Start werkzaamheden Muiderbrug A1 en aanleg fietsbrug

Groot Onderhoud 2007

Haarlem – Rijkswaterstaat start op maandag 27 augustus 2007 met het verhogen, versterken en verbreden van de Muiderburg over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is noodzakelijk om in de toekomst een veilige en vlotte doorgang te bieden voor zowel het wegverkeer over de A1 als het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. Tegelijkertijd starten ook de werkzaamheden voor de aanleg van een aparte fietsbrug naast de Muiderbrug. Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat tekenden hiervoor begin mei 2007 een overeenkomst.

De Muiderbrug dateert van midden jaren 70 en is aan een ingrijpende verbouwing toe. De werkzaamheden leiden tot een markante oeververbinding: een tuibrug met aan weerszijden van de brug zeventig meter hoge pylonen. Deze dienen voor de ophanging van de kabels. De stalen oeververbinding wordt ook ruim veertig centimeter opgekrikt. Hiermee voldoet de brug aan de doorgangseisen voor containerscheepvaart met vier gestapelde containers. Het opkrikken gebeurt door het plaatsen van vijzels onder de brug. De werkzaamheden vormen technisch gezien een hoogstandje omdat van een stalen brug een tuiconstructie wordt gemaakt. Eind 2008 is de Muiderbrug klaar.

In de eerste fase van het werk worden de funderingen voor de verbreding van de Muiderbrug en de nieuwe fietsbrug gelegd. De funderingspalen worden deels in de grond geschroefd en deels geheid. Voor het maken van de fundering komen aan beide zijden van het Amsterdam-Rijnkanaal nieuwe damwanden. Het aanbrengen van de fundering en de damwanden duurt tot begin oktober 2007.

Hinder

In deze periode is er nagenoeg geen overlast voor het wegverkeer op de A1. Wel krijgen de bewoners in de directe omgeving te maken met geluidsoverlast. Ook de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal ondervindt op gezette tijden hinder vanwege werkzaamheden onder aan de brug. Schepen krijgen bij het passeren van de brug speciale begeleiding. Rijkswaterstaat heeft de direct betrokkenen en belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de mogelijke hinder.

In de eerste helft van 2008 volgt het aanbrengen van dwarsbalken onder brug, het inhijsen van de pylonen en het aanspannen van de tuien om de brug op definitieve hoogte te krijgen. Het wegverkeer ondervindt hierbij met name hinder tijdens zes weekenden door afsluitingen van rijstroken en een snelheidsbeperking. De werkzaamheden veroorzaken ook overlast voor het scheepvaartverkeer.

Fietsbrug

Zodra de werkzaamheden aan de Muiderbrug zijn afgerond, wordt de bovenbouw van de fietsbrug gerealiseerd. Naar verwachting is de fietsbrug medio 2009 gereed. Het ontwerp van de fietsbrug komt overeen met het nieuwe uiterlijk van de Muiderbrug. De huidige fietsverbinding loopt nu nog via de parallelweg op de Muiderbrug. De fietsbrug vervult straks een belangrijke functie voor het woon-werkverkeer en recreatief verkeer.

Net als in 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Start werkzaamheden Muiderbrug A1 en aanleg fietsbrug | Infrasite

Start werkzaamheden Muiderbrug A1 en aanleg fietsbrug

Groot Onderhoud 2007

Haarlem – Rijkswaterstaat start op maandag 27 augustus 2007 met het verhogen, versterken en verbreden van de Muiderburg over het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is noodzakelijk om in de toekomst een veilige en vlotte doorgang te bieden voor zowel het wegverkeer over de A1 als het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. Tegelijkertijd starten ook de werkzaamheden voor de aanleg van een aparte fietsbrug naast de Muiderbrug. Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat tekenden hiervoor begin mei 2007 een overeenkomst.

De Muiderbrug dateert van midden jaren 70 en is aan een ingrijpende verbouwing toe. De werkzaamheden leiden tot een markante oeververbinding: een tuibrug met aan weerszijden van de brug zeventig meter hoge pylonen. Deze dienen voor de ophanging van de kabels. De stalen oeververbinding wordt ook ruim veertig centimeter opgekrikt. Hiermee voldoet de brug aan de doorgangseisen voor containerscheepvaart met vier gestapelde containers. Het opkrikken gebeurt door het plaatsen van vijzels onder de brug. De werkzaamheden vormen technisch gezien een hoogstandje omdat van een stalen brug een tuiconstructie wordt gemaakt. Eind 2008 is de Muiderbrug klaar.

In de eerste fase van het werk worden de funderingen voor de verbreding van de Muiderbrug en de nieuwe fietsbrug gelegd. De funderingspalen worden deels in de grond geschroefd en deels geheid. Voor het maken van de fundering komen aan beide zijden van het Amsterdam-Rijnkanaal nieuwe damwanden. Het aanbrengen van de fundering en de damwanden duurt tot begin oktober 2007.

Hinder

In deze periode is er nagenoeg geen overlast voor het wegverkeer op de A1. Wel krijgen de bewoners in de directe omgeving te maken met geluidsoverlast. Ook de scheepvaart op het Amsterdam-Rijnkanaal ondervindt op gezette tijden hinder vanwege werkzaamheden onder aan de brug. Schepen krijgen bij het passeren van de brug speciale begeleiding. Rijkswaterstaat heeft de direct betrokkenen en belanghebbenden geïnformeerd over de werkzaamheden en de mogelijke hinder.

In de eerste helft van 2008 volgt het aanbrengen van dwarsbalken onder brug, het inhijsen van de pylonen en het aanspannen van de tuien om de brug op definitieve hoogte te krijgen. Het wegverkeer ondervindt hierbij met name hinder tijdens zes weekenden door afsluitingen van rijstroken en een snelheidsbeperking. De werkzaamheden veroorzaken ook overlast voor het scheepvaartverkeer.

Fietsbrug

Zodra de werkzaamheden aan de Muiderbrug zijn afgerond, wordt de bovenbouw van de fietsbrug gerealiseerd. Naar verwachting is de fietsbrug medio 2009 gereed. Het ontwerp van de fietsbrug komt overeen met het nieuwe uiterlijk van de Muiderbrug. De huidige fietsverbinding loopt nu nog via de parallelweg op de Muiderbrug. De fietsbrug vervult straks een belangrijke functie voor het woon-werkverkeer en recreatief verkeer.

Net als in 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo’n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.

Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren. Weggebruikers kunnen voor actuele informatie over wegwerkzaamheden en de te verwachten hinder onder meer terecht op de website www.vanAnaarBeter.nl en de landelijke informatielijn 0800-8002.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl