Nieuwe aansluitingen N31 Waldwei

Verkeer om ter hoogt van aquaduct Langdeel en Fonejachtbrug

Garyp – In de nacht van 30/31 augustus 2007 (do/vr) wordt de N31 afgesloten tussen Garyp en Hemriksein. Dit vanwege het realiseren van twee nieuwe aansluitingen bij het aquaduct en de Fonejachtbrug. Het verkeer gaat van de oude brug Langdeel naar de nieuwe noordelijke aansluiting op het aquaduct. Daarnaast gaat het verkeer van de noordelijke naar de zuidelijke Fonejachtbrug.

Om zo min mogelijk overlast te bezorgen gebeurt dit in de avonduren/nacht tussen 21.00 uur en 06.00 uur. De omleiding wordt met gele vooraankondigingsborden aangegeven. Het verkeer moet rekening houden met een iets langere reistijd. Na de omzetting ter hoogte van het aquaduct Langdeel wordt vanaf 1 september gestart met de sloop van de oude brug Langdeel. Dit zal ruim een maand in beslag nemen.

Omleidingsroute:

Verkeer richting Drachten

Bestemming Drachten via Heerenveen (A7/A32)

Bestemming Garijp / Earnewâld / Oudega / Nijega via Hurdegaryp/Burgum

Verkeer richting Leeuwarden

Bestemming Leeuwarden via Heerenveen (A7/A32)

Bestemming Warten / Wergea via Heerenveen (A7/A32) of via Burgum (N356 en N913)

Inhoud van het project N31

Waldwei.com b.v realiseert in opdracht van Rijkswaterstaat de verdubbeling van de N31 tussen Hemriksein en Nijega. Dit project wordt uitgevoerd middels een Publiek Private Samenwerking ( PPS- contract). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp, bouw, financiering en beheer en onderhoud (DBFM-contract). Deze innovatieve aanpak wordt voor het eerst door opdrachtgever Rijkswaterstaat toegepast. Het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden wordt uitgevoerd door Bouwcombinatie Wâldwei v.o.f. In het kader van de verdubbeling wordt ter hoogte van het Langdeel een aquaduct gebouwd en de Fonejachtbrug wordt vervangen door een nieuwe brug.

Na gereedkoming van de bouwwerkzaamheden eind 2007, zal de opdrachtnemer nog tot 2023 verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de N31. Hierbij wordt zij betaald voor het optimaal beschikbaar houden van de N31 tussen Drachten en Leeuwarden. In Wâldwei.com b.v. participeren Koninklijke BAM Groep, Dura Vermeer Groep en Ballast Nedam Infra.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: N31 Leeuwarden - Drachten (de Waldwei)