Positieve ontwikkeling Zeeuwse havens zet door

Terneuzen – Na een zeer goed verlopen eerste kwartaal hebben zowel de haven van Vlissingen als van Terneuzen ook het tweede kwartaal van dit jaar positief afgesloten. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de zeeoverslag van havenautoriteit Zeeland Seaports. Het overslagvolume per zeeschip is ruim 6% meer vergeleken met het eerste halfjaar van 2006.Via de havens van Vlissingen en Terneuzen wordt een zeer gevarieerd aanbod van producten overgeslagen. Grootste productgroep is die van de aardolie en aardolieproducten. Hiervan is het afgelopen halfjaar 4,2 miljoen ton overgeslagen. Dit is 22% meer dan het eerste halfjaar van 2006. Daarmee is deze productgroep de grootste stijger.

De stijging van de overslag is vooral gerealiseerd door een toegenomen import van goederen. In het eerste halfjaar bedroeg deze in 2007 12,3 miljoen ton terwijl dit in dezelfde periode van vorig jaar nog 11,0 miljoen ton was. Tegenover de gestegen import stond een export die is gedaald van 4,2 miljoen ton in de eerste 6 maanden van 2006 naar 3,9 miljoen ton in dezelfde periode van 2007.

Opvallend is dat ondanks de grotere overslag het aantal schepen dat de havens aandeed, is afgenomen. Daarentegen is het aantal grotere schepen wel toegenomen én steeg de gemiddelde overslag per schip. Dit tekent de schaalvergroting die in de scheepvaart plaatsvindt. Voor ZSP is dit een extra reden om onverkort in te zetten op het creëren van faciliteiten om de grootste categorie schepen in de Zeeuwse haven te kunnen ontvangen, onder meer op de Westerschelde Container Terminal.

Onlangs maakten ook de havens van Antwerpen en Rotterdam hun halfjaarcijfers bekend. Antwerpen kende een overslagontwikkeling van 6,7% en Rotterdam noteerde een overslagplus van 4%. Met de overslaggroei van 6,4% kent Zeeland Seaports dus een marktconforme ontwikkeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports

Positieve ontwikkeling Zeeuwse havens zet door | Infrasite

Positieve ontwikkeling Zeeuwse havens zet door

Terneuzen – Na een zeer goed verlopen eerste kwartaal hebben zowel de haven van Vlissingen als van Terneuzen ook het tweede kwartaal van dit jaar positief afgesloten. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers van de zeeoverslag van havenautoriteit Zeeland Seaports. Het overslagvolume per zeeschip is ruim 6% meer vergeleken met het eerste halfjaar van 2006.Via de havens van Vlissingen en Terneuzen wordt een zeer gevarieerd aanbod van producten overgeslagen. Grootste productgroep is die van de aardolie en aardolieproducten. Hiervan is het afgelopen halfjaar 4,2 miljoen ton overgeslagen. Dit is 22% meer dan het eerste halfjaar van 2006. Daarmee is deze productgroep de grootste stijger.

De stijging van de overslag is vooral gerealiseerd door een toegenomen import van goederen. In het eerste halfjaar bedroeg deze in 2007 12,3 miljoen ton terwijl dit in dezelfde periode van vorig jaar nog 11,0 miljoen ton was. Tegenover de gestegen import stond een export die is gedaald van 4,2 miljoen ton in de eerste 6 maanden van 2006 naar 3,9 miljoen ton in dezelfde periode van 2007.

Opvallend is dat ondanks de grotere overslag het aantal schepen dat de havens aandeed, is afgenomen. Daarentegen is het aantal grotere schepen wel toegenomen én steeg de gemiddelde overslag per schip. Dit tekent de schaalvergroting die in de scheepvaart plaatsvindt. Voor ZSP is dit een extra reden om onverkort in te zetten op het creëren van faciliteiten om de grootste categorie schepen in de Zeeuwse haven te kunnen ontvangen, onder meer op de Westerschelde Container Terminal.

Onlangs maakten ook de havens van Antwerpen en Rotterdam hun halfjaarcijfers bekend. Antwerpen kende een overslagontwikkeling van 6,7% en Rotterdam noteerde een overslagplus van 4%. Met de overslaggroei van 6,4% kent Zeeland Seaports dus een marktconforme ontwikkeling.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Zeeland Seaports