Overeenkomst geluidschermen langs A1

Gezamenlijk persbericht Rijkswaterstaat en gemeenten Laren, Huizen, Naarden, Bussum en Blaricum

Haarlem – Op 3 september 2007 Vandaag hebben Rijkswaterstaat en de gemeenten Laren, Huizen, Naarden, Bussum en Blaricum een overeenkomst getekend voor de financiering van nieuwe geluidschermen en verhoging van bestaande geluidschermen langs de A1. De geluidschermen komen tussen Naarden en Laren over een afstand van ruim 8 kilometer.

Rijkswaterstaat heeft ingestemd met de bouw van de geluidschermen, omdat er plannen zijn voor het aan weerszijden aanleggen van spitsstroken op dit deel van de A1. Vanwege de aanleg van deze spitsstroken is er een wettelijke verplichting compenserende maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast. De aanleg van de geluidschermen vindt vervroegd plaats. Het initiatief hiervoor lag bij de gemeenten en bewoners langs de A1.

De gemeenten en bewoners leveren ook een financiële bijdrage aan de geluidschermen. Dit is vrij uitzonderlijk. Door deze bijzondere constructie is het mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de gemeenten en bewoners extra hoge geluidsschermen te bouwen die Rijkswaterstaat wettelijk gezien niet verplicht is aan te leggen. Alle partijen hebben voordeel. De bewoners ondervinden minder geluidsoverlast van het verkeer op de A1. Rijkswaterstaat boekt tijdwinst omdat het merendeel van de geluidschermen al wordt gebouwd voor de aanleg van de spitsstroken.

In de overeenkomst is opgenomen dat de gemeenten vóór 1 januari 2009 het eerste gedeelte van de geluidsschermen aanleggen en Rijkswaterstaat vóór 1 januari 2010 het resterende gedeelte van de geluidschermen gaat aanleggen. De aanleg start eind 2007. In oktober 2007 organiseren Rijkswaterstaat en de gemeenten gezamenlijk een informatieavond voor bewoners. Naar verwachting worden de spitsstroken aangelegd in 2009.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland