Grote impuls voor innovatie onder MKB bouwbedrijven

Innovatie Prestatie Contract (IPC) ondertekend

Zoetermeer – Innovatie in het midden- en kleinbedrijf in de bouw wordt de komende jaren sterk gestimuleerd. Tijdens een werkbezoek aan een aantal bouwprojecten ondertekende minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken daartoe op 11 juli 2007 een zogeheten Innovatie Prestatie Contract (IPC). Namens de bouw- en infrabedrijven plaatste Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, zijn handtekening onder de overeenkomst.

Met de ondertekening werd het officiële startsein gegeven voor innovatieprojecten bij 29 bouw- en infrabedrijven in het hele land. Het IPC heeft een looptijd van drie jaar. In die periode investeren de deelnemende bedrijven samen minimaal zes miljoen euro in innovaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn prefab gemetselde gevelsystemen, energieleverend asfalt, E-business, een energie-efficiënt warmtepompsysteem, waterbergende systemen en lichte fundatietechnieken en lasertechnologie bij ontgravingen. De MKB-ers worden hierbij ondersteund door Bouwend Nederland en SBR.

Het ministerie van EZ heeft per bouwbedrijf maximaal 50.000 euro ter beschikking gesteld voor innovatieve processen en technieken die door de bedrijven worden doorgevoerd. De bedrijven kunnen door het contract bovendien gebruik maken van een aantal faciliteiten en krijgen begeleiding en advies bij de ontwikkeling en realisatie van hun plannen.

Tijdens de ondertekening wees minister Van der Hoeven er op dat het IPC van de sector eens te meer aantoont dat innovatie in de bouw hoog op de agenda staat. De minister bezocht het infrabedrijf Van Dijk Maasland, één van de 29 IPC deelnemers. In de wijk De Velden in Schiedam werkt het bedrijf aan een project waarbij met lichtgewicht funderingen verzakking van tuinen in een bestaande wijk wordt voorkomen. Het innovatieve bedrijf heeft ook een systeem ontworpen om infrastructuur te combineren met waterberging .

Volgens Bouwend Nederland is het IPC een goede stimulans voor de verdere ontwikkeling van de bouwsector. Het programma geeft MKB-bedrijven de kans en de ruimte om innovatie daadwerkelijk door te voeren. In het programma werken de deelnemende bedrijven intensief met elkaar samen. De bedrijven wisselen informatie met elkaar uit en leren zodoende van elkaars ervaringen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Bouwend Nederland