Halfjaarcijfers 2007 Oranjewoud N.V.

Gouda, 12 september 2007 – Oranjewoud N.V. heeft in de eerste helft van 2007 een omzet gerealiseerd van ruim 102 miljoen euro, een stijging ten opzichte van de eerste helft van 2006 met bijna 12%. Het resultaat na belasting van het beursfonds bedroeg over de eerste zes maanden van 2007 6,2 miljoen euro, ten opzichte van 2,6 miljoen euro over de vergelijkbare periode in 2006.

Het resultaat over het eerste halfjaar van 2007 is exclusief de eenmalige afschrijvingen uit hoofde van de IFRS-regelgeving alsmede de in het jaarverslag 2006 genoemde vrijval van de pensioenvoorziening. Per saldo hebben deze bijzondere posten geen invloed op het resultaat na belasting.

In 2006 is een transparante en solide organisatie gevormd die een goede basis biedt voor verdere uitbouw en groei. In het eerste halfjaar van 2007 zijn hier reeds enkele stappen voor gezet. Oranjewoud versterkte in de eerste zes maanden met name haar detacheringsactiviteiten. Na de overname van InterStep eind 2006, volgden Nexes en des Corps. De drie nieuwe organisatieonderdelen vormen met het reeds bestaande TecQ de detacheringstak van Oranjewoud N.V. De activiteiten van de bedrijven zijn zowel voor de sectoren waarin de organisaties actief zijn als voor het opleidingsniveau van de gedetacheerde medewerkers complementair. De detacheringstak heeft optimaal kunnen profiteren van het economisch klimaat en een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van het beursfonds.

Oranjewoud heeft haar activiteiten op het gebied van realisatie ondergebracht in een aparte vennootschap. Dankzij deze structuur is de continuïteit van de uitvoering van projecten op het gebied van infrastructuur en sportcomplexen gewaarborgd en kan de organisatie beter inspelen op de veranderende vragen van opdrachtgevers, bevoegd gezag en personeel.

Het onderdeel dat zich richt op ingenieurs- en adviesdiensten zag in 2007 de orderportefeuille groeien. Begin dit jaar is de marktpositie in het landelijk gebied sterk uitgebreid met de samenwerking en overname van Groenland Beheer B.V., een advies- en ingenieursbureau voor de reconstructie en herinrichting van het landelijk gebied. In België zijn door middel van de overname van het Belgische ontwerp- en ingenieursbureau A+D Engels nv de positie en activiteiten op het gebied van het ontwerp van infrastructuren versterkt.

Vooruitzichten Oranjewoud N.V. voor het tweede halfjaar 2007

De directie van Oranjewoud N.V. is positief gestemd over de ontwikkeling van omzet en resultaat in het tweede halfjaar van 2007.

Over Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en veiligheid, vastgoedzaken en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.

Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 89,45% in handen van Centric B.V.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centric Holding

Halfjaarcijfers 2007 Oranjewoud N.V. | Infrasite

Halfjaarcijfers 2007 Oranjewoud N.V.

Gouda, 12 september 2007 – Oranjewoud N.V. heeft in de eerste helft van 2007 een omzet gerealiseerd van ruim 102 miljoen euro, een stijging ten opzichte van de eerste helft van 2006 met bijna 12%. Het resultaat na belasting van het beursfonds bedroeg over de eerste zes maanden van 2007 6,2 miljoen euro, ten opzichte van 2,6 miljoen euro over de vergelijkbare periode in 2006.

Het resultaat over het eerste halfjaar van 2007 is exclusief de eenmalige afschrijvingen uit hoofde van de IFRS-regelgeving alsmede de in het jaarverslag 2006 genoemde vrijval van de pensioenvoorziening. Per saldo hebben deze bijzondere posten geen invloed op het resultaat na belasting.

In 2006 is een transparante en solide organisatie gevormd die een goede basis biedt voor verdere uitbouw en groei. In het eerste halfjaar van 2007 zijn hier reeds enkele stappen voor gezet. Oranjewoud versterkte in de eerste zes maanden met name haar detacheringsactiviteiten. Na de overname van InterStep eind 2006, volgden Nexes en des Corps. De drie nieuwe organisatieonderdelen vormen met het reeds bestaande TecQ de detacheringstak van Oranjewoud N.V. De activiteiten van de bedrijven zijn zowel voor de sectoren waarin de organisaties actief zijn als voor het opleidingsniveau van de gedetacheerde medewerkers complementair. De detacheringstak heeft optimaal kunnen profiteren van het economisch klimaat en een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat van het beursfonds.

Oranjewoud heeft haar activiteiten op het gebied van realisatie ondergebracht in een aparte vennootschap. Dankzij deze structuur is de continuïteit van de uitvoering van projecten op het gebied van infrastructuur en sportcomplexen gewaarborgd en kan de organisatie beter inspelen op de veranderende vragen van opdrachtgevers, bevoegd gezag en personeel.

Het onderdeel dat zich richt op ingenieurs- en adviesdiensten zag in 2007 de orderportefeuille groeien. Begin dit jaar is de marktpositie in het landelijk gebied sterk uitgebreid met de samenwerking en overname van Groenland Beheer B.V., een advies- en ingenieursbureau voor de reconstructie en herinrichting van het landelijk gebied. In België zijn door middel van de overname van het Belgische ontwerp- en ingenieursbureau A+D Engels nv de positie en activiteiten op het gebied van het ontwerp van infrastructuren versterkt.

Vooruitzichten Oranjewoud N.V. voor het tweede halfjaar 2007

De directie van Oranjewoud N.V. is positief gestemd over de ontwikkeling van omzet en resultaat in het tweede halfjaar van 2007.

Over Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V. is actief op het gebied van ingenieurs- en adviesdiensten. De organisatie is leverancier van kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu en veiligheid, vastgoedzaken en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. Oranjewoud verzorgt daarbij het gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie.

Oranjewoud N.V. is genoteerd aan de officiële Markt van Euronext NV te Amsterdam en is voor 89,45% in handen van Centric B.V.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Centric Holding