Start versterking en verbreding A6 Hollandse Brug

Den Haag – Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Strukton Betonbouw/Reef infra starten deze week volgens planning met het Groot Onderhoud aan de Hollandse Brug over het Gooimeer. De brug wordt versterkt en verbreed. Daarbij wordt onder meer een geheel nieuw brugdek aangebracht. De werkzaamheden duren tot en met juni 2008. Tijdens de werkzaamheden zijn in beide richtingen alleen versmalde rijstroken beschikbaar en geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Het verbod voor vrachtverkeer blijft de gehele periode van kracht. Om de extra verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken worden verkeers- én mobiliteitsmaatregelen genomen.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de brug uit de jaren ‘60 door toenemende verkeersintensiteit en zwaarder vrachtvervoer, niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. In april is de brug daarom voor al het vrachtverkeer afgesloten. Door deze maatregel kan het overige verkeer de brug veilig blijven gebruiken. De brug wordt nu in beide richtingen versterkt. Tevens wordt de brug verbreed met twee meter, zodat de vluchtstrook ingezet kan worden als spitstrook. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming tussen Almere en Amsterdam. Het verbreden en versterken wordt gelijktijdig uitgevoerd, zodat het wegverkeer maar eenmaal overlast heeft van de wegwerkzaamheden. De brug blijft voor het vrachtverkeer gesloten tot juli 2008, tenzij op enig moment mocht blijken dat de brug eerder toegankelijk kan worden gemaakt.

Fases werkzaamheden

Rijkswaterstaat gaat werken in 3 fasen.

Fase 1 start vrijdag 24 augustus 21.00 uur. In deze periode wordt de middenbermbarrier verwijderd en wordt de openbare verlichting naar de rand van de weg verplaatst, hierdoor kan lichte verkeershinder ontstaan. Er blijven twee keer drie rijstroken beschikbaar, maar deze worden wel versmald. Daardoor geldt een maximum snelheid van 70 km per uur. De Parallelweg blijft open voor het langzame verkeer en voor de bus en Vanpool.

Fase 2 start vrijdag 14 september 21.00 uur. De twee keer drie rijstroken blijven versmald beschikbaar. Er komt een vrije busbaan richting Amsterdam. Deze busbaan is in de ochtendspits beschikbaar voor de (snelweg)bussen en Vanpools die als filealternatief voor forensen worden ingezet. Dit vervoer ondervindt geen hinder van de extra files die in deze fase wordt verwacht. De parallelweg wordt afgesloten voor al het verkeer.

Fase 3 Vanaf vrijdag 5 oktober 21.00 uur zijn er twee keer twee rijstroken beschikbaar. De vrije busbaan blijft gehandhaafd. Daarnaast komt een wisselstrook beschikbaar die ingezet wordt in de filerichting. Deze indeling blijft gedurende de rest van de werkzaamheden van toepassing.

Inzet verkeers- en mobiliteitsmaatregelen
Rijkswaterstaat zet een aantal verkeers- en mobiliteitsmaatregelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Het gaat om het laten varen van pont, concurrerende filealternatieven, zoals OV, Vanpoolen en een financiële vergoeding voor het mijden van de file.

Pont – vrachtverkeer
Vanaf 15 september 2007 zet Rijkswaterstaat met het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam een pont in parallel aan de Hollandse brug. Het vrachtverkeer kan hiervan gebruik maken, als alternatief voor het omrijden via de A1 en A27. Deze pont is vooral aantrekkelijk voor regionaal verkeer en is toegankelijk voor vrachtwagens tot 12 meter. Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan. Lange vrachtwagens worden omgeleid via de A1 en de A27. Het vrachtverkeer dient rekening te houden met een vertraging van ongeveer 10 minuten ten opzichte van de normale situatie. Vanaf de A6 zal met tekstkarren duidelijk worden gemaakt wat de verwachte reistijden zijn via de pont of via de route A1 en A27, zodat de vervoerder de meest aantrekkelijke route kan kiezen.

De pont is tevens te gebruiken door voetgangers, (brom)fietsers en landbouwverkeer. De pont wordt vrijdag 14 september geopend en gaat vanaf zaterdag 15 september tussen 06.00 en 22.00 uur varen ‘op aanbod’. Er wordt een nieuwe (tijdelijke) weg aangelegd vanaf de A6 (tussen afrit 1 en 2), waarover het pontverkeer de veerdienst kan bereiken. De route naar de veerdienst zal met borden worden aangegeven.

Kostenloos filealternatief

Ruimt 4.800 autoforensen hebben na een kentekenonderzoek aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gratis filealternatief. Deze groep heeft afgelopen week een persoonlijk reisadvies gekregen met daarbij het aanbod voor zes maanden gebruik te maken van de kosteloze ‘A6 Bereikbaar pas’ of ‘FilemijdenA6’. Deze voorzieningen gaan in op 17 september 2007

A6 Bereikbaar pas

Met de A6 Bereikbaar pas kunnen forensen kosteloos reizen met het OV. Als tegenprestatie voor het aanbod mag de forens – met uitzondering van 12 keer- niet tijdens de spits met de auto op de A6 Hollandse Brug worden gesignaleerd.Het kosteloze OV-gebruik betreft alle streekbussen van Connexxion vanuit Flevoland richting Amsterdam en ’t Gooi en bus, tram en metro van Connexxion en GVB binnen de provincies Flevoland en Noord-Holland. Daarnaast kan gekozen worden voor rechtstreekse snelwegbussen naar belangrijke werkbestemmingen of de Vanpool. De Vanpool is een OV-concept waarbij zes forensen in een MVP dagelijks naar hun werk en weer naar huis reizen.

Zowel voor de (snelweg)bussen als de Vanpool geldt dat deze bij file gebruik mogen maken van de vluchtstrook (op de A6, A1 en A9) en de busbaan op de Hollandse brug zelf, kunnen dus langs de file. In het gratis OV aanbod kon geen treinalternatief worden opgenomen: het traject Flevoland – Amsterdam / ’t Gooi wordt reeds intensief gebruikt en NS heeft aangegeven geen extra capaciteit beschikbaar te hebben tijdens de spitsuren.

FilemijdenA6
Naast de A6 Bereikbaar Pas kunnen de [RB1] 4.800 autoforensen ook kiezen voor Filemijden A6. Bij dit alternatief kent Rijkswaterstaat een financiële beloning toe aan automobilisten die niet of niet tijdens de ochtendspits over de Hollandse Brug rijden richting Amsterdam. Dit ten opzichte van werkdagen waarop de deelnemer normaal wel over deze brug zou rijden (gemeten tijdens eerdere kentekenonderzoeken). Automobilisten krijgen een vergoeding van € 4,- per werkdag als zij voor of na de ochtendspits (6.00 – 10.00 uur) via de Hollandse Brug naar hun werk vertrekken en € 6,- euro per werkdag als zij omrijden, thuis blijven of -werken, carpoolen of op eigen gelegenheid van OV gebruik maken voor het woon-werkverkeer. Gedurende de looptijd van zes maanden kan de beloning oplopen tot een maximum van € 660,- per deelnemer. Dit hangt uiteraard af van het reisgedrag en reispatroon van de betreffende deelnemer.

Forensen die een verzoek tot invullen van het onderzoek hebben ontvangen, maar hiertoe niet zijn overgegaan, worden in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen. Er kan op werkdagen contact worden opgenomen met de Helpdesk A6 bij Verkeer.advies, via (020) 715 40 26.

Meer informatie is te vinden op www.a6bereikbaar.nl Kijk voor meer informatie over het project Filemijden A6 op www.filemijdenA6.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In Infrasite Nieuws vindt u meer berichten over de Hollandse Brug

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Start versterking en verbreding A6 Hollandse Brug | Infrasite

Start versterking en verbreding A6 Hollandse Brug

Den Haag – Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie Strukton Betonbouw/Reef infra starten deze week volgens planning met het Groot Onderhoud aan de Hollandse Brug over het Gooimeer. De brug wordt versterkt en verbreed. Daarbij wordt onder meer een geheel nieuw brugdek aangebracht. De werkzaamheden duren tot en met juni 2008. Tijdens de werkzaamheden zijn in beide richtingen alleen versmalde rijstroken beschikbaar en geldt een snelheidsbeperking van 70 km per uur. Het verbod voor vrachtverkeer blijft de gehele periode van kracht. Om de extra verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken worden verkeers- én mobiliteitsmaatregelen genomen.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de brug uit de jaren ‘60 door toenemende verkeersintensiteit en zwaarder vrachtvervoer, niet meer voldoet aan de huidige veiligheidseisen. In april is de brug daarom voor al het vrachtverkeer afgesloten. Door deze maatregel kan het overige verkeer de brug veilig blijven gebruiken. De brug wordt nu in beide richtingen versterkt. Tevens wordt de brug verbreed met twee meter, zodat de vluchtstrook ingezet kan worden als spitstrook. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming tussen Almere en Amsterdam. Het verbreden en versterken wordt gelijktijdig uitgevoerd, zodat het wegverkeer maar eenmaal overlast heeft van de wegwerkzaamheden. De brug blijft voor het vrachtverkeer gesloten tot juli 2008, tenzij op enig moment mocht blijken dat de brug eerder toegankelijk kan worden gemaakt.

Fases werkzaamheden

Rijkswaterstaat gaat werken in 3 fasen.

Fase 1 start vrijdag 24 augustus 21.00 uur. In deze periode wordt de middenbermbarrier verwijderd en wordt de openbare verlichting naar de rand van de weg verplaatst, hierdoor kan lichte verkeershinder ontstaan. Er blijven twee keer drie rijstroken beschikbaar, maar deze worden wel versmald. Daardoor geldt een maximum snelheid van 70 km per uur. De Parallelweg blijft open voor het langzame verkeer en voor de bus en Vanpool.

Fase 2 start vrijdag 14 september 21.00 uur. De twee keer drie rijstroken blijven versmald beschikbaar. Er komt een vrije busbaan richting Amsterdam. Deze busbaan is in de ochtendspits beschikbaar voor de (snelweg)bussen en Vanpools die als filealternatief voor forensen worden ingezet. Dit vervoer ondervindt geen hinder van de extra files die in deze fase wordt verwacht. De parallelweg wordt afgesloten voor al het verkeer.

Fase 3 Vanaf vrijdag 5 oktober 21.00 uur zijn er twee keer twee rijstroken beschikbaar. De vrije busbaan blijft gehandhaafd. Daarnaast komt een wisselstrook beschikbaar die ingezet wordt in de filerichting. Deze indeling blijft gedurende de rest van de werkzaamheden van toepassing.

Inzet verkeers- en mobiliteitsmaatregelen
Rijkswaterstaat zet een aantal verkeers- en mobiliteitsmaatregelen in om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Het gaat om het laten varen van pont, concurrerende filealternatieven, zoals OV, Vanpoolen en een financiële vergoeding voor het mijden van de file.

Pont – vrachtverkeer
Vanaf 15 september 2007 zet Rijkswaterstaat met het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam een pont in parallel aan de Hollandse brug. Het vrachtverkeer kan hiervan gebruik maken, als alternatief voor het omrijden via de A1 en A27. Deze pont is vooral aantrekkelijk voor regionaal verkeer en is toegankelijk voor vrachtwagens tot 12 meter. Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan. Lange vrachtwagens worden omgeleid via de A1 en de A27. Het vrachtverkeer dient rekening te houden met een vertraging van ongeveer 10 minuten ten opzichte van de normale situatie. Vanaf de A6 zal met tekstkarren duidelijk worden gemaakt wat de verwachte reistijden zijn via de pont of via de route A1 en A27, zodat de vervoerder de meest aantrekkelijke route kan kiezen.

De pont is tevens te gebruiken door voetgangers, (brom)fietsers en landbouwverkeer. De pont wordt vrijdag 14 september geopend en gaat vanaf zaterdag 15 september tussen 06.00 en 22.00 uur varen ‘op aanbod’. Er wordt een nieuwe (tijdelijke) weg aangelegd vanaf de A6 (tussen afrit 1 en 2), waarover het pontverkeer de veerdienst kan bereiken. De route naar de veerdienst zal met borden worden aangegeven.

Kostenloos filealternatief

Ruimt 4.800 autoforensen hebben na een kentekenonderzoek aangegeven geïnteresseerd te zijn in een gratis filealternatief. Deze groep heeft afgelopen week een persoonlijk reisadvies gekregen met daarbij het aanbod voor zes maanden gebruik te maken van de kosteloze ‘A6 Bereikbaar pas’ of ‘FilemijdenA6’. Deze voorzieningen gaan in op 17 september 2007

A6 Bereikbaar pas

Met de A6 Bereikbaar pas kunnen forensen kosteloos reizen met het OV. Als tegenprestatie voor het aanbod mag de forens – met uitzondering van 12 keer- niet tijdens de spits met de auto op de A6 Hollandse Brug worden gesignaleerd.Het kosteloze OV-gebruik betreft alle streekbussen van Connexxion vanuit Flevoland richting Amsterdam en ’t Gooi en bus, tram en metro van Connexxion en GVB binnen de provincies Flevoland en Noord-Holland. Daarnaast kan gekozen worden voor rechtstreekse snelwegbussen naar belangrijke werkbestemmingen of de Vanpool. De Vanpool is een OV-concept waarbij zes forensen in een MVP dagelijks naar hun werk en weer naar huis reizen.

Zowel voor de (snelweg)bussen als de Vanpool geldt dat deze bij file gebruik mogen maken van de vluchtstrook (op de A6, A1 en A9) en de busbaan op de Hollandse brug zelf, kunnen dus langs de file. In het gratis OV aanbod kon geen treinalternatief worden opgenomen: het traject Flevoland – Amsterdam / ’t Gooi wordt reeds intensief gebruikt en NS heeft aangegeven geen extra capaciteit beschikbaar te hebben tijdens de spitsuren.

FilemijdenA6
Naast de A6 Bereikbaar Pas kunnen de [RB1] 4.800 autoforensen ook kiezen voor Filemijden A6. Bij dit alternatief kent Rijkswaterstaat een financiële beloning toe aan automobilisten die niet of niet tijdens de ochtendspits over de Hollandse Brug rijden richting Amsterdam. Dit ten opzichte van werkdagen waarop de deelnemer normaal wel over deze brug zou rijden (gemeten tijdens eerdere kentekenonderzoeken). Automobilisten krijgen een vergoeding van € 4,- per werkdag als zij voor of na de ochtendspits (6.00 – 10.00 uur) via de Hollandse Brug naar hun werk vertrekken en € 6,- euro per werkdag als zij omrijden, thuis blijven of -werken, carpoolen of op eigen gelegenheid van OV gebruik maken voor het woon-werkverkeer. Gedurende de looptijd van zes maanden kan de beloning oplopen tot een maximum van € 660,- per deelnemer. Dit hangt uiteraard af van het reisgedrag en reispatroon van de betreffende deelnemer.

Forensen die een verzoek tot invullen van het onderzoek hebben ontvangen, maar hiertoe niet zijn overgegaan, worden in de gelegenheid gesteld dit alsnog te doen. Er kan op werkdagen contact worden opgenomen met de Helpdesk A6 bij Verkeer.advies, via (020) 715 40 26.

Meer informatie is te vinden op www.a6bereikbaar.nl Kijk voor meer informatie over het project Filemijden A6 op www.filemijdenA6.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
In Infrasite Nieuws vindt u meer berichten over de Hollandse Brug

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat