parkeerplaatsen. Tot teleurstelling van EVO is hierover niets terug te vinden in de begroting. Dit terwijl de economische schade door diefstal van lading in de Europese Unie op 8,2 miljard euro wordt geschat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO