Connexxion realiseert belangrijke omzetstijging

Hilversum – In het eerste halfjaar heeft Connexxion een omzet gerealiseerd van € 523,8 miljoen; een stijging van 19% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2006. De acquisities per 1 januari 2007 van GVU en Novio, die het stadsvervoer verzorgen in respectievelijk Utrecht en Nijmegen, droegen bij aan de omzetgroei. De groei is het gevolg van reizigersgroei (1%) en winst in de vervoersconcessies. Het bedrijfsresultaat bedroeg conform verwachting €13,5 miljoen.

Resultaatontwikkeling
Doordat in de winstbelastingen van 2006 incidentele baten zijn opgenomen, daalde het (netto) resultaat. De kwaliteit van het bedrijfsresultaat verbeterde door omzetgroei en kostenbesparingen. Door incidentele lasten daalde het netto resultaat naar € 1,8 miljoen.

De volumegroei in de gebieden waarin Connexxion actief is, vertaalde zich ook in de groei van reizigersopbrengsten. De verdeling van de reizigersopbrengsten tussen de vervoerders blijven onvoorspelbaar als gevolg van het huidige tariefsysteem. De invoering van het OV-chipkaartsysteem zal bijdragen aan een grotere transparantie van de opbrengstenverdeling onder de vervoersbedrijven.

Privatisering
Connexxion en Transdev gaan als volwaardige alliantie functioneren op de Nederlandse en Europese markt. Op 2 juli 2007 bereikten het Ministerie van Financiën en het consortium van het Franse vervoersbedrijf Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten een akkoord op hoofdlijnen over de overdracht van tweederde van de aandelen Connexxion Holding NV. Binnen het concern zal Connexxion haar groeiambities kunnen realiseren en zich op de Nederlandse markt kunnen profileren als een allround vervoerder.

Markt

In het eerste halfjaar is de concessie Amstelland/Meerlanden gegund aan Connexxion. Ook het stadsvervoer in Leeuwarden werd aan Connexxion gegund. De concessie HoekscheWaard-Goeree Overflakkee gaat per 1 januari 2008 naar een andere vervoersbedrijf. De uitkomsten van de aanbestedingen in het taxivervoer hebben geleid tot verder omzetgroei bij Connexxion Taxi Services. Zo werden het leerlingenvervoer en het WVG-vervoer Zuidwest-Drenthe aan Connexxion gegund, evenals het collectief vraagafhankelijk vervoer in de Oosterschelderegio. De opnieuw aanbestede concessie Fast Flying Ferries tussen Amsterdam en IJmuiden is definitief gegund aan Connexxion Water.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op 8 augustus 2007 is met succes het congres ‘Personenvervoer van economische betekenis voor Suriname’ gehouden in aanwezigheid van de president van Suriname, volksvertegenwoordigers en het bedrijfsleven. Connexxion werkt intensief samen met de Surinaamse vervoerders en overheid om kennis van het openbaar vervoer over te dragen.

Vooruitzichten

Connexxion handhaaft de verwachting dat de omzet voor 2007 zal stijgen. Het (netto) bedrijfsresultaat zal als gevolg van incidentele lasten in 2007 lager uitkomen.

U kunt het Halfjaarbericht 2007 downloaden van www.connexxion.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connexxion Holding N.V.

Connexxion realiseert belangrijke omzetstijging | Infrasite

Connexxion realiseert belangrijke omzetstijging

Hilversum – In het eerste halfjaar heeft Connexxion een omzet gerealiseerd van € 523,8 miljoen; een stijging van 19% ten opzichte van het eerste halfjaar in 2006. De acquisities per 1 januari 2007 van GVU en Novio, die het stadsvervoer verzorgen in respectievelijk Utrecht en Nijmegen, droegen bij aan de omzetgroei. De groei is het gevolg van reizigersgroei (1%) en winst in de vervoersconcessies. Het bedrijfsresultaat bedroeg conform verwachting €13,5 miljoen.

Resultaatontwikkeling
Doordat in de winstbelastingen van 2006 incidentele baten zijn opgenomen, daalde het (netto) resultaat. De kwaliteit van het bedrijfsresultaat verbeterde door omzetgroei en kostenbesparingen. Door incidentele lasten daalde het netto resultaat naar € 1,8 miljoen.

De volumegroei in de gebieden waarin Connexxion actief is, vertaalde zich ook in de groei van reizigersopbrengsten. De verdeling van de reizigersopbrengsten tussen de vervoerders blijven onvoorspelbaar als gevolg van het huidige tariefsysteem. De invoering van het OV-chipkaartsysteem zal bijdragen aan een grotere transparantie van de opbrengstenverdeling onder de vervoersbedrijven.

Privatisering
Connexxion en Transdev gaan als volwaardige alliantie functioneren op de Nederlandse en Europese markt. Op 2 juli 2007 bereikten het Ministerie van Financiën en het consortium van het Franse vervoersbedrijf Transdev en Bank Nederlandse Gemeenten een akkoord op hoofdlijnen over de overdracht van tweederde van de aandelen Connexxion Holding NV. Binnen het concern zal Connexxion haar groeiambities kunnen realiseren en zich op de Nederlandse markt kunnen profileren als een allround vervoerder.

Markt

In het eerste halfjaar is de concessie Amstelland/Meerlanden gegund aan Connexxion. Ook het stadsvervoer in Leeuwarden werd aan Connexxion gegund. De concessie HoekscheWaard-Goeree Overflakkee gaat per 1 januari 2008 naar een andere vervoersbedrijf. De uitkomsten van de aanbestedingen in het taxivervoer hebben geleid tot verder omzetgroei bij Connexxion Taxi Services. Zo werden het leerlingenvervoer en het WVG-vervoer Zuidwest-Drenthe aan Connexxion gegund, evenals het collectief vraagafhankelijk vervoer in de Oosterschelderegio. De opnieuw aanbestede concessie Fast Flying Ferries tussen Amsterdam en IJmuiden is definitief gegund aan Connexxion Water.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op 8 augustus 2007 is met succes het congres ‘Personenvervoer van economische betekenis voor Suriname’ gehouden in aanwezigheid van de president van Suriname, volksvertegenwoordigers en het bedrijfsleven. Connexxion werkt intensief samen met de Surinaamse vervoerders en overheid om kennis van het openbaar vervoer over te dragen.

Vooruitzichten

Connexxion handhaaft de verwachting dat de omzet voor 2007 zal stijgen. Het (netto) bedrijfsresultaat zal als gevolg van incidentele lasten in 2007 lager uitkomen.

U kunt het Halfjaarbericht 2007 downloaden van www.connexxion.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Connexxion Holding N.V.