Voortzetting groei bij Royal Haskoning

Nijmegen – Royal Haskoning heeft in de eerste helft van 2007 een omzet behaald van € 149 miljoen. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst bedroeg over het eerste halfjaar € 5,4 miljoen. In de eerste helft van 2006 bedroeg de nettowinst € 5,2 miljoen, inclusief incidentele baten van € 2,4 miljoen. De recent verworven acquisitie, te weten Denis Wilson Partnership, droeg eveneens bij aan het nettoresultaat over 2007.

De omzetstijging komt bijna geheel voort uit autonome groei. Vooral in het Verenigd Koninkrijk is sprake van een sterke groei van meer dan 28%. België en Frankrijk gaven een vrijwel gelijkblijvende omzet te zien. In Nederland ontwikkelde de markt zich voorspoedig, met een groei van 13%.

Royal Haskoning verwacht dat de groei zich in de tweede helft van 2007 zal voortzetten. Grootste uitdaging voor verdere groei ziet Royal Haskoning in de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Royal Haskoning