NS Actieplan Spoor

NS: "Trein beter voor luchtkwaliteit grote steden"

Utrecht – Volgens NS directeur Meerstadt is de trein essentieel voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in de grote steden. Voorwaarde is wel dat de overheid fors investeert in de spoorinfrastructuur. "Alleen dan kan worden voorkomen dat de verwachte mobiliteitsgroei woonwijken in de Randstad gaat verstikken," zegt Bert Meerstadt. De Europese normen voor fijnstof en andere emissies langs wegen in grote steden worden op verschillende plaatsen stelselmatig overschreden. Dat wordt alleen maar meer wanneer de capaciteit van het wegennet wordt uitgebreid. "Vervoerseconomen voorspellen dat het aanbod van meer wegen vanzelfsprekend leidt tot meer autoverkeer. Dat betekent meer fijnstof en andere emissies op leefniveau en dat is een zorgwekkend scenario met de huidige mobiliteitsgroei", aldus Bert Meerstadt.

Bert Meerstadt is blij dat het kabinet duurzaamheid een belangrijke plaats geeft in haar beleidsprogramma. Toch wordt verbeteren van de luchtkwaliteit volgens hem eenzijdig benaderd. "Aanpassing van auto’s en vrachtwagens met roetfilters is uitstekend, maar die winst wordt door de groei weer teniet gedaan. Er dient ook te worden gekeken naar de rol van het openbaar vervoer in het verbeteren en van luchtkwaliteit. Emissies van treinverkeer concentreren zich niet in de directe leefomgeving van mensen en liggen beduidend lager. Een slimme mix van emissiemaatregelen én spoorinfrastructuur biedt daarom meer perspectief."

"NS wil niet alleen meedenken over bereikbaarheid, maar ook over de kwaliteit van de directe leefomgeving. Op de belangrijke corridors naar de grote steden heeft NS zit meer dan de helft van de forensen in de auto en minder dan de helft in de trein, maar de rek is eruit nu de spoorinfrastructuur in de Randstad overbelast is,"zegt Meerstadt. "Er is om te beginnen op de drie grote corridors Schiphol-Lelystad, Arnhem-Randstad en Eindhoven-Randstad meer capaciteit nodig." Intussen groeit het personenvervoer fors. Het kabinet zal nu een keuze moeten maken, wil het een verkeersinfarct met bijbehorende milieu- en gezondheidsproblemen voorkomen.

NS bood onlangs aan zelf miljarden te willen investeren in een plan dat het spoorvervoer in Nederland fors zou versterkt. In de Randstad wil NS met een metro-achtige frequentie rijden. De overheid dient wel op haar beurt tot 2020 acht miljard te investeren om dat mogelijk te maken. Omdat één dubbeldeksintercity 1.000 auto’s kan vervangen, zou NS tot ver in 2020 kunnen helpen de luchtkwaliteit en bereikbaarheid in de grote steden te verbeteren.

U vindt het NS Actieplan Spoor op de website van NS

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Spoorwegen