Bouwend Nederland luidt noodklok voor mobiliteit

Zoetermeer – Bouwend Nederland, de vereniging van 5000 bouw- en infrabedrijven, herkent de problematiek rond mobiliteit die de VVD schetst. De 10 miljard euro aan extra investeringen in wegen en spoor zijn hard nodig volgens de organisatie. Ook moet paal en perk worden gesteld aan de constante vertraging van weg- en spoorprojecten. Met de VVD is zij van mening dat het kabinet snel moet beginnen met het opruimen van regels en procedures die een snelle aanleg van infrastructuur in de weg staan.

Bouwend Nederland pleit al veel langer voor een forse investering in de weg- en railcapaciteit. De toenemende schade die de economie leidt heeft onacceptabele hoogtes bereikt. Door er meer geld voor uit te trekken kan de politiek in ieder geval laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast verwijst Bouwend Nederland opnieuw naar de grote bereidheid van investeerders om ook een bijdrage aan de financiering te leveren.

Naast het beschikbaar stellen van geld zou er ook politieke slagvaardigheid getoond moeten worden om de plannen die gemaakt zijn daadwerkelijk én binnen de gestelde tijd te realiseren. Nog steeds slaagt de overheid er niet in om de plannen die in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport zijn opgenomen, te realiseren. Bouwend Nederland constateert dat er sprake is van een structurele vertraging in de aanleg van nieuwe noodzakelijke infrastructuur. Zelfs bij projecten waar de nut en noodzaak al vaststaat. Een moeras aan regels en procedures is hier mede debet aan. De recente problemen rond de A4 spreken hierbij voor zich.

Volgens de organisatie is de urgentie hoog omdat de leefbaarheid in het geding is. Ook de economische schade van files is erg groot. Bouwend Nederland is bang dat Nederland een land wordt waar het dadelijk niet meer goed wonen, werken, reizen en recreëren is.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
VVD investeert 10 miljard extra in wegen en spoor

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland