Brabant investeert 900 mln in bereikbaarheid

‘s-Hertogenbosch – Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen Provinciale Staten voor om ruim € 900 miljoen uit te trekken voor verbeterde infrastructuur en openbaar vervoer. Het betreft de periode 2008-2012. Dit is circa €200 miljoen meer dan in de vorige periode. Dit staat in het voorlopige Meerjaren Investeringsprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 2008-2012 dat Gedeputeerde Staten op woensdag 29 augustus 2007 hebben vastgesteld.

In het Bestuursakkoord is aangegeven dat er voor het programma Bereikbaar Brabant een extra bijdrage van € 400 miljoen mogelijk is. Dit verklaart de extra impuls. Vooral in het openbaar vervoer wordt, als het aan het college van GS ligt, geïnvesteerd. Diverse projecten die het openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de grote steden verbeteren, kunnen op bijdragen rekenen. Zoals:

 • stationsomgeving Helmond/Suytkade: € 7,5 miljoen;
 • spoorzone (busterminal) Tilburg: € 3,65 miljoen;
 • transferium Vlijmenseweg ’s-Hertogenbosch: € 8 miljoen;
 • snelle busverbinding ’s-Hertogenbosch-Waalwijk-Tilburg: € 13,1 miljoen.

Daarnaast willen GS dat er blijvend geïnvesteerd wordt in dynamisch verkeersmanagement (DVM). “Aan de hand van geavanceerde ICT-systemen kunnen de veiligheid en doorstroming op de weg sterk verbeterd worden. Wij experimenteren hier al enkele jaren met succes mee. Wij willen marktpartijen stimuleren om o.a. reisinformatie voor de weggebruiker te ontwikkelen”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde C. Steffens. Voor DVM is bijna € 16 miljoen gereserveerd.

De bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant staat hoog op de agenda. Het gaat om een integraal pakket van maatregelen: nieuwe infrastructuur (het vervolmaken van de ‘ruit’), openbaar vervoer én fietsverbindingen. Ook het Rijk erkent de problematiek: minister Eurlings heeft toegezegd dat de voorstellen in een MIRT-verkenning worden uitgewerkt. Aangezien de exacte kosten nog niet bekend zijn, zal de financiële vertaling volgend jaar plaatsvinden. Op dit moment is alleen rekening gehouden met bijdragen voor DVM en station Maarheeze.

De verbreding van de N279 (het deel ’s-Hertogenbosch-Veghel) verkeert nog in een planstudie. De totale kosten zijn daarom nog niet bekend en niet in dit MIT opgenomen.

De gehele N261 (Waalwijk-Tilburg) zal worden gereconstrueerd. Dit betekent een forse investering van € 124 miljoen die GS in dit MIT ter beschikking willen stellen.

Voor 2008 willen GS bijdragen aan o.a. de volgende projecten:
Regio West:

 • Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Oosterhout – Breda – Etten Leur: resterend € 6,7 miljoen;
 • Aanleg A4-zuid: € 38,4 miljoen;
 • omlegging N260 (Baarle-Nassau): € 17,8 miljoen;
 • aanleg randweg Hoogerheide: € 11,4 miljoen;

Regio Noordoost:

 • Randweg ’s-Hertogenbosch: resterend € 35 miljoen;
 • duurzaam veilige inrichting van N617 (komgrens Schijndel-aansluiting Kloosterstraat): € 14,4 miljoen;
 • herinrichting N625 (Empel – Lith – Oss), o.a. vrijliggend fietspad: € 2,25 miljoen;
 • voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het Burg. Delenkanaal in Oss: € 750.000,-. ;

Regio Midden:

 • aanpassing Wilhelminakanaal voor goederenvervoer: € 9,8 miljoen;
 • Noord-Westtangent Tilburg: € 20 miljoen;

Regio Zuidoost:

 • aanleg brug en kruispunt sluis 12/N266 (Someren): € 1,5 miljoen;
 • renovatie Ei van Ommel/N279: € 4,4 miljoen.

Dit concept MIT wordt voor advies voorgelegd aan de commissie voor economie, mobiliteit en grotestedenbeleid op vrijdag 14 september 2007. Het zal als een bijlage van de provinciale Begroting 2008 door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld. Omdat een groot aantal investeringen betrekking hebben op de extra middelen uit het programma Bereikbaar Brabant, moeten Provinciale Staten wel hebben ingestemd met dit Programmaplan en is een voorbehoud op z’n plaats.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant