Boskalis verdubbelt nettowinst in het eerste halfjaar

Hoofdpunten eerste helft 2007

  • Nettowinst ruim verdubbeld: € 78,8 miljoen
  • Recordomzet € 756 miljoen: +36%
  • Orderportefeuille historisch hoog: € 2,6 miljard
  • Marges gestuwd door selectieve marktbenadering
  • Structureel hoge marktvraag, breed gespreid in de wereld
  • Vlootuitbreiding op schema

Vooruitzichten 2007

  • Stijging nettowinst tenminste 40% t.o.v. 2006 (€ 116,6 miljoen)
  • Hogere omzet, hoge materieelbezetting, goede marges
  • Investeringsniveau circa € 200 miljoen

Langere termijn vooruitzichten

  • Een gezonde balans tussen vraag en aanbod

Papendrecht – Koninklijke Boskalis Westminster nv heeft in het eerste halfjaar 2007 zijn nettowinst meer dan verdubbeld tot € 78,8 miljoen (eerste halfjaar 2006: € 37,8 miljoen). Het resultaat is voor circa € 20 miljoen positief beïnvloed (eerste halfjaar 2006: € 6 miljoen), door een aantal bijzondere baten alsmede een lagere belastingdruk.

Boskalis profiteerde van de voortdurende sterke vraag in de internationale baggermarkt met goede marges en een stevige materieelbezetting, vooral van de grote sleephopperzuigers. Daarenboven plukte Boskalis de vruchten van zijn selectieve aannemingsbeleid, waardoor op enkele projecten bovengemiddelde marges konden worden behaald.

De omzet steeg tot het recordniveau van € 756 miljoen, met vooral groei in de kernactiviteit baggeren en grondverzet. Boskalis nam in het eerste halfjaar voor het recordbedrag van € 829 miljoen nieuwe projecten aan en de orderportefeuille, die eind vorig jaar reeds op een historisch hoog niveau stond, steeg verder tot € 2,6 miljard.

Peter Berdowski, bestuursvoorzitter van Boskalis: “We hebben uitstekende resultaten behaald, met een stevige materieelbezetting en goede operationele marges. Daarnaast hebben we geprofiteerd van ons selectieve marktbeleid, waarbij we inzetten op de krenten in de pap. Dit jaar hebben we enkele dikke krenten die extra marge brengen.”

Vooruitzichten voor 2007
Voor geheel 2007 verwacht de Raad van Bestuur, inclusief de bijzondere posten van circa € 20 miljoen in het eerste halfjaar, een stijging van de nettowinst van ten minste 40% ten opzichte van 2006, toen de nettowinst € 116,6 miljoen bedroeg. Daarnaast wordt een hogere omzet verwacht die gepaard gaat met een hoge materieelbezetting en goede marges. Het investeringsniveau in 2007 zal circa € 200 miljoen bedragen.

Gezonde balans tussen vraag en aanbod voor de langere termijn

Ook voor de langere termijn verwacht Boskalis een structureel hoog vraagniveau in de baggermarkt, breed gespreid in de wereld en over de diverse marktsegmenten. Om te voorzien in de marktvraag investeert de baggerindustrie in additionele capaciteit, vooral sleephopperzuigers. Voor de gehele industrie houdt Boskalis rekening met een relatief beperkte capaciteitsgroei van sleephopperzuigers tot 2012 van circa 20%, die op basis van geïdentificeerde projecten naar verwachting volledig zal worden geabsorbeerd in de markt.

Stand van zaken WD Fairway

De eerder dit jaar in China aangevaren sleephopperzuiger WD Fairway is inmiddels in Thailand opgelegd in afwachting van de verzekeringstechnische afhandeling. Besprekingen met verzekeraars lopen, maar hebben nog niet geresulteerd in de vaststelling van een constructive total loss. Hangende deze ontwikkeling is de boekwaarde van de WD Fairway gehandhaafd en wordt de afschrijving op het schip gecontinueerd.

Zoals eerder gemeld, betekent een constructive total loss van de WD Fairway dat Boskalis verzekeringsuitkeringen zal ontvangen van in totaal ruim € 165 miljoen. Per saldo zal de financiële afwikkeling dan leiden tot een positief resultaat van circa € 85 miljoen voor belastingen.

Meer details en toelichting kunt u vinden op de website van Boskalis

Koninklijke Boskalis Westminster nv is een internationaal opererend concern met een leidende positie op de wereldmarkt van baggerdiensten. De kernactiviteiten van Boskalis zijn aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de baggersector voorkomende diensten. Daarnaast heeft zij posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore-dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 8.000 medewerkers in dienst.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Koninklijke Boskalis Westminster nv