EIB Bouwconjunctuur juli 2007

Aantal vacatures voor middenkaderpersoneel in de gww bijna verdubbeld

Amsterdam – Eind juni 2007 is het aantal vacatures voor het middenkaderpersoneel in de grond-, water- en wegenbouw ten opzichte van maart 2007 bijna verdubbeld (van 854 tot 1.553). Het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel nam in deze sector echter sterk af; van ruim 2.000 tot bijna 1.200. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel: van 2.500 tot ruim 3.000.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juli 2007.

Eén op de zes bedrijven meldt eind juni 2007 een tekort aan personeel. Zowel in de b&u als in de gww is sprake van een stijging van het personeelstekort ten opzichte van vorige maand. In de b&u steeg het percentage bedrijven met personeelstekort van 17 tot 20%; in de gww is dit aandeel gestegen van 4 tot 7%. De grootste stijging van het personeelstekort deed zich voor in de grond- en waterbouw waar dit tekort steeg van 5,7 tot 10%.

Bijna één derde van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen. Slechts 2% van de bedrijven denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww verwacht zelfs geen enkel bedrijf personeel te moeten laten gaan.

Bijna 60% van de b&u-bedrijven ziet de afzetprijzen in de komende periode stijgen. Er zijn in deze sector geen bedrijven die een prijsdaling verwachten. In de gww voorspelt 41% van de bedrijven een prijsstijging. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten (2%).

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid bleef eind juni 2007 onveranderd ten opzichte van vorige maand; 8,3 maanden.

De omvang van de orderportefeuille is in de b&u met 0,1 maand gegroeid tot 8,6 maanden. Deze groei komt geheel voor rekening van de woningbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand toenam.

In de gww nam de omvang van de orderportefeuille met 0,3 maand af tot 7,2 maanden. Dit werd veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; van 7,7 tot 7,3 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

EIB Bouwconjunctuur juli 2007 | Infrasite

EIB Bouwconjunctuur juli 2007

Aantal vacatures voor middenkaderpersoneel in de gww bijna verdubbeld

Amsterdam – Eind juni 2007 is het aantal vacatures voor het middenkaderpersoneel in de grond-, water- en wegenbouw ten opzichte van maart 2007 bijna verdubbeld (van 854 tot 1.553). Het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel nam in deze sector echter sterk af; van ruim 2.000 tot bijna 1.200. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg het aantal vacatures voor bouwplaatspersoneel: van 2.500 tot ruim 3.000.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juli 2007.

Eén op de zes bedrijven meldt eind juni 2007 een tekort aan personeel. Zowel in de b&u als in de gww is sprake van een stijging van het personeelstekort ten opzichte van vorige maand. In de b&u steeg het percentage bedrijven met personeelstekort van 17 tot 20%; in de gww is dit aandeel gestegen van 4 tot 7%. De grootste stijging van het personeelstekort deed zich voor in de grond- en waterbouw waar dit tekort steeg van 5,7 tot 10%.

Bijna één derde van de bedrijven verwacht de komende maanden meer personeel in dienst te zullen nemen. Slechts 2% van de bedrijven denkt dat het personeelsbestand zal slinken. In de gww verwacht zelfs geen enkel bedrijf personeel te moeten laten gaan.

Bijna 60% van de b&u-bedrijven ziet de afzetprijzen in de komende periode stijgen. Er zijn in deze sector geen bedrijven die een prijsdaling verwachten. In de gww voorspelt 41% van de bedrijven een prijsstijging. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een daling van de prijzen verwachten (2%).

De omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid bleef eind juni 2007 onveranderd ten opzichte van vorige maand; 8,3 maanden.

De omvang van de orderportefeuille is in de b&u met 0,1 maand gegroeid tot 8,6 maanden. Deze groei komt geheel voor rekening van de woningbouw waar de orderportefeuille met 0,3 maand toenam.

In de gww nam de omvang van de orderportefeuille met 0,3 maand af tot 7,2 maanden. Dit werd veroorzaakt door een afname van de orderportefeuille in de wegenbouw; van 7,7 tot 7,3 maanden.

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juli 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.