Subsidie voor jachthaven Westerdokseiland Amsterdam

Haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen het watertoerisme in Amsterdam stimuleren en stellen daarom een bedrag van € 1.975.500 in het vooruitzicht voor de aanleg van een jachthaven en andere recreatieve voorzieningen op Westerdokseiland.

Het project Westerdokseiland voorziet onder meer in de realisatie van een jachthaven en een hotel. Het geld van de provincie is afkomstig uit het subsidieprogramma ‘Water als Economische Drager’ en zal worden gebruikt voor de aanleg van een kadeconstructie en steigers en de sloop van een gebouw dat in het toekomstige havenbekken ligt.

Doel Westerdokseiland

De werkzaamheden zijn in januari 2007 al gestart. Doel is om het watertoerisme te bevorderen. Amsterdam telt op dit moment 55 jachthavens die samen ruim 4.300 ligplaatsen beschikbaar hebben. Uit onderzoek dat in de zomer van 2006 is uitgevoerd, blijkt dat 75% van de waterrecreanten die Amsterdam willen bezoeken regelmatig te maken krijgt met een volle haven en Amsterdam daardoor voorbij moet varen.

300 arbeidsplaatsen

Het project Westerdokseiland levert naar verwachting 300 fulltime arbeidsplaatsen op en moet in 2011 gereed zijn. Provinciale Staten beslissen naar verwachting in oktober 2007 of de subsidie definitief wordt toegekend.

Water als Economische Drager

De provincie Noord-Holland is een waterrijke provincie. Noord-Holland is naar totale wateroppervlakte gemeten zelfs waterrijker dan Friesland. De watersport levert met een totaal bestedingsbedrag van circa € 500 miljoen en ruim 5000 banen een belangrijke economische bijdrage aan de provincie. Om Noord-Holland meer op de kaart te zetten als watersportprovincie heeft de provincie in 2003 de subsidieregeling ‘Water als Economische Drager’ in het leven geroepen. De regeling is bedoeld voor nautische projecten die de economie en werkgelegenheid stimuleren. Het vorige college trok er al ruim 22 miljoen euro voor uit. In de periode 2007 – 2011 stelt de provincie een bedrag van nog eens 17 miljoen euro beschikbaar. Zie www.noord-holland.nl voor meer informatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Holland