Tweede-Kamerleden massaal met OV

Enquête: stimuleren openbaar vervoer door werkgever werkt

Amsterdam – Tweede-Kamerleden van alle fracties nemen in grote meerderheid de trein naar het Binnenhof. Ook voor hun werkbezoek maken de meesten geheel of gedeeltelijk gebruik van het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een enquête van Milieudefensie onder Kamerleden, die is gehouden in het kader van de ‘Week van de Vooruitgang’ (16 t/m 22 september). Tevens toont de enquête aan dat een meerderheid van de respondenten voorstander is van meer investeringen in het openbaar vervoer. Milieudefensie roept minister Eurlings dan ook op gehoor te geven aan de wens van de Kamerleden.

Maar liefst driekwart van de Kamerleden die de enquête van Milieudefensie invulden gaat van huis naar het Binnenhof met de trein of, soms, op de fiets. Het treingebruik neemt iets af wanneer ze op werkbezoek het land ingaan. Maar nog steeds reist tachtig procent van de Kamerleden geheel of gedeeltelijk met het openbaar vervoer tijdens dienstreizen. Doorslaggevend voor veel Kamerleden om de trein te nemen is dat ze er rustig kunnen werken. Het milieu is ook een reden om te kiezen voor het openbaar vervoer. Bovendien, aldus de Kamerleden, omzeil je zo de files.

Uit de enquête, waaraan bijna de helft van de volksvertegenwoordigers deelnam, blijkt ook dat de meeste Kamerleden meer investeringen in het spoor willen dan nu het geval is. Milieudefensie hoopt dat dit doorwerkt in het politieke debat over de begroting van Verkeer en Waterstaat, na Prinsjesdag. Het streven van het kabinet om meer reizigers per spoor te laten vervoeren, vergt namelijk een forse investering. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft in een debat met de Kamer op 4 september laten weten open te staan voor de discussie over een nieuwe verdeling van het geld dat nu vooral nog naar aanleg van wegen gaat.

De enquête onder de Tweede-Kamerleden toont aan dat stimulerend OV-beleid door werkgevers – bijvoorbeeld door het aanbieden van een OV-jaarkaart zoals bij Kamerleden – erin resulteert dat werknemers hun auto daadwerkelijk laten staan.

Tijdens de Week van de Vooruitgang -16 t/m 22 september- worden door het gehele land honderden activiteiten georganiseerd om duurzame mobiliteit te stimuleren. De Week van de Vooruitgang wordt gecoördineerd door Milieudefensie, op initiatief van het Landelijk Overleg Autoloze Zondag. Acht andere landelijke organisaties zijn betrokken: SenterNovem (Het Nieuwe Rijden en Rijden op Aardgas), Veilig Verkeer Nederland, Het Klimaatverbond, de Fietserbond, Fietsen Scoort, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, reizigersorganisatie ROVER en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. Iedere organisatie heeft een eigen thema waarmee zij duurzame mobiliteit stimuleert.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Week van de Vooruitgang 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie

Tweede-Kamerleden massaal met OV | Infrasite

Tweede-Kamerleden massaal met OV

Enquête: stimuleren openbaar vervoer door werkgever werkt

Amsterdam – Tweede-Kamerleden van alle fracties nemen in grote meerderheid de trein naar het Binnenhof. Ook voor hun werkbezoek maken de meesten geheel of gedeeltelijk gebruik van het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een enquête van Milieudefensie onder Kamerleden, die is gehouden in het kader van de ‘Week van de Vooruitgang’ (16 t/m 22 september). Tevens toont de enquête aan dat een meerderheid van de respondenten voorstander is van meer investeringen in het openbaar vervoer. Milieudefensie roept minister Eurlings dan ook op gehoor te geven aan de wens van de Kamerleden.

Maar liefst driekwart van de Kamerleden die de enquête van Milieudefensie invulden gaat van huis naar het Binnenhof met de trein of, soms, op de fiets. Het treingebruik neemt iets af wanneer ze op werkbezoek het land ingaan. Maar nog steeds reist tachtig procent van de Kamerleden geheel of gedeeltelijk met het openbaar vervoer tijdens dienstreizen. Doorslaggevend voor veel Kamerleden om de trein te nemen is dat ze er rustig kunnen werken. Het milieu is ook een reden om te kiezen voor het openbaar vervoer. Bovendien, aldus de Kamerleden, omzeil je zo de files.

Uit de enquête, waaraan bijna de helft van de volksvertegenwoordigers deelnam, blijkt ook dat de meeste Kamerleden meer investeringen in het spoor willen dan nu het geval is. Milieudefensie hoopt dat dit doorwerkt in het politieke debat over de begroting van Verkeer en Waterstaat, na Prinsjesdag. Het streven van het kabinet om meer reizigers per spoor te laten vervoeren, vergt namelijk een forse investering. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft in een debat met de Kamer op 4 september laten weten open te staan voor de discussie over een nieuwe verdeling van het geld dat nu vooral nog naar aanleg van wegen gaat.

De enquête onder de Tweede-Kamerleden toont aan dat stimulerend OV-beleid door werkgevers – bijvoorbeeld door het aanbieden van een OV-jaarkaart zoals bij Kamerleden – erin resulteert dat werknemers hun auto daadwerkelijk laten staan.

Tijdens de Week van de Vooruitgang -16 t/m 22 september- worden door het gehele land honderden activiteiten georganiseerd om duurzame mobiliteit te stimuleren. De Week van de Vooruitgang wordt gecoördineerd door Milieudefensie, op initiatief van het Landelijk Overleg Autoloze Zondag. Acht andere landelijke organisaties zijn betrokken: SenterNovem (Het Nieuwe Rijden en Rijden op Aardgas), Veilig Verkeer Nederland, Het Klimaatverbond, de Fietserbond, Fietsen Scoort, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, reizigersorganisatie ROVER en de Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. Iedere organisatie heeft een eigen thema waarmee zij duurzame mobiliteit stimuleert.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Week van de Vooruitgang 2007

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Milieudefensie

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl