BOVAG en RAI: verhoging autolasten onacceptabel

Stilstaan in de file wordt duurder

Bunnik – De lasten voor de automobilist gaan de komende jaren fors omhoog. In 2008 draagt Rijdend Nederland 500 miljoen euro extra bij aan de schatkist en de jaren daarna loopt dat bedrag verder op. Onacceptabel vinden BOVAG en RAI Vereniging, omdat er nauwelijks extra geld gaat naar de infrastructuur en de milieuwinst marginaal is. De administratieve lastendruk neemt daarentegen sterk toe.

Nederland loopt vast. De files nemen hand over hand toe. Maar van een structurele aanpak van dit mobiliteitsprobleem is geen sprake. In plaats van fors te investeren in weg en spoor, legt het kabinet de automobilist 500 miljoen euro aan extra heffingen en belastingen op. Stilstaan in de file wordt duurder. Veel van de maatregelen die het kabinet vandaag heeft afgekondigd, gaan onder het mom van milieuverbetering, maar op de keper beschouwd wordt het milieu er geen steek beter van en profiteert alleen de schatkist. BOVAG en RAI Vereniging zijn van mening dat deze aanpak heel schadelijk is voor de economie.

Schadelijk voor de vrije markt is dat door een systeem van bonus-malus-bedragen per mg fijnstof dieselauto’s die voldoen aan de Euro 4 norm onverkoopbaar worden. Deze moderne dieselauto’s zijn in geheel Europa toegelaten tot 2011 maar Nederland bestraft ze nu al met maximaal 4000 euro en maakt ze per saldo onverkoopbaar. De milieuwinst van deze maatregel is uiterst beperkt, terwijl alle auto-importeurs worden opgezadeld met torenhoge administratieve lasten. Een simpel en beter alternatief voor dit plan: start een sloopregeling voor oude, vervuilende dieselauto’s. Zoals bekend wordt 40 procent van de fijnstof van het autoverkeer veroorzaakt door de 5 procent van het wagenpark, voor het merendeel de oudste diesels.

De verhoging van de bijtelling voor de bezitters van een auto van de zaak is absoluut onwenselijk. In de achterliggende jaren is de bijtelling al meerdere malen aangepast. Nu wordt er weer 3 procent bijgeteld. Het gevolg is dat deze groep rijders de moderne, schone zakenauto vaker stilzet in het weekeinde en dat meer kilometers maakt met een andere, minder nieuwe auto met alle milieugevolgen van dien.

De nieuwe bonus en malus bedragen voor zuinige en minder zuinige auto’s maken nog duidelijker dat het huidige labelsysteem niet deugt als grondslag voor belastingen. Dezelfde motoren met dezelfde CO2 uitstoot krijgen verschillende bonussen of malussen. Daarbij komt nog dat een aanpassing van de formule waarmee de etiketten worden berekend er voor zorgt dat er in 2008 vrijwel geen auto’s met een A-label zijn, nota bene de allerzuinigste categorie auto’s. BOVAG en RAI Vereniging vinden dat dit voorstel van tafel moet.

BOVAG en RAI Vereniging trekken de komende maanden samen met TLN, EVO en VNA ten strijde tegen de kabinetsplannen. Ze doen dat onder de noemer Rijdend Nederland en hanteren als leus: Stop Bos.nl. Morgen start een grootscheepse publiekscampagne met onder meer paginagrote advertenties en radiospotjes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BOVAG

BOVAG en RAI: verhoging autolasten onacceptabel | Infrasite

BOVAG en RAI: verhoging autolasten onacceptabel

Stilstaan in de file wordt duurder

Bunnik – De lasten voor de automobilist gaan de komende jaren fors omhoog. In 2008 draagt Rijdend Nederland 500 miljoen euro extra bij aan de schatkist en de jaren daarna loopt dat bedrag verder op. Onacceptabel vinden BOVAG en RAI Vereniging, omdat er nauwelijks extra geld gaat naar de infrastructuur en de milieuwinst marginaal is. De administratieve lastendruk neemt daarentegen sterk toe.

Nederland loopt vast. De files nemen hand over hand toe. Maar van een structurele aanpak van dit mobiliteitsprobleem is geen sprake. In plaats van fors te investeren in weg en spoor, legt het kabinet de automobilist 500 miljoen euro aan extra heffingen en belastingen op. Stilstaan in de file wordt duurder. Veel van de maatregelen die het kabinet vandaag heeft afgekondigd, gaan onder het mom van milieuverbetering, maar op de keper beschouwd wordt het milieu er geen steek beter van en profiteert alleen de schatkist. BOVAG en RAI Vereniging zijn van mening dat deze aanpak heel schadelijk is voor de economie.

Schadelijk voor de vrije markt is dat door een systeem van bonus-malus-bedragen per mg fijnstof dieselauto’s die voldoen aan de Euro 4 norm onverkoopbaar worden. Deze moderne dieselauto’s zijn in geheel Europa toegelaten tot 2011 maar Nederland bestraft ze nu al met maximaal 4000 euro en maakt ze per saldo onverkoopbaar. De milieuwinst van deze maatregel is uiterst beperkt, terwijl alle auto-importeurs worden opgezadeld met torenhoge administratieve lasten. Een simpel en beter alternatief voor dit plan: start een sloopregeling voor oude, vervuilende dieselauto’s. Zoals bekend wordt 40 procent van de fijnstof van het autoverkeer veroorzaakt door de 5 procent van het wagenpark, voor het merendeel de oudste diesels.

De verhoging van de bijtelling voor de bezitters van een auto van de zaak is absoluut onwenselijk. In de achterliggende jaren is de bijtelling al meerdere malen aangepast. Nu wordt er weer 3 procent bijgeteld. Het gevolg is dat deze groep rijders de moderne, schone zakenauto vaker stilzet in het weekeinde en dat meer kilometers maakt met een andere, minder nieuwe auto met alle milieugevolgen van dien.

De nieuwe bonus en malus bedragen voor zuinige en minder zuinige auto’s maken nog duidelijker dat het huidige labelsysteem niet deugt als grondslag voor belastingen. Dezelfde motoren met dezelfde CO2 uitstoot krijgen verschillende bonussen of malussen. Daarbij komt nog dat een aanpassing van de formule waarmee de etiketten worden berekend er voor zorgt dat er in 2008 vrijwel geen auto’s met een A-label zijn, nota bene de allerzuinigste categorie auto’s. BOVAG en RAI Vereniging vinden dat dit voorstel van tafel moet.

BOVAG en RAI Vereniging trekken de komende maanden samen met TLN, EVO en VNA ten strijde tegen de kabinetsplannen. Ze doen dat onder de noemer Rijdend Nederland en hanteren als leus: Stop Bos.nl. Morgen start een grootscheepse publiekscampagne met onder meer paginagrote advertenties en radiospotjes.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: BOVAG