Uitstel Bredase milieuzone

Het Bredase college heeft besloten om de invoering van de milieuzone uit te stellen tot september 2007. Daardoor ontstaat meer ruimte voor intensief en constructief overleg met het bedrijfsleven over de randvoorwaarden waar de milieuzone aan moet voldoen. De milieuzone is één van maatregelen uit het Luchtkwaliteitsplan die de gemeente neemt om de luchtkwaliteit in Breda te verbeteren. Wethouder Willems van milieu: ’De convenantspartijen uit het bedrijfsleven hebben ook aan de Gemeente Breda aangegeven dat er naar hun mening niet voldoende overleg is gepleegd met het bedrijfsleven en de brancheorganisaties. We nemen dit heel serieus en gaan daarom de komende maanden samen met het bedrijfsleven praten over de condities van de milieuzone en de mogelijkheden voor efficientere bevoorrading.’

Juli wordt september

De oorspronkelijke planning om per 1 juli 2007, een datum die voortvloeit uit het landelijk convenant “Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering”, een milieuzone in Breda in te voeren lijkt momenteel niet te realiseren. Breda wilde de milieuzone 1 juli 2007 invoeren, omdat dit de eerder afgesproken uniforme invoeringsdatum was in alle grote Brabantse steden. De gemeenten Tilburg en ’s-Hertogenbosch hebben op verzoek van de convenantspartijen recent besloten de milieuzone per 1 september 2007 in te voeren. Breda doet dat nu ook.

Uitstel verkeersbesluit

Het Bredase verkeersbesluit voor de invoering van de milieuzone heeft tot en met 20 juni 2007 ter inzage gelegen. Hierop zijn enkele zienswijzen ingediend. Om tegemoet te komen aan deze zienswijzen heeft de Gemeente Breda besloten om ook het definitieve verkeersbesluit op te schorten tot begin september. De komende periode treedt de gemeente in verder overleg met betrokkenen, zoals de brancheorganisaties EVO, TLN, KNV en het Platform Detailhandel en het lokale bedrijfsleven.

Brabants ontheffingsbeleid

Om uniformiteit binnen Brabant na te streven werken de grote Brabantse steden aan een gemeenschappelijk beleid voor het verlenen van de ontheffingen dat op 1 juli 2008 wordt ingevoerd. De Brabantse steden werken hier onder regie van de provincie Noord-Brabant de komende tijd aan. Daarnaast pakken de Brabantse steden het onderzoek voor een efficiëntere bevoorrading gezamenlijk op.

In Breda worden betrokkenen in de overgangsperiode van begin september tot 1 januari 2008 geïinformeerd en gewaarschuwd. Vanaf 1 januari 2008 voert Breda een ruimhartig ontheffingenbeleid in en wordt gestart met actieve controle van vrachtwagens in de binnenstad. Vervolgens voert Breda vanaf 1 juli 2008 het gemeenschappelijke ontheffingenbeleid in.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
Breda stelt milieuzone in voor vrachtauto (10-05-2007)

Bedrijfsleven wil arbitrage milieuzone Breda (19-06-2007)

Breda tekent landelijk convenant milieuzone (20-06-2007)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Breda