Belastingopbrengsten uit files: 134 mln per jaar

FILES GROTE INKOMSTENBRON VOOR SCHATKIST
Stilstaan op Rijkswegen levert jaarlijks ten minste 134 miljoen aan belastingen op

Den Haag – Stilstaande voertuigen op het hoofdwegennet als gevolg van files, zijn jaarlijks goed voor tenminste honderdvierendertig miljoen euro aan inkomsten uit brandstofaccijnzen en BTW. Dit blijkt uit een berekening van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) op basis van cijfers van de Bereikbaarheidsmonitor 2006. Met deze opbrengsten moeten roetfilters en de aanschaf van schonere Euro V motoren worden gefinancierd, vindt KNV. Ook moet er snel milieu-efficiënte infrastructuur worden aangelegd.

Het ministerie van Financiën kan de schijn dat het baat heeft bij het in stand houden van files wegnemen door milieumaatregelen en investeringen in infrastructuur te stimuleren. Voor de installatie van roetfilters op bestaande voertuigen bijvoorbeeld, heeft het Ministerie van VROM een subsidiepot van zeventig miljoen euro gereserveerd. De bodem van deze pot komt snel in zicht en moet volgens KNV aangevuld worden. Hetzelfde geldt voor subsidies op de versnelde aanschaf van Euro V motoren die veel minder milieubelastend zijn. Deze subsidiestroom moet blijven bestaan.

Koninklijk Nederlands Vervoer pleit voor de aanleg van energie-efficiënte infrastructuuur. Meer spoor en lightrail en speciale rijstroken voor het collectief personenvervoer en voor het vrachtvervoer. Deze vervoerssoorten zijn in tegenstelling tot het particuliere autoverkeer niet aanbod- maar vraagafhankelijk. De aanleg van doelgroepstroken, waarop alleen zware voertuigen mogen rijden, leidt tot een betere doorstroming, minder stilstand, minder economische schade en tot minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Uit cijfers van de Bereikbaarheidsmonitor 2006 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat files op het hoofdwegennet in 2006 goed waren voor vierenveertig miljoen voertuigverliesuren. In deze uren van stilstand, werd bijna honderdveertig miljoen liter aan brandstof verbruikt. Uit de halfjaarrapportage van de verkeersinformatiedienst (VID) blijkt dat de files in 2007 toenemen met 17,3%. In het huidige prijsniveau van benzine en diesel betekent dit een inkomstenpost van ruim honderdvierendertig miljoen euro op jaarbasis.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer. Bij de federatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zijn aangesloten: KNV Goederenvervoer, Mobis, KNV Busvervoer en KNV Taxi

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)

Belastingopbrengsten uit files: 134 mln per jaar | Infrasite

Belastingopbrengsten uit files: 134 mln per jaar

FILES GROTE INKOMSTENBRON VOOR SCHATKIST
Stilstaan op Rijkswegen levert jaarlijks ten minste 134 miljoen aan belastingen op

Den Haag – Stilstaande voertuigen op het hoofdwegennet als gevolg van files, zijn jaarlijks goed voor tenminste honderdvierendertig miljoen euro aan inkomsten uit brandstofaccijnzen en BTW. Dit blijkt uit een berekening van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) op basis van cijfers van de Bereikbaarheidsmonitor 2006. Met deze opbrengsten moeten roetfilters en de aanschaf van schonere Euro V motoren worden gefinancierd, vindt KNV. Ook moet er snel milieu-efficiënte infrastructuur worden aangelegd.

Het ministerie van Financiën kan de schijn dat het baat heeft bij het in stand houden van files wegnemen door milieumaatregelen en investeringen in infrastructuur te stimuleren. Voor de installatie van roetfilters op bestaande voertuigen bijvoorbeeld, heeft het Ministerie van VROM een subsidiepot van zeventig miljoen euro gereserveerd. De bodem van deze pot komt snel in zicht en moet volgens KNV aangevuld worden. Hetzelfde geldt voor subsidies op de versnelde aanschaf van Euro V motoren die veel minder milieubelastend zijn. Deze subsidiestroom moet blijven bestaan.

Koninklijk Nederlands Vervoer pleit voor de aanleg van energie-efficiënte infrastructuuur. Meer spoor en lightrail en speciale rijstroken voor het collectief personenvervoer en voor het vrachtvervoer. Deze vervoerssoorten zijn in tegenstelling tot het particuliere autoverkeer niet aanbod- maar vraagafhankelijk. De aanleg van doelgroepstroken, waarop alleen zware voertuigen mogen rijden, leidt tot een betere doorstroming, minder stilstand, minder economische schade en tot minder uitstoot van schadelijke stoffen.

Uit cijfers van de Bereikbaarheidsmonitor 2006 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat files op het hoofdwegennet in 2006 goed waren voor vierenveertig miljoen voertuigverliesuren. In deze uren van stilstand, werd bijna honderdveertig miljoen liter aan brandstof verbruikt. Uit de halfjaarrapportage van de verkeersinformatiedienst (VID) blijkt dat de files in 2007 toenemen met 17,3%. In het huidige prijsniveau van benzine en diesel betekent dit een inkomstenpost van ruim honderdvierendertig miljoen euro op jaarbasis.

Koninklijk Nederlands Vervoer is de werkgeversorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en voor het beroepspersonenvervoer: openbaar vervoer, taxi en touringcarvervoer. Bij de federatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) zijn aangesloten: KNV Goederenvervoer, Mobis, KNV Busvervoer en KNV Taxi

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV)