Geld voor verbreding en verlenging tunnel Nijverdal

Arnhem – De financiering van de verbreding en de verlengde verdiepte ligging van de tunnel in Nijverdal is rond. Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen 3 miljoen euro beschikbaar voor de verbreding en 8,6 miljoen euro voor de verlenging van de verdiepte ligging voorbij de Van der Muelenweg.

De bijdrage is afkomstig uit het zogenoemde Regiofonds. Vanuit de gemeente Hellendoorn en de Regio Twente is voor de verlengde tunnelbak reeds eerder respectievelijk 0,5 en 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast stellen de provincie en het Rijk elk nog een bedrag van 3,65 miljoen beschikbaar voor het spoortunneldak en veiligheidsvoorzieningen. Provinciale Staten behandelen het voorstel van Gedeputeerde Staten voor de financiering van de verbreding en de verlenging van de tunnel naar verwachting op 26 september 2007.

Gedeputeerde Job Klaasen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel, is blij dat met deze bijdrage het Combiplan Nijverdal verbetert en daarmee ook gehoor gegeven wordt aan de wensen van de gemeente Hellendoorn en de burgers en bedrijven in Nijverdal. “Een verbreding van de tunnel maakt het mogelijk om op termijn per rijrichting twee rijbanen aan te leggen. De verlenging van de verdiepte ligging verbetert de noordzuidontsluiting in het gebied, ook voor het bedrijf Ten Cate. De leefbaarheid en doorstroming in Nijverdal en de bereikbaarheid van de regio gaan zo enorm vooruit.”

De verlenging van de tunnelbak is ook één van de technische voorwaarden voor het mogelijk verplaatsen van het station Nijverdal naar een meer centrale plek in Nijverdal. De betrokken partijen in het project gaan de haalbaarheid daarvan nog verder onderzoeken.

Het Combiplan Nijverdal behelst de verplaatsing van Rijksweg 35, die dwars door het centrum van Nijverdal loopt, over een lengte van zes kilometer 150 meter in noordelijke richting. De Rijksweg loopt dan naast het spoor. In een deel van het traject worden weg en spoor in een tunnel aangelegd. Naar verwachting start de uitvoering van de werkzaamheden in de loop van 2009 en zal het werk in 2013 gereed zijn.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland