Start mobiliteitsmaatregelen A6 Hollandse brug

Den Haag- Rijkswaterstaat zet vanaf maandag 17 september 2007 verkeers- en mobiliteitsmaatregelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen tijdens de werkzaamheden op de Hollandse brug. Het gaat om het laten varen van een pont, filealternatieven, zoals OV, Vanpoolen en een financiële vergoeding voor het mijden van de file.

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Strukton Betonbouw/Reef infra zijn in augustus begonnen met het Groot Onderhoud aan de Hollandse brug over het Gooimeer. De brug wordt versterkt en verbreed met twee keer twee meter zodat de vluchtstrook ingezet kan worden als spitstrook. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming tussen Almere en Amsterdam. De werkzaamheden duren tot en met juni 2008. Het verbod voor vrachtverkeer blijft de gehele periode van kracht. Om extra verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken worden verkeers- én mobiliteitsmaatregelen genomen.

Werkzaamheden

Sinds 24 augustus zijn de drie rijstroken in beide richtingen versmald. Daarvoor geldt een maximum snelheid van 70 km per uur. Vanaf vrijdag 14 september 21.00 uur komt een vrije busbaan op de A6 richting Amsterdam beschikbaar. Vlak voor de Hollandse brug voegt dit verkeer in op de hoofdrijbaan. De busbaan wordt in de ochtendspits uitsluitend gebruikt door de (snelweg)bussen en Vanpools die als filealternatief voor forensen worden ingezet. Dit vervoer krijgt dus een snellere verbinding naar Amsterdam dan in de huidige situatie. De parallelweg wordt afgesloten voor al het verkeer. Vanaf medio oktober zijn er in beide richtingen maar twee rijstroken beschikbaar. Naast een vrije busbaan op de Hollandse brug wordt in oktober ook een wisselstrook ingezet in de filerichting. Deze indeling blijft gedurende de rest van de werkzaamheden van toepassing.

Pont – vrachtverkeer

Vanaf zaterdag 15 september zet Rijkswaterstaat met het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam een pont in, parallel aan de Hollandse brug. Het vrachtverkeer kan hiervan gebruik maken, als alternatief voor het omrijden via de A1 en A27. Deze pont is vooral aantrekkelijk voor regionaal verkeer en is toegankelijk voor vrachtwagens tot 12 meter. Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan. Lange vrachtwagens worden omgeleid via de A1 en de A27. Vanaf de A6 wordt met tekstkarren duidelijk gemaakt wat de verwachte reistijden zijn via de pont of via de route A1 en A27, zodat de vervoerder de meest aantrekkelijke route kan kiezen. De pont gaat vanaf zaterdag 15 september tussen 06.00 en 22.00 uur varen ‘op aanbod’. Via een nieuwe (tijdelijke) weg vanaf de A6 (tussen afrit 1 en 2) kan het pontverkeer de veerdienst bereiken. De route naar de veerdienst wordt met borden aangegeven.

Pont – fietsers – parallelweg

De pont is tevens beschikbaar voor voetgangers, (brom)fietsers, motoren en landbouwverkeer tussen 06.00 en 22.00 uur. In de periode 15 tot 24 september blijft de parallelweg ’s nachts tussen 22.00 uur en 06.00 uur geopend voor (brom)fietsers en eventuele voetgangers. Zo blijft het voor hen mogelijk om ook ’s nachts de Hollandse brug te passeren. Na 24 september wordt deze kleine groep een ander alternatief aangeboden.

Kosteloos filealternatief

De autoforensen die na een kentekenonderzoek hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gratis filealternatief, hebben inmiddels een Persoonlijk Reisadvies gekregen met daarbij het aanbod zes maanden gebruik te maken van de kosteloze ‘A6 Bereikbaar pas’ of ‘FilemijdenA6’. Deze voorzieningen gaan in op 17 september 2007 Inmiddels hebben ruim 1.250 weggebruikers zich aangemeld, zij gaan gebruik maken van één van de alternatieven.

A6 Bereikbaar pas

Met de A6 Bereikbaar pas kunnen forensen kosteloos reizen met het OV. Als tegenprestatie voor het gratis aanbod mag de forens – met uitzondering van 12 keer- niet tijdens de spits met de auto over de Hollandse brug rijden. Het kosteloze OV-gebruik betreft alle streekbussen van Connexxion vanuit Flevoland richting Amsterdam en ’t Gooi en bus, tram en metro van Connexxion en GVB binnen de provincies Flevoland en Noord-Holland. Daarnaast kan gekozen worden voor rechtstreekse snelwegbussen naar belangrijke werkbestemmingen of de Vanpool. De Vanpool is een OV-concept waarbij zes forensen in een MPV dagelijks naar hun werk en weer naar huis reizen.

Zowel voor de (snelweg)bussen als de Vanpool geldt dat deze bij file gebruik mogen maken van de vluchtstrook (op de A6 en A1) en de busbaan op de Hollandse brug zelf, zij kunnen dus langs de file. Bij Almere buiten is een P+R terrein aangelegd, waar weggebruikers hun auto kunnen parkeren om vervolgens op de snelwegbus over te stappen.

FileMijdenA6

Naast de A6 Bereikbaar pas kunnen de automobilisten ook kiezen voor FileMijden A6. Bij dit alternatief kent Rijkswaterstaat een financiële beloning toe aan automobilisten die de hele dag niet of niet tijdens de ochtendspits over de Hollandse Brug rijden in zuidelijke richting. Dit ten opzichte van werkdagen waarop de deelnemer normaal wel tijdens de ochtendspits over deze brug zou rijden (gemeten tijdens kentekenonderzoeken afgelopen jaar). Automobilisten krijgen een vergoeding van € 4,- per werkdag als zij voor of na de ochtendspits (06.00 – 10.00 uur) over de Hollandse brug rijden en € 6,- euro per werkdag als zij helemaal omrijden, of bijvoorbeeld thuis blijven of -werken, carpoolen of op eigen gelegenheid van OV gebruik maken voor het woon-werkverkeer. In deze 6 maanden kunnen de deelnemers al snel zo’n 700 euro verdienen. De uiteindelijke beloning hangt uiteraard af van het reisgedrag en reispatroon van de betreffende deelnemer.

Forensen die een verzoek tot invullen van het onderzoek hebben ontvangen, maar hiertoe niet zijn overgegaan, worden in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen. In het najaar vindt een tweede kentekenonderzoek plaats, zodat eventuele nieuwe forenzen ook een filealternatief kan worden aangeboden. Automobilisten die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel voldoen aan de criteria, kunnen zich nog gewoon aanmelden.

Meer informatie over de A6 Bereikbaar pas en FileMijden A6 is te vinden op www.a6bereikbaar.nl of www.filemijdenA6.nl U kunt op werkdagen ook contact opnemen met de Helpdesk A6 bij Verkeer.advies, via (020) 715 40 26.

Voor de meest actuele stand van zaken aangaande de werkzaamheden verwijzen we naar www.vananaarbeter.nl

Net als in 2006 werkt Rijkswaterstaat in 2007 meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vananaarbeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Verkeer.advies is een Dienst van Algemeen Economisch belang van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de Kamer van Koophandel Amsterdam en beweegt werknemers en werkgevers tot file-vriendelijke alternatieven in het woon-werkverkeer.

FileMijden A6 is een initiatief van Rijkswaterstaat en wordt uitgevoerd door ARS Traffic & Transport Technology, ARCADIS en de Rabobank.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Start versterking en verbreding A6 Hollandse Brug (24-08-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat