Imtech: forse groei in eerste helft 2007

op weg naar 5 miljard opbrengsten in 2012

Kernpunten eerste helft 2007:

 • Forse groei:
  • EBITA: +38%, 62,1 miljoen euro (autonoom +16%)
  • Nettowinst: +30%, 35,1 miljoen euro
  • Opbrengsten: +18%, 1.517 miljoen euro
  • Orderportefeuille: +19%, 3.549 miljoen euro
  • Operationele EBITA-marge: stijgt van 4,0% naar 4,6%
 • Voortgaand herstel Benelux, Duitsland profiteert van positieve gevolgen economische groei, sterke groei in UK & Spanje en explosieve groei in ICT & Maritiem
 • Update succesvolle groeistrategie en herfinanciering maken verdere groei mogelijk
 • Doelstelling: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van operationele EBITA-marge van 6%
 • Voorgenomen aandelensplitsing (3:1)

Gouda – Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur van de Europese technische dienstverlener Imtech N.V.: ‘We hebben ons in de eerste helft van dit jaar met een toename van de EBITA van 38% – waarvan 16% autonoom – uitstekend ontwikkeld. Deze forse groei komt voort uit onze sterke marktposities in aantrekkende markten, onze technologische expertise en ons succesvol acquisitiebeleid. De operationele EBITA-marge nam toe van 4,0% naar 4,6%. In de Benelux gaat het steeds beter, in Duitsland profiteren we van de positieve gevolgen van de economische groei, in Spanje en vooral de UK groeide Imtech sterk. In de technologische markt van ICT & Maritiem groeiden we met een toename van de EBITA van 66% zelfs explosief. Bovendien hebben we wederom een aantal succesvolle ondernemingen overgenomen die goed bij ons passen. De orderportefeuille bereikte met een niveau van ruim 3,5 miljard euro een recordhoogte. Onze strategie bewijst zijn waarde. Deze groei willen we ook in de toekomst vasthouden. Daarom hebben we onze groeistrategie geactualiseerd. We streven naar een opbrengstenniveau van 5 miljard euro in 2012 en handhaven onze doelstelling voor een operationele EBITA-marge van 6%.

Forse groei

Imtech N.V. heeft een sterk eerste halfjaar 2007 achter de rug. Zowel de EBITA als nettowinst, opbrengsten en orderportefeuille lieten een forse groei zien. Er is sprake van zowel stevige autonome groei als een goede bijdrage vanuit de vorig jaar en dit halfjaar overgenomen ondernemingen.

De EBITA steeg met 38% (17,0 miljoen euro) van 45,1 miljoen euro tot 62,1 miljoen euro. Autonoom nam de EBITA met 16% toe. De nettowinst nam in het eerste halfjaar van 2007 met 8,2 miljoen euro toe tot 35,1 miljoen euro, een toename van 30%. De opbrengsten namen toe tot 1.517 miljoen euro (eerste helft 2006: 1.290 miljoen euro), een toename van 18%. Hieruit blijkt dat de groei van de EBITA duidelijk hoger is dan die van de opbrengsten. De orderportefeuille groeide met 19% en bereikte het historisch hoge niveau van meer dan 3,5 miljard euro (3.549 miljoen euro), in de eerste helft 2006 kwam deze nog uit op 2.978 miljoen euro (een toename van 571 miljoen euro). De kwaliteit van deze portefeuille is verder verbeterd. De operationele EBITA-marge (voor aftrek kosten groepsbeheer) steeg van 4,0% naar 4,6%. De combinatie van technologieën (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw), innovatie, de opgebouwde posities in de diverse geografische en technologische markten, alsmede de technologische expertise, snel toenemende schaalgrootte en succesvolle acquisitiestrategie leidde er toe dat Imtech zich bij aantrekkende marktomstandigheden in de eerste helft van 2007 uitstekend ontwikkelde. De Imtech-strategie bewijst hiermee opnieuw zijn waarde. Teneinde ook in de toekomst verder te kunnen groeien heeft een update van de strategie plaatsgevonden. Tevens heeft Imtech door middel van herfinanciering de randvoorwaarden geschapen voor gezonde financiering van deze groeistrategie.

Acquisities

Met het oog op verdere versterking van het strategisch portfolio en het bereiken van toekomstige groei hebben de volgende overnames, passend in de Imtech-strategie, plaatsgevonden:

 • Versterking van de positie op de mobiliteitsmarkt door overname van Peek Traffic (april 2007). Peek Traffic biedt hightech en intelligente oplossingen aan in de snelgroeiende markt van mobiliteit in de UK, Ierland, Nederland, België, Duitsland en (delen van) Oost-Europa. Met ruim 600 medewerkers realiseert Peek Traffic circa 90 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis;
 • Versterking van de positie in de UK door overname van Aqua Group, een multidisciplinaire technische dienstverlener en onderhoudsspecialist in de regio Oost-Engeland (mei 2007). Met ruim 210 medewerkers realiseert Aqua Group circa 60 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis;
 • Versterking van de maritieme positie in de USA door overname van Seacoast Electronics (maart 2007). Seacoast is een full service maritieme contractor en service provider met een sterke positie in de maritieme markt in de USA. Met 50 medewerkers realiseert Seacoast ruim 11 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis;
 • Versterking van de ICT-activiteiten in Duitsland door overname van BMS Systems IT Solutions (mei 2007). BMS is een sterke regionale speler op het gebied van IBM-software in de Duitse regio Frankfurt. Met 25 medewerkers realiseert BMS circa 6 miljoen euro opbrengsten op jaarbasis;
 • Versterking van de positie in Luxemburg door overname van een deel van de activiteiten van Cegelec (maintenance services en energie, januari 2007) en alle activiteiten van Hoffmann (specialist in elektrotechniek en security, juni 2007). Samen goed voor opbrengsten op jaarbasis van nagenoeg 3 miljoen euro en 53 medewerkers.

De totale opbrengsten op jaarbasis van deze acquisities bedragen circa 170 miljoen euro. In totaal tellen de overgenomen ondernemingen ruim 900 medewerkers. De totale koopsom (inclusief earn-out) is 116 miljoen euro. Alle overnames dragen positief bij aan het resultaat per aandeel. De verwachte EBITA van de in het eerste halfjaar van 2007 overgenomen bedrijven bedraagt op jaarbasis circa 15 miljoen euro. Hiervan is slechts een beperkt deel opgenomen in de halfjaarcijfers 2007.

Segmentatie

Imtech onderscheidt vier clusters:

 • Benelux (Buildings, Industry, Infra);
 • Duitsland & Oost-Europa (Buildings, Industry);
 • UK & Spanje (Buildings, Industry);
 • ICT & Maritiem (ICT, Technology, Maritiem, Mobility).

Benelux: voortgaand herstel

In de Benelux behoort Imtech tot de grootste technische dienstverleners en heeft zich positief ontwikkeld. De sterke marktpositie vormde een goede basis voor verdere groei. De opbrengsten namen met 11% toe tot 487 miljoen euro (eerste helft 2006: 439 miljoen euro) en de EBITA nam met 31% toe tot 15,9 miljoen euro (eerste helft 2006: 12,1 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een gezonde ontwikkeling en nam met 8% toe tot 1.100 miljoen euro (eerste helft 2006: 1.015 miljoen euro). In België en Luxemburg is sprake van voortgaande groei. In Nederland, dat zich de laatste jaren kenmerkte door moeilijke marktomstandigheden, is sprake van voortgaand herstel met betere prijzen, hoewel de concurrentie scherp blijft. Mede als gevolg van een meer selectieve verwerving van projecten nam de EBITA sneller toe dan de opbrengsten en kwam de EBITA-marge uit op 3,3% (eerste helft 2006: 2,8%). Het aantal medewerkers nam mede onder invloed van de succesvolle wervingscampagne ‘Imtech gaat voor de top’ met 793 technici (13%) toe tot 6.920 (30 juni 2006: 6.127).

Buildings

Er was sprake van een toenemende vraag naar een totaalaanpak. Het aantal bouwteams, partnering met klanten en samenwerking met leveranciers nam toe. Het onderhoudscontract met een waarde van 100 miljoen euro voor alle Shell-kantoren in Nederland werd succesvol gestart. Voor Corus werd een totaalaanpak ontwikkeld. Imtech is technologiepartner voor het nieuw te bouwen Stedelijk Museum in Amsterdam. In Brussel werden opdrachten ontvangen voor het Sheraton hotel, de technologische renovatie van een Fortis-gebouw en de upgrading van de Ambassade van Zweden. De mix aan projecten symboliseert de brede invalshoek van Imtech. Energiebesparing en een betere luchtkwaliteit vormen belangrijke aandachtspunten. Door de overnames van een deel van Cegelec en alle activiteiten van Hoffmann werd de positie in Luxemburg versterkt. In de zorg ontwikkelde Imtech zich voorspoedig, bijvoorbeeld met orders voor het omvangrijke Jeroen Bosch ziekenhuis in Nederland en het Belgische Sint-Trudo ziekenhuis. Op het gebied van security (beveiliging) werd sterke vooruitgang geboekt, bijvoorbeeld in de financiële sector. Imtech onderhoudt ook de röntgen securitysystemen in diverse gebouwen van het Europees Parlement in Luxemburg.

Industry

De industriële markt trok over een breed front aan. Imtech wist haar positie in deze markt opnieuw te versterken. Het omvangrijke onderhoudscontract voor Shell in Pernis en Moerdijk (300 miljoen euro) werd succesvol gestart. Nieuwe opdrachten waren er van Teijin Twaron, BASF en voor een bio-ethanolfabriek van suikerfabrikant Südzucker. In de markt van industriële automatisering werd groei gerealiseerd, onder meer bij Opel, Volvo en Audi. De internationale olie- en gasmarkt groeide sterk. De export van technologische oplossingen vanuit Nederland naar olie- en gaswinnende landen nam toe. Bijzondere aandacht ging uit naar Oost-Europa. Voor het Roemeense staatsoliebedrijf Petrom ontwikkelde Imtech zich tot technologiepartner.

De focus werd met succes gericht op innovatieve oplossingen op het gebied van energie(besparing) en milieu, bijvoorbeeld biomassa, warmte-/krachtkoppeling en ‘integrated power stations’. Op luchthaven Schiphol is Imtech bezig met een innovatieve oplossing waarmee schadelijke kerosine-emissie wordt omgezet in elektriciteit. Voor deze technologie bestaat wereldwijde belangstelling.

Infra

De inframarkt trok aan. Imtech wist hier goed van te profiteren. Na een aantal moeizame jaren namen opbrengsten en EBITA toe. Progressie werd met name geboekt in de Nederlandse markt van energiezuinige verlichting, bijvoorbeeld met de opdracht voor energiezuinige en veilige verlichting op maat langs de snelweg A50 en openbare verlichting op basis van duurzame LED-technologie (Light Emitting Diode). Ook nam de markt voor verkeersoplossingen toe. Voor de snelweg A2 ontwikkelde Imtech innovatieve en veilige verkeerssystemen. In samenwerking met het overgenomen Peek Traffic werd een verkeersignaleringsproject uitgevoerd. Deze overname leidt tot een aanzienlijke versterking van de marktpositie van Imtech. Het 75 miljoen euro onderhoudscontract op de luchthaven Schiphol kende een goede start. Imtech verwierf het technologisch onderhoud aan de stormvloedkering, waarmee miljoenen inwoners worden beschermd tegen mogelijke wateroverlast. Op de railinframarkt wordt een sterk trackrecord opgebouwd. Een nieuwe opdracht vormde de spoorverdubbeling op het traject Woerden–Harmelen. De samenwerking met de Belgische netwerkbeheerders Eandis en Elia werd uitgebreid.

Duitsland & Oost-Europa: positieve gevolgen Duitse economische groei

Over de volle breedte van de markt ondervond Imtech de eerste gevolgen van de groeiende Duitse economie. Onder invloed van de toenemende binnenlandse vraag en de aantrekkende export verbeterde vorig jaar al het investeringsklimaat in de industrie en in de eerste helft van 2007 trok ook de gebouwenmarkt aan. De positie in een aantal landen van Oost-Europa werd versterkt. Bij toenemende opbrengsten (+4%) tot 404 miljoen euro (eerste helft 2006: 389 miljoen euro) steeg de EBITA met 21% tot 15,9 miljoen euro (eerste helft 2006: 13,1 miljoen euro). Hierdoor nam ook de EBITA-marge toe, van 3,4% naar 3,9%. De orderportefeuille vertoonde met een toename van 14% een gezonde groei tot ruim boven een miljard euro (1.117 miljoen euro) tegen 984 miljoen euro in de eerste helft 2006. Het aantal medewerkers bleef met 4.062 nagenoeg gelijk (30 juni 2006 4.031).

Buildings

In meerdere Duitse marktsegmenten werd progressie geboekt. Imtech is betrokken bij de technologische uitbreiding van de luchthaven Frankfurt. In het segment banken geldt dat de toegenomen intensiteit van het digitale betalingsverkeer vernieuwing/uitbreiding van bestaande computercapaciteit noodzakelijk maken. Imtech biedt totaaloplossingen, bijvoorbeeld voor een datacentrum van Citibank in Frankfurt. Maar ook in het culturele segment (Deutsche Opera Düsseldorf), onderwijssector (Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg), het recreatiesegment (hightech Wellnesscenter Berlijn-Zehlendorf) en de private kantorenmarkt (kantoor voor de muziekzender MTV) was Imtech actief. In de zorg ontwikkelt Imtech zich ook in Duitsland tot een sterke partner, bijvoorbeeld door verwerving van alle energieoplossingen in het ziekenhuis Bayreuth, dat door de aanpak van Imtech 15% energie per jaar bespaart.

In Polen heeft Imtech autonoom een sterke positie opgebouwd en verzorgde bijvoorbeeld alle technologische oplossingen in diverse Poolse megabioscopen.

Industry

Het marktpotentieel vertoonde verdere groei. Imtech is op vele fronten actief. Voor Siltronic in Freiburg werd de uitbreiding van een monokristalfabriek, die de basis vormt voor micro- en nano-elektronica, uitgevoerd. Het gaat hierbij vooral om hightech cleanroomtechnologie. Met deze technologie is Imtech ook in de segmenten biotechologie en farmacie actief. In de auto-industrie is Imtech marktleider in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van geavanceerde testtechnologie. Voor BMW werd een hightech onderzoek- en innovatiecentrum in München ingericht. Ook voor Audi was Imtech actief. In de groeiende markt van energiemanagement is Imtech een belangrijke speler. De vraag naar zuinige, alternatieve en decentrale energievoorzieningen nam toe. Imtech biedt totaaloplossingen die leiden tot aanzienlijke energiebesparing en verminderde uitstoot van broeikasgassen. In Wittenberg-Piesteritz verzorgde Imtech de technologie in een biomassacentrale. Voor de stad München werd een upgrading van bestaande energievoorzieningen uitgevoerd.

Imtech is in toenemende mate actief in Oost-Europa, waaronder Polen, Bulgarije, Tsjechië en Roemenië. Hier werden opdrachten van bestaande Duitse klanten uitgevoerd, waaronder de technologie in een nieuwe fabriek van Liebherr in Bulgarije en testtechnologie voor Skoda in Tsjechië.

UK & Spanje: sterke groei

Imtech heeft zich in de cluster UK & Spanje positief ontwikkeld. Vooral in de UK namen opbrengsten en EBITA sterk toe. Maar ook in Spanje werd verdere groei gerealiseerd. De opbrengsten namen met 22% toe tot 192 miljoen euro (eerste helft 2006: 157 miljoen euro). De EBITA nam met 19% toe tot 13,4 miljoen euro (eerste helft 2006: 11,3 miljoen euro). De orderportefeuille vertoonde een sterke groei en nam met 36% toe tot 416 miljoen euro (eerste helft 2006: 305 miljoen euro). Doordat de opbrengsten sneller toenamen dan de EBITA en het relatieve belang van goed renderende onderhoudscontracten afnam, daalde de EBITA-marge enigszins naar het nog steeds hoge niveau van 7,0% (eerste helft 2006: 7,2%). Het aantal medewerkers nam met 33% toe tot 2.377 (30 juni 2006: 1.786).

Buildings

In de UK kenmerkt Imtech zich door een uitstekende reputatie en een brede marktscope die verdere groei mogelijk maakte. Imtech is actief in de regio’s Groot-Londen, Midlands (rond Nottingham) en in zuidoost Engeland (rond Cambridge). De prestigieuze herbestemming van het voormalige gebouw van Ministerie van Defensie (North Cumberland House Hotel) werd opgeleverd. Nieuwe projecten waren de technologische herinrichting van het Royal Court Theater en een uitbreiding van het National History Museum. In de Midlands werden diverse nieuwe gebouwen in de grootschalige ontwikkeling Clarence Dock (een attractief havenfront) verworven. De overgenomen Aqua Group maakte een goede start binnen het grotere Imtech-verband en wist haar positie bij Cambridge University uit te breiden.

In Spanje trokken de investeringen in kantoren verder aan en groeide de markt voor renovatie en onderhoud. De nieuw opgezette separate maintenance unit kende een goede start en verwierf onderhoudscontracten voor een groot winkelcentrum in Cartegena en drie hotels in Barcelona. Nieuwe projecten waren de technologie in een ondergronds busstation in Madrid en het winkelcentrum Alcalá Magna. In de belangrijke economische regio Sevilla werd een nieuw kantoor geopend.

Industry

In de industrie is Imtech in de UK nog slechts bescheiden actief. Voor producent Boots werd een automatisch magazijn ingericht.

In Spanje is Imtech één van de sterkste spelers in de markt van industriële assemblage, maintenance, shut-downs en revamping met een concentratie in de (petro)chemie en staalindustrie. Het klantenbestand werd wederom uitgebreid. Veel van de klanten bereiden zich voor op grote shut-downs en upgrading om aan de groeiende vraag naar olieproducten te voldoen. Substantiële offertes werden uitgebracht. Lopende projecten waren grote shutdowns bij BP en Cepsa.

Infra

In de watermarkt in de UK bezit Imtech een zeer sterke positie. Een nieuw project was de technologie in een nieuw te bouwen waterzuiveringscentrale voor de regionale drinkwaterproducent Anglian Water Services ten noordoosten van Londen. Deze centrale zal circa 1 miljoen mensen voorzien van schoon en milieuvriendelijk geproduceerd water.

ICT & Maritiem: explosieve groei

In deze technologische cluster werd een explosieve groei gerealiseerd. De opbrengsten namen met 42% toe tot 434 miljoen euro (eerste helft 2006: 305 miljoen euro) en de EBITA steeg met 66% tot 24,9 miljoen euro (eerste helft 2006: 15,0 miljoen euro). Hierdoor nam de EBITA-marge belangrijk toe, van 4,9% in de eerste helft van 2006 naar 5,7% in de eerste helft van 2007. Ook de orderportefeuille vertoonde een voorspoedige groei, nam met 36% toe en nadert met 916 miljoen euro (eerste helft 2006: 674 miljoen euro) de grens van één miljard euro. Mede onder invloed van de acquisities nam het aantal medewerkers met 28% toe tot 4.232 (30 juni 2006: 3.304).

ICT

In de ICT-markt werd een groeispurt gerealiseerd. ICT vormt steeds vaker een belangrijk onderdeel van de totaaloplossingen van Imtech. Doelstellingen zijn: het opbouwen van een autonome ICT-positie, vergroting van de winstgevendheid en ontwikkeling van innovatieve ICT-oplossingen voor en in samenwerking met andere Imtech-bedrijven. In dit kader werd de interne samenwerking versterkt. De behoefte aan ‘storage’ (opslag en bandbreedte) nam toe, hetgeen gepaard ging met groeiende complexiteit in soft- en hardware en innovatieve webservices. Zowel Imtech ICT Nederland als Imtech ICT Duitsland (het vorig jaar overgenomen Fritz & Macziol) speelden hierop in. Partnerships met wereldmarktleiders IBM en Microsoft werden versterkt, mede door overname van BMS Systems IT Solutions in Frankfurt. Van IBM ontving Imtech drie prestigieuze Awards. In het segment van financiële dienstverlening aan publieke instellingen werd groei in Zwitserland gerealiseerd. De vraag naar Service Oriented Architecture (SOA) nam toe. Dit is een ICT-concept dat ondernemingen helpt bedrijfsprocessen in kaart te brengen en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden. Op het gebied van Business Intelligence is Imtech één van de sterkste spelers en ontving van Cognos een Platinum Reseller Award. Ook groeide de vraag naar ERP-oplossingen. Voor bedrijven in de papierbranche ontwikkelde Imtech innovatieve IBM-oplossingen. Door het vervagen van de scheiding tussen privé en werk neemt de behoefte aan mobiliteit van informatie toe, bijvoorbeeld met web 2.0 services en VoIP-oplossingen (informatie en telefoneren via het Internet) voor bijvoorbeeld diverse advocaten- en notarissenkantoren.

Technology

De Technology-activiteiten lieten verdere groei zien, met name op het gebied van toegangstechnologie, energiezuinige procestechnologie (‘Fluid Bed Technology’) en brandbeveiliging. Voor TNT werden alle automatische voertuigdoorgangen onderhouden. Imtech verzorgde ook de brandbeveiliging voor olietanks in Tunesië. De internationale parkeeractiviteiten vertoonden lichte groei.

Maritiem

De stevige marktpositie (mondiale top-5) maakte het mogelijk succesvol in te spelen op de trend naar verdere internationalisatie. Zo kon Imtech goed profiteren van de booming markt van luxe (mega)jachten. Er werden opdrachten ontvangen voor tien luxe megajachten (lengte vanaf 100 tot maximaal 160 meter) van Nederlandse, Russische, Chinese en Duitse werven. Imtech werkt aan een aantal grote olie- en gasprojecten (bijvoorbeeld de hightech pijpenlegger ‘Audacia’ voor Allseas en megapontons voor Fairmount) en heeft een aantal interessante offertes uitstaan. Steeds meer marines ontdekken de voordelen van de innovatieve Imtech-technologie aan boord van hun schepen, zo ook de Turkse marine. Met de overname van Seacoast Electronics werd het aantal maritieme vestigingen in de USA vergroot tot zestien. De opdrachtenportefeuille in China nam toe tot 240 schepen (tankers, kraanschepen etc.) met een gezamenlijke waarde van ruim 120 miljoen euro. Imtech is actief op tientallen Chinese werven. Er werd een eigen productiefaciliteit geopend, die door de omvangrijke orderportefeuille voortvarend van start ging.

Mobility

Met het overgenomen Peek Traffic bezit Imtech in de UK, Nederland en deels ook in Oost-Europa een uitstekende positie in de snelgroeiende markt van mobiliteit, waarbij de ICT-component een belangrijke positie inneemt. ICT is een fundamentele ‘driver’ voor innovatie en verdere verhoging van de marges. Samenwerking met Imtech Infra en met Imtech ICT zal er toe leiden dat de Imtech-positie op de mobiliteitsmarkt aanzienlijk versterkt wordt. Hierdoor wordt een sterke positie gegenereerd voor ontwikkeling en uitvoering van integrale projecten in Europa. Imtech onderscheidt zich met geavanceerd projectmanagement, verkeersmanagement, intelligente mobiliteitsoplossingen, ICT en uitvoeringscapaciteit.

De klanten van Peek Traffic in de UK zijn onder meer Highways Agency (beheerder van snel- en verbindingswegen in Engeland) en Transport for London (beheerder van het wegennet in en rond Londen). Een belangrijk project is het NRTS-project (National Roads Telecommunications Services), de hightech data-backbone waarop alle wegen van de Highways Agency zijn aangesloten. De waarde van dit project bedraagt ruim 100 miljoen euro. Op de markt van dynamische verkeersoplossingen is sprake van een groeiende positie. In Glasgow, Edinburgh en Coventry werden 300 kruispunten met dit soort intelligente oplossingen ingericht.

In Nederland is Peek Traffic als één van de eerste spelers op de mobiliteitsmarkt actief met digitale flitspalen. In onder meer Brussel en Eindhoven werden hightech mobiliteitsoplossingen gerealiseerd op een groot aantal kruispunten, waardoor de doorstroming werd bevorderd en de uitstoot van schadelijke emissies werd verminderd. In Oost-Europa, met name in Polen en Kroatië, werd verdere groei gerealiseerd.

Medewerkers

Het aantal medewerkers bedroeg per 30 juni 2007 17.626 ten opzichte van 15.279 per 30 juni 2006, een toename van 15%. Deze toename kwam zowel autonoom (10%) als door acquisities (5%) tot stand. De voornaamste zorg voor de toekomst is de beschikbaarheid van gekwalificeerde en ervaren werknemers. Hiervoor zijn op een groot aantal fronten nieuwe activiteiten en arbeidsmarktcampagnes gestart. Dit heeft geresulteerd in de aanname van honderden nieuwe medewerkers. De contacten met onderwijsinstellingen werden verder versterkt.

Vermogen en financiering

De verhouding eigen vermogen : totaal eigen vermogen en verplichtingen bedroeg per 30 juni 2007 19% (30 juni 2006: 21%). De rentedekking bedroeg 7,2 (eerste helft 2006: 9,9).

De eigen vermogenspositie is toegenomen tot 344 miljoen euro. De behaalde winst over het eerste halfjaar bedroeg 36 miljoen euro, terwijl het uitgekeerde dividend over het vorige verslagjaar 29 miljoen euro bedroeg. In het eerste halfjaar werden 99.000 aandelen door de vennootschap verkocht voor uitoefening van personeelsopties. Ter afdekking van een gedeelte van het saldo van uitgeoefende en nieuw uitgegeven opties werden in de eerste helft van 2007 vooralsnog 27.313 aandelen ingekocht.

Het balanstotaal is ten opzichte van 30 juni 2006 met 440 miljoen euro toegenomen. Deze stijging vloeit met name voort de sindsdien gepleegde acquisities. Daarnaast is de toename het gevolg van autonome groei in onderhanden werk en vorderingen. De netto schuldpositie bedroeg 200 miljoen euro (30 juni 2006: 69 miljoen euro). Aan het begin van het verslagjaar bedroeg deze positie 25 miljoen euro. De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 20 miljoen euro negatief en was 35 miljoen euro hoger dan dezelfde periode vorig jaar met name door een relatieve afname van het werkkapitaalbeslag. De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 98 miljoen euro negatief, met name als gevolg van acquisities en investeringen in materiële vaste activa. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 68 miljoen euro negatief, als gevolg van de uitkering van dividend aan aandeelhouders en de aflossing van uit acquisities overgenomen leningen. Per saldo namen de kasmiddelen met 186 miljoen euro af waardoor het saldo geldmiddelen en rekening-courant kredieten per 30 juni 2007 uitkwam op 157 miljoen euro negatief.

Herfinanciering

In juli 2007 werd een nieuwe multi-currency kredietfaciliteit afgesloten van 300 miljoen euro. Deze nieuwe gecommitteerde faciliteit zal Imtech gebruiken om bestaande (stand-by) faciliteiten op te zeggen of af te lossen en voorziet gelijktijdig in de financiering van verdere groei, zowel autonoom als door middel van acquisities. De faciliteiten zijn ongesecureerd en de rentemarge is gerelateerd aan de net debt/EBITDA ratio. Tegelijkertijd voorziet de nieuwe kredietfaciliteit in de financiering van de behoefte aan extra werkkapitaal, voortvloeiend uit de snel in omvang toenemende activiteiten. Tevens zal Imtech een groepsbankgarantiefaciliteit opzetten van circa 550 miljoen euro ten behoeve van divisies en werkmaatschappijen. De bestaande niet-gecommitteerde bilaterale kredietfaciliteiten van circa 200 miljoen euro zullen worden voortgezet. De op te zetten groepsbankgarantiefaciliteit zal, evenals de kredietfaciliteit, profiteren van het gunstige kredietprofiel van Imtech en leidt tot een substantiële verlaging van bankgarantiekosten. Met deze herfinanciering kan Imtech zich volledig richten op verdere invulling van haar ambitieuze groeistrategie.

Voorgenomen aandelensplitsing

Het Imtech-aandeel, genoteerd aan de Euronext Amsterdam, liet een stijging zien van 75% in 2006 en 32% in de eerste helft van 2007. Op 30 juni 2007 was de waarde van het aandeel opgelopen tot 64,26 euro. Om de verhandelbaarheid van het aandeel te vergroten is Imtech voornemens de aandelen te splitsen in de verhouding van drie nieuwe aandelen voor elk bestaand aandeel. Deze aandelensplitsing is mede gebaseerd op het vertrouwen dat Imtech heeft inzake verdere groei en het bereiken van de strategische doelstellingen in het jaar 2012.

De voor de aandelensplitsing noodzakelijke statutenwijziging zal aan de orde komen op een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering (BAVA), die plaats zal vinden op 1 oktober 2007 ten kantore van Imtech N.V. te Gouda.

Update strategie (scope: 2012)

Imtech levert een samenhangend pakket van technische dienstverlening met een concentratie op een aantal landen in Europa (Benelux, Duitsland, Oost-Europa, UK en Spanje) en de deels internationale markt van ICT & Maritiem (ICT, Technology, Maritiem en Mobility). De combinatie van de technologische kerncompetenties elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw wordt over de volle diepte (consultancy, design, engineering, implementatie, maintenance management en maintenance services) in vier markten (Buildings, Industry, Maritiem, Infra/Mobility) aangeboden. Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel.

Continue groei vanaf 1993

Vanaf 1993 heeft Imtech strategisch gezien ingezet op het bereiken van toenemende opbrengsten bij een hogere EBITA-marge en dus hogere winstgevendheid door:

 • hoge autonome groei in bestaande geografische en technologische thuismarkten;
 • versterking van de positie door geografische overnames in de door Imtech gekozen Europese thuislanden ten einde minimaal een top-3 positie in elk Imtech-land te bereiken;
 • overname van hightech diensten in de deels internationale markt van ICT & Maritiem.

Deze strategie is succesvol geweest. Vanaf 1993 laat Imtech sterke groei van opbrengsten en EBITA zien, elk jaar opnieuw. De CAGR (Compound Annual Growth Rate) in de periode 1993 – 2006 is als volgt:

 • opbrengsten: 13,7%;
 • EBITA: 20,8%;

Met dit trackrecord behoort Imtech tot de snelstgroeiende technologie-ondernemingen in Europa.

Ruimte voor verdere groei

Voor de periode tot 2012 heeft Imtech deze succesvolle groeistrategie geactualiseerd. Hierbij is de belangrijkste constatering dat de Imtech-strategie ook tot 2012 voldoende ruimte biedt voor verdere groei. De geografische en technologische markten waarin Imtech acteert bieden voldoende ruimte voor verdere autonome groei en acquisities.

Trends en het strategisch antwoord van Imtech

De vraag naar technologische dienstverlening en vooral technische totaaloplossingen neemt over een breed front toe en wordt gekenmerkt door een aantal trends waarop Imtech in haar strategie actief wenst in te spelen, zowel autonoom vanuit bestaande competenties en kennis als door intensivering van de interne samenwerking en het acquireren van nieuwe bedrijven.

Markttrends

De volgende maatschappelijke trends in de markt zijn voor Imtech relevant, die als consequentie hebben dat investeringen in technologie snel toenemen:

 • een toename van de vraag naar energiebesparing, alternatieve brandstoffen en oplossingen die bijdragen aan een beter milieu;
 • een toename van de vraag naar veiligheid, zowel bij de overheid, het bedrijfsleven als particulieren;
 • een toename van vraag naar zorg, welzijn en gezondheid, die gepaard gaat met veranderingen in de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd;
 • toenemende congestie waardoor er een sterke vraag naar mobiliteitsoplossingen ontstaat.

In de markt van energie en milieu is Imtech in staat gebleken innovatieve concepten te ontwikkelen voor bijvoorbeeld energy contracting en gebruik van alternatieve energiebronnen. In de markt van security ligt de Imtech-focus op integrale, gecertificeerde oplossingen met een waarborg voor continuïteit en bedrijfszekerheid. De zorgsector staat voor de uitdaging de exploitatiekosten te verlagen, het zorgproces te verbeteren en het onderhoud van gebouwen en technologie te professionaliseren. Integratie van alle technologische oplossingen vormt ook hier hét antwoord van Imtech. Dezelfde integratie biedt goede oplossingen om veilige doorstroming van het verkeer te bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersmanagement en intelligente verkeerssystemen.

De reeds bereikte posities in de markten energie & milieu, security, care & cure en mobiliteit zullen in de komende jaren substantieel worden versterkt.

Andere opstelling van klanten

Klanten specificeren steeds vaker hun gewenste output (veelal in de vorm van financiële indices) en vragen aan technische dienstverleners in toenemende mate op welke wijze en met welke concepten, diensten en technologieën deze output het beste tot stand kan worden gebracht. De verantwoordelijkheden van Imtech in relatie tot de verantwoordelijkheden van de klant zijn sterk groeiende. Klanten concentreren zich steeds vaker op hun eigen core-business. De trend naar steeds verdere ‘outsourcing’ van de zorg voor technologie in primaire en secundaire processen van opdrachtgevers zet dan ook versterkt door, veelal in combinatie met een schaalvergroting van projecten of trajecten. Dit mede als gevolg van toenemende consolidatie in de markt door samenwerking, fusies en overnames.

Imtech wenst in dit kader haar toegevoegde waarde te verhogen. Concreet houdt dit in dat Imtech diensten als projectmanagement, asset management, project financing, risk management en energy contracting integraal deel wil laten uitmaken van het totale dienstenpakket.

ICT als dominante factor

Het belang van software services in de markt van technische dienstverlening is snel groeiende. ICT vormt steeds vaker de kern van technologische totaaloplossingen.

Strategisch gezien wenst Imtech te acteren in de kern van primaire en secundaire processen in de markten van buildings, industry, marine en infra/mobility. In toenemende mate worden de Imtech-oplossingen hier gedomineerd door ERP, business intelligence en ICT-applicaties. Daarom winnen partnerships met wereldmarktleiders als IBM en Microsoft aan belang. Imtech kent binnen haar strategisch portfolio twee ‘vormen’ van ICT:

 • ‘hardcore’ ICT: de voorhoede van Imtech met ICT als core business, die acteert als innovatie- en kenniscentrum;
 • ‘embedded’ ICT: integratie van min of meer standaard ICT-oplossingen in de technologie van Imtech.

Continue kennisoverdracht en samenwerking tussen beide ‘vormen’ leidt tot een dominante ICT-positie van Imtech op de markt. ICT ontwikkelt zich tot een ‘driver’ voor toenemend succes in zowel de technologische als geografische markten van Imtech.

Imtech zal inzetten op:

 • het tot stand te brengen van interne samenwerking en verdere interactie van bestaande ICT-activiteiten;
 • het acquireren van hoogwaardige ICT-ondernemingen, passend binnen het Imtech-profiel;
 • het versterken van bestaande partnerships met de wereldmarktleiders IBM en Microsoft teneinde uit te groeien tot een leidende Europese samenwerkingspartner.

Arbeidsmarkt

Het tekort aan technisch geschoold personeel wordt een kritische succesfactor. De aanwas vanuit de opleidingen neemt af, terwijl langzaam maar zeker afscheid wordt genomen van een oudere maar zeer ervaren generatie technici. De technische kennis van mensen die op de arbeidsmarkt komen voldoet niet in voldoende mate aan de eisen van de markt, zodat aanvullende opleidingen gewenst zijn. De beschikbare capaciteit aan geschoold en gekwalificeerd personeel bepaalt in toenemende mate of projecten worden gegund. Technologische innovatie zonder kennis van mensen is nagenoeg onmogelijk.

Imtech heeft de ambitie om de beste werkgever te worden in de markt van technische dienstverlening. Op elk niveau zal Imtech de op de schaarse markt van technisch personeel aanwezige ‘war for talent’ aangaan. Aan reputatiemanagement, branding, wervings- en opleidingsprogramma’s en contacten met het onderwijs zal extra aandacht worden gegeven.

Uitbreiding geografische en technologische scope

Naast de strategische versterking van de positie in bestaande thuislanden met een nadruk op de UK, Spanje en Oost-Europa wenst Imtech in de toekomst ook een geografische positie op te bouwen in de volgende landen, die zowel qua marktvolume en -verwachting als investeringsklimaat, businesscultuur en beschikbaarheid van goede overnamekandidaten aan de hoge eisen van Imtech voldoen:

 • Ierland;
 • Oostenrijk;
 • Scandinavië: Noorwegen, Zweden, Denemarken.

Daarnaast wenst Imtech haar technologische positie in de markten van ICT, Technology, Maritiem en Mobility verder te versterken, zowel autonoom als door middel van acquisities.

Strategische actiepunten

Concrete actiepunten in de uitwerking van deze strategie zijn:

 • focus op energie, milieu, veiligheid, zorg en mobiliteit;
 • versterking van de industriële activiteiten in Nederland;
 • overnames op het gebied van ICT in met name België, de UK en Spanje;
 • versterking van de partnerships met IBM en Microsoft;
 • versterking van de positie in de UK, zowel geografisch in de utiliteit en industrie als in de watermarkt (water- en afvalwateringzuivering);
 • versterking van positie in Spanje, zowel technologisch als geografisch;
 • het door middel van acquisities opbouwen van de gewenste posities in Ierland, Oostenrijk en Scandinavië;
 • versterking van de positie in een aantal landen in Oost-Europa;
 • verdere versterking van de positie van de internationale maritieme activiteiten door zowel autonome groei als door middel van acquisities;
 • toename van de toegevoegde waarde door versterking van bestaande activiteiten op het gebied van projectmanagement, asset management, project financing, risk management en energy contracting;
 • het ontwikkelen van een voorkeurspositie op de markt van technisch personeel.

Doelstelling

Op basis van deze strategische update heeft Imtech de volgende doelstelling geformuleerd: opbrengsten 5 miljard euro te bereiken in 2012, onder handhaving van de doelstelling voor de operationele EBITA-marge van 6%.

Vooruitzichten

Imtech bezit een sterk strategisch portfolio van samenhangende activiteiten, dat goed kan profiteren van de – naar de huidige inzichten – aantrekkende marktomstandigheden in de voor Imtech relevante landen en technologische marktsegmenten. Daarnaast is de Europese positie van Imtech in de eerste helft van 2007 verder versterkt door kwalitatief goede acquisities.

Voor de tweede helft van 2007 is Imtech goed gepositioneerd voor verdere groei, ook al omdat de kwaliteit van de orderportefeuille verder verbeterd is.

De in februari 2007 gegeven vooruitzichten voor het jaar 2007 worden gehandhaafd: naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2007 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities.

Compleet persbericht inclusief financiële overzichten

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Imtech N.V.