EIB Bouwconjunctuur juni 2007

Orderportefeuille gww in één jaar twee maanden gegroeid

Ten opzichte van een jaar geleden is de omvang van de orderportefeuille in de grond-, water- en wegenbouw eind mei 2007 met ruim 2 maanden gestegen tot 7,5 maanden. De orderportefeuille in de gww bereikte in november 2006 de niet eerder gemeten waarde van 6,5 maanden en is daarna doorgestegen.

Dit constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in de conjunctuurmeting van juni 2007.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke- en utiliteitsbouw bleef in mei 2007 gelijk aan die van een maand eerder (8,5 maanden). De orderportefeuille in de woningbouw slonk met 0,2 maand, terwijl deze in de utiliteitsbouw juist met 0,1 maand toenam. Ook de omvang van de orderportefeuille in de bouwnijverheid als totaal bleef ten opzichte van vorige maand onveranderd; 8,3 maanden.

In de b&u meldt 17% van de bedrijven een tekort aan personeel en is daarmee de belangrijkste oorzaak van stagnatie in deze sector. In de gww is het aandeel bedrijven dat problemen door een personeelstekort heeft met 4% wel lager dan in de b&u, maar is afgelopen maand wel verdubbeld.

Ruim tweederde van de bedrijven beoordeelt de hoeveelheid werk als normaal voor de tijd van het jaar. Het percentage bedrijven dat het onderhanden werk als groot beoordeelt (26%) is echter wel groter dan het percentage dat de werkvoorraad klein vindt voor de tijd van het jaar (5%).

Een derde van de bedrijven verwacht dat zij de komende maanden meer personeel in dienst zullen nemen. In de b&u denkt slechts 1% van de bedrijven dat het personeelsbestand zal slinken; in de gww geldt dit voor 2% van de bedrijven.

In de b&u verwacht 62% van de bedrijven dat de afzetprijzen in de komende periode zullen stijgen, terwijl geen enkel b&u-bedrijf aan een daling van de prijzen denkt. Van de bedrijven in de gww voorspelt 41% een stijging van de afzetprijzen. Ook hier zijn er amper bedrijven te vinden die een prijsdaling verwachten (2%).

Deze gegevens blijken uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van juni 2007 van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ruim 400 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.