EVO: geen hernieuwde aanpak verkeersknelpunten Noord-Nederland

Verkeersprojecten Noord-Nederland slachtoffer van Haagse besluiteloosheid

Zoetermeer – Uit de vandaag gepresenteerde begroting van Verkeer en Waterstaat blijkt dat van een hernieuwde aanpak van de verkeersknelpunten in Noord-Nederland geen sprake is. Daarmee mist het kabinet een kans om de regionale economie te versterken.

Wie de hoop had dat de start van de studie naar de structurele aanpak van de Zuidelijke Ringweg in de begroting zou staan, komt bedrogen uit. De minister geeft alleen aan dat hij er verder met de regio over gaat overleggen. Ook over de Zuiderzeelijn wordt nog geen besluit genomen. EVO pleit voor een versnelling in de besluitvorming en zal zich hiervoor sterk maken in Den Haag.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EVO